Arbeidsrett 2 (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA110

Ønsker du å lære mer om lovverket i arbeidslivet? Da er dette kurset for deg. Arbeidsrett 2 gir deg kompetanse om klassifisering av arbeidskraft, HMS og arbeidsmiljø, varsling, vern mot diskriminering, kontrolltiltak, permittering og kollektiv arbeidsrett.

Published Endret
Fakta

Studiepoeng

5 (eller kursbevis)

Nivå

Bachelor

Priser

Med studiepoeng: kr 9.500,- + semesteravgift pr. semester + pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 3.500,- + evt. litteratur

Undervisningsform

Nettbasert

Neste oppstart

Uten studiepoeng: Åpner snart

Med studiepoeng: 21.09.2023

Søknadsfrist

Uten studiepoeng: Åpner snart

Med studiepoeng: 01.09.2023

God oversikt over arbeidsrett og arbeidsmiljøloven er essensielt for alle bedrifter som har ansatte, eller bruker oppdragstakere, for å unngå potensielt kostbare tvister og skape et godt arbeidsmiljø

Foreleser og fagansvarlig Kristoffer Svendsen

Kursinnhold

I dette kurset vil du lære mer om de ulike ansettelseformene, arbeidsgivers ansvar og arbeidstakers rettigheter.

Arbeidsrett 2

Arbeidsrett 2 dekker 7 temaer:

  1. Klassifisering av arbeidskraft
  2. HMS og arbeidsmiljø
  3. Varsling
  4. Vern mot diskriminering
  5. Kontrolltiltak
  6. Permittering
  7. Kollektiv arbeidsrett

Klassifisering av arbeidskraft ser på skillet mellom fast ansatte, midlertidig ansatt, innleie (fra
bemanningsbyrå og produksjonsbedrift) og entreprise. HMS og arbeidsmiljø ser på arbeidstakervern; et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø, systematisk HMS (kartlegging, risikovurdering og internkontroll), verneombud
og arbeidsmiljøutvalg. Vern mot diskriminering ser på innledende betraktninger for diskriminering,
forbudet mot diskriminering, og andre diskrimineringsvern.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

Ha kjennskap til reglene om klassifisering av arbeidskraft.

Ha kunnskaper om rettigheter og plikter som gjelder for HMS og arbeidsmiljø.

Kunne identifisere og drøfte arbeidsrettslige problemstillinger innen den individuelle arbeidsretten, som varsling, vern mot diskriminering, kontrolltiltak og permittering.

Kunne foreta en kritisk vurdering av arbeidsrettslige spørsmål.

Eksamen

Med studiepoeng: Kurset har en 4 timers digital hjemmeeksamen.

Eksamensdato høsten 2023:

  • Eksamensdato: 04. desember
  • 3 timers eksamensseminar: 15. november

Arbeidsformer

Med og uten studiepoeng: Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Med studiepoeng: Faget undervises på nett hvor det er lagt opp til oppsummeringsspørsmål og en obligatorisk innleveringsoppgave.

Opptakskrav

Med studiepoeng: Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også oppfylle krav til norsk.

Vedr. realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Det kan være til pedagogisk hjelp å ta faget E-BSA100 Arbeidsrett 1 først

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Litteratur

Litteraturliste kommer

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer.

Kurset vil bli satt opp gitt nok antall søkere til kurset.

Med eller uten studiepoeng

For første gang kan du selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Denne oversikten viser forskjellen på hva du får når du velger med eller uten studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.

Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Lurer du på hvorfor du bør ta kurset med studiepoeng? Les gjerne denne artikkelen: Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Tilsvarende nettbaserte kortkurs

Foreleser

Førsteamanuensis i rettsvitenskap
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Kontaktpersoner

Førstekonsulent
51831501
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning