Hopp til hovedinnhold

Poenggrenser for lokalt opptak

Her har vi samlet poenggrenser fra tidligere år for opptak til bachelor y-vei, og toårige masterstudier og videreutdanninger ved UiS

Publisert: Endret:

Vi har samlet poenggrenser for opptak til bachelor y-vei, 2-årige masterprogram og videreutdanninger ved de fleste av våre fakultet her.

Det finnes ikke en oversikt over poenggrenser til for opptak til master- og videreutdanninger ved Fakultet for utøvende kunstfag eller for Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved UiS.

Forklaring på tabellen:  

"N/A" - ikke tilgjengelige tall eller ikke opptak på studiet dette året

"alle" - alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass. Ev. C-krav må dekkes for å være kvalifisert.  

* (studieprogram)- har vært ute på ledige studieplasser ved siste opptak

Lurer du på hvordan vi regner ut snittet? Det er beskrevet her.

Handelshøyskolen ved UiS

Økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon

Studieprogram201820192020
Master in Business Administration, Applied Finance2,5alle3,0
Master in Business Administration, Economics2,52,623,0
Master in Business Administration, Strategic Marketing and Analytics2,5allealle
Master in Business Administration, Strategic Innovation Management2,5allealle
Master in Business Administration, Leadership in a Digital EconomyN/AN/Aalle
Master i regnskap og revisjon3,253,48alle

Det helsevitenskapelige fakultet

Helsevitenskap, rus og psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, spesialsykepleie, helsesykepleie, jordmorfag og prehospital critical care

Studieprogram201820192020
Master i helsevitenskapalle2,69alle
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid3,03,433,27
Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid3,313,313,11
Videreutdanning i kreftsykepleie3,11N/A2,28
Master in Pre-hospital critical care, deltid2,78allealle
* Master in Pre-hospital critical care, heltidN/Aallealle
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie3,593,492,9
* Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie2,872,43alle
* Master i spesialsykepleie, operasjonsykepleiealle3,07alle
Master i helsesykepleieN/A4,194,06
Master i jordmorfagN/A3,2883,26

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Endringsledelse, sosialfag, dokumentarproduksjon, service leadership in international business og energi, miljø og samfunn

Studieprogram201820192020
Master in Service Leadership in International Business3,0alle3,09
Master i endringsledelse3,153,333,43
Master in Energy, Environment and Society2,782,552,9
Master i sosialfagalleallealle
Master i dokumentarproduksjonN/AN/AN/A

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Bachelor Y-vei, master i realfag, master i teknologi og master i samfunnssikkerhet og risk analysis and governance

Bachelor i201820192020
Automatisering og elektronikkdesign, y-veien404040
Maskin, y-veien3535,7alle
Master i teknologi201820192020
Robotteknologi og signalbehandling3,0allealle
* Reliable and secure systems3,0allealle
* Reliable and secure systems, deltidN/AN/Aalle
Data science3,23allealle
Data science, deltidN/AN/Aalle
Industriell øknomi3,83,493,35
* Risk Management3,0allealle
Teknisk samfunnssikkerhet (søkt gjennom samfunssikkerhet i 2020) 3,0allealle
Samfunnssikkerhet3,153,173,49
* City and Regional planning3,03,0alle
Mechanical systems and Renewable energy3,4allealle
Civil engineering Structures and Offshore Structures3,343,39alle
* Marine- and Offshore Technology3,02,9alle
Industrial Asset Management3,052,79alle
* Environmental engineering3,0allealle
* Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering3,0allealle
* Petroleum Engineering, Reservoir Engineering3,0allealle
*Petroleum Engineering, Well Engineering3,14allealle
* Petroleum Geosciences Engineering3,0allealle
Applied Data ScienceN/Aallealle
Applied Data Science, deltidN/AN/Aalle
* Computational EngineeringN/Aallealle
Risk Analysis and GovernanceN/A3,13,57
Master i realfag201820192020
Biological Chemistry3,0allealle
* Mathematics and Physics3,0allealle

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Spesialpedagogikk, idrettsvitenskap, barnehagevitenskap, nordisk og lesevitenskap, literacy studies, historie og historiedidaktikk og videreutdanning i barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk

Studieprogram201820192020
Master i spesialpedagogikkalle3,453,83
Master i idrettsvitenskapN/AN/A3,0
Master i barnehagevitenskap, deltidalleN/A2,53
* Master i nordisk og lesevitenskapalleallealle
* Master i Literacy Studies3,25allealle
* Master i historie og historiedidaktikkalleallealle
Videreutdanning i barnehagepedagogikkN/AalleN/A
* Videreutdanning i småbarnspedagogikkalleN/Aalle

Tilbake til