Engelsk språk og litteratur fordypning

Hva er det som gjør at folk med forskjellig bakgrunn og i ulike aldersgrupper snakker engelsk på forskjellige måter? Snakker menn og kvinner forskjellig?

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 semester

Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. desember via lokalt opptak

Portrett av spent mann som holder fargerike bøker i hendene, engelsk flagg i bakgrunnen

I lingvistikkdelen av engelsk fordypning ser man på språklig variasjon, mens litteraturdelen skal gi et innblikk i ulike perioder i litteraturen og hvordan tekster kan leses i lys av perioden de er skrevet.

Engelsk fordypning på bachelornivå er for deg som ønsker videre studier i engelsk språk, kultur og litteratur ut over engelsk årsstudium. Fordypningen er i utvalgte emner innenfor ett eller flere av følgende områder: Engelsk språk/språkvitenskap, engelsk litteratur og/eller kulturkunnskap om engelskspråklige land.

Undervisningen er i vårsemesteret og består av to emner på hver 15 studiepoeng: engelsk språk og litteratur og  fordypningsoppgave med problemstilling enten fra språkvitenskap eller litteratur.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier kompetanse til masterstudier i Literacy Studies.

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng på grunn-nivå innenfor engelsk språk og litteratur. Det er også krav om at du dekker norsk og engelsk tilsvarende generell studiekompetanse. Les mer om hvordan du kan dekke språkkrav på Samordna opptak.

Utfyllende regler for opptak til fordypning (PDF)

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Vårt fagmiljø

Det engelske fagmiljøet er et av de mest varierte og dynamiske ved UiS.

Hulda Garborgs hus, campus Ullandhaug
Institutt for kultur og språkvitenskap holder til i Hulda Garborgs hus på campus Ullandhaug.

Undervisningen er drevet av forskningsinteressene til akademikere som publiserer på internasjonalt nivå, og med en kompetanse som dekker et bredt spekter av interesser i enkeltstående – men sammenknyttede – grener av litteratur, språk og didaktikk.

Ekspertisen innen litteraturfeltet inkluderer forskning på en rekke ulike epoker som inkluderer renessanse, modernisme og postmodernisme i britisk og amerikansk litteratur, litterære økologier, samt kjønnsstudier.

Innenfor språkfeltet er forskningsarbeidet særlig konsentrert rundt gammelengelsk og mellomengelsk, særlig gjennom arbeidet til professor Merja Riitta Stenroos, som publiserer på skrivesystemer og stavemåter. Innen denne fagdisiplinen finner vi også professor Oliver Traxel, hvis forskning konsentrerer seg om moderne og delvis tverrfaglige felt, gjennom for eksempel studier av verkene til forfatter JRR Tolkien.

Andre fokusområder i det engelske fagmiljøet er sosiolingvistikk og didaktikk, sistnevnte med særlig oppmerksomhet på de ulike problemstillingene som ligger til grunn for språkundervisning i klasserommet.

Seksjonen kan også skilte med et knutepunkt for akademikere, ledet av professor Janne Stigen Drangsholt, som i tillegg til forskning publiserer skjønnlitterære bøker.

Samlet sett legger forskerne og lærerne i avdelingen stor vekt på å delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, og fortsetter å være i forkant av dagens forskning innen humaniora.

Lurer du på noe?