Historie fordypning

Hvordan har Norge greid balansegangen mellom å være en selvstendig nasjon og samtidig være beskyttet av stormakter? Kan Norge regnes som en fredsnasjon?

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 semester

Studiepoeng

30

Søknadsfrist

1. desember via Lokalt opptak

Illustrasjonsfoto historie fordypning, flagghøyden på campus

I Historie fordypning (på bachelornivå) lærer du om avgrensede områder og problemstillinger innenfor historiefaget. Du får trening i metoder for kritisk å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.

Vårsemester

Undervisningen er i vårsemesteret og består av to emner på 15 studiepoeng.

I det ene emnet undervises det i Norge i krig og fred, fra Krim-krigen til Afghanistan. Du lærer blant annet om Norges rolle som såkalt fredsnasjon og som deltaker i den europeiske misjonen på 1800- og 1900-tallet. Nordmenns møte med verden som emigranter, særlig på 1800-tallet, og som mottakere av immigranter (arbeidsinnvandrere og flyktninger) med vekt på 1900-tallet, er også undervisningstemaer.

I det andre emnet skriver du en fordypningsoppgave som du velger i samråd med faglærer, og du kan selv velge om du vil fordype deg i norsk eller internasjonal historie.

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng på grunn-nivå innenfor historie. Det er også krav om at du dekker norsk og engelsk tilsvarende generell studiekompetanse. Les mer om hvordan du kan dekke språkkrav på Samordna opptak.

Utfyllende regler for opptak til fordypning (PDF)

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

om oss

Fagmiljøet for historie

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag.

Bilde av Akropolis i Athen.

Ved Institutt for kultur- og språkvitenskap blir det drevet historisk og historiedidaktisk forskning og undervisning for studenter på lavere grad (bachelor i historie), høyere grad (master i historie og historiedidaktikk), lektorutdanning for trinn 8-13 og på doktorgradsnivå (ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora).

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag, innenfor ulike emner fra det lokale til det globale, fra politisk historie til sosial historie, fra historisk metode og historiografi til historiedidaktikk og historiekultur. Faggruppen for historie har to tematiske satsningsområder: historiedidaktikk og miljøhistorie.

Future-Pasts Group (FPG) er en forskergruppe som fokuserer på forskning innenfor historiedidaktikk, historiebevissthet, historiebruk, minnestudier og historiekultur. Forskergruppen er interessert i å studere ulike former for bruk, fremstillinger og forståelser av fortiden formulert av enkeltpersoner eller av grupper, og i de forutsetninger som disse representasjonene danner for fremtiden.

Den miljøhistoriske forskningen er organisert innenfor programområdet The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsinitiativ som går på tvers av universitetets fakulteter. Forskningsgruppen The Greenhouse er interessert i å undersøke hvordan ulike humanistiske fagtilnærminger, inklusive historie, litteraturstudier, religionsvitenskap og utdanningsvitenskap kan bidra til å skape mer bærekraftige framtider gjennom å forstå forholdene mellom natur og mennesker i fortid og nåtid.

Kontakt oss

Studiekoordinator
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS

Du er kanskje også interessert i: