Barnehagepedagogikk - deltid over 1 år

Barnehagepedagogikk er et tilleggsemne på 30 studiepoeng lagt over to semestre, rettet mot pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, men som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

30

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

40

Studiestart

August hvert andre år. Neste start er i 2025.

Samlinger

Tre samlinger med to sammenhengende dager

Praksis

To uker praksis på vår semesteret

Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere og består av innhold fra barnehagelærerutdanningen. Lek og læring, didaktikk, organisasjon og ledelse og kunnskap om rammeplanen er noen av temaene i utdanningen. (Foto: Getty Images)

Om emnet

Emnet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. Barnehagepedagogikk kan, sammen med 30 studiepoeng småbarnspedagogikk, gi kompetanse for tilsetting som pedagogisk leder i barnehage.

Emnet består av 3 hovedområder som går over i hverandre mellom tema og fag i pensum og undervisning. Ledelse av barn og personale er sentralt.

 • Lek, læring, danning og omsorg i barnehagen
 • Didaktiske perspektiver i barnehagen
 • Barnehagen - en lærende organisasjon

Undervisning og praksis

Emnet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Det er to uker obligatorisk praksis i studiet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Emneplaner og samlinger

Se emneplanen til barnehagepedagogikk 2024/2025.

Neste studiestart er høst 2025:

 • Tre samlinger med to sammenhengende dager
 • 2 uker praksis på vårsemesteret

Hva kan du bli?

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved fast tilsetting i barnehage.

Fullført studie, småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk, kvalifiserer til opptak til master i barnehagevitenskap ved UiS.

Opptakskrav

Emnet er tiltenkt prioriterte utdanningsgrupper som sammen med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk kvalifiserer for tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Grunnlag for opptak er fullført utdanning som:

 • Grunnskolelærer/ allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • barnevernspedagog
 • spesialpedagog
 • kateketutdanning
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Dette emnet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Søknad og opptak

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg følgende kompetanser:

 • faglig kompetanse
 • didaktisk kompetanse
 • sosial kompetanse
 • yrkesetisk refleksjon
 • ledelses-, endrings- og utviklingskompetanse

Studenten skal også forstå samspillet mellom disse kompetanseområdene.

I overenstemmelse med Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (UHR, 2018, s.6) vektlegges følgende sentrale tema:

 • Mangfold og likeverd
 • Urfolksperspektivet og samisk kultur
 • Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging
 • Barns livsmestring og helse
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft
 • Bærekraft

Lurer du på noe?