Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Publisert Sist oppdatert

Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen på e-post musikk-dans@uis.no eller kom innom ekspedisjonen.

Åpningstider ekspedisjon: mandag, onsdag og fredag kl. 10:00 - 11:30 og 12:00 - 14:00.

Ekspedisjon og studiekoordinator for digitale studier

Ranja K. Gärtner er ansvarlig for ekspedisjonstjenester, og kan hjelpe med timeplan, rombooking, nøkler og utleie.

Ranja er også studiekoordinator for digitale studier. Hun kan veilede studenter som har spørsmål knyttet til studieløp, spørsmål om eksamener, permisjon og fravær, og kan også hjelpe med ulike former for dokumentasjon.

Førstekonsulent
51831504
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Studiekoordinator for klassisk avdeling

Anne Siri Norland er studiekoordinator for studenter ved klassisk avdeling. Hun kan veilede studenter som har spørsmål knyttet til studieløp, utdanningsplaner og veivalg, spørsmål om eksamener og repertoarlister, søknader om innpass fra tidligere studier, permisjon og fravær og kan også hjelpe med ulike former for dokumentasjon.

Anne Siri er også kontaktperson dersom du trenger tilrettelegging under studiet og/eller individuelt tilrettelagt eksamen. Dette kan være aktuelt både dersom du har kroniske og midlertidige funksjonsnedsettelser eller andre helseproblemer.

Velkommen til studentsamtale på rom 1312!

Rådgiver
51834571
Campus Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Studiekoordinator for jazz, dans og MPO

Lena Crosby Haug er studiekoordinator for studenter innen jazz, dans og musikkproduksjon og opptaksteknikk (MPO).

Hun kan veilede studenter som har spørsmål knyttet til studieløp, utdanningsplaner og veivalg, spørsmål om eksamener, permisjon og fravær og kan også hjelpe med ulike former for dokumentasjon.

Lena har ansvar for prosessen rundt innkommende utveksling og semesterstart i Bjergsted.

Velkommen til samtale!

Seniorkonsulent
51834042
Campus Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Studiekoordinator for PPU og opptak

Per-Erik Petersen er studiekoordinator for studenter som tar Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende og skapende kunstfag (PPU), både som ettårig studium, deltidsstudium eller integrert i bachelorprogrammet.

Han kan veilede studenter som har spørsmål knyttet til studieløp, utdanningsplaner og veivalg, spørsmål om eksamener, PPU-praksis, permisjon og fravær, og kan også hjelpe med ulike former for dokumentasjon.

Per-Erik jobber også med søknad og opptak til Bachelor i dans. Han kan hjelpe med alle typer spørsmål om søknad og opptak, og hjelper nye studenter med sine utdanningsplaner.

Per-Erik har ansvar for prosessen rundt utgående utveksling.

Førstekonsulent
51831533
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Opptak

Jannicke Fjermestad jobber med søknad og opptak til fakultetets studier. Hun er administrativt ansvarlig for opptaksprosessene ved fakultet. Hun kan hjelpe med alle typer spørsmål om søknad og opptak.

Jannicke har i tillegg medansvar for semesterstart og rekruttering, og hjelper med publisering på fakultetets studienettsider. Hun hjelper også nye studenter med sine utdanningsplaner.

Rådgiver
51834008
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Opptak

Permisjon 2023/24

Vilde Baklid jobber med søknad og opptak til fakultetets studier. Hun er ansvarlig for opptakssystemene som brukes i opptaksarbeidet ved fakultet. Hun kan hjelpe med alle typer spørsmål om søknad og opptak, og har spesielt ansvar for internasjonalt opptak av selvfinansierende søkere.

Vilde kan også hjelpe med spørsmål om innpass av emner fra ekstern utdanning, og hjelper nye studenter med sine utdanningsplaner.

Vilde er i permisjon fra oktober 2023 til juni 2024. Hennes arbeidsoppgaver er fordelt mellom Tamara Kuklina og Per-Erik Petersen.

Seniorkonsulent
51832805
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Teamkoordinator

Aslaug Margareth Vasshus er teamkoordinator for studieadministrasjonen. Hun har følgende ansvarsområder:

Teamkoordinator for studieadministrasjonen, kvalitetskoordinator for fakultetets studier, ansvarlig for fakultetets studieportefølje og oppfølging av klager på formelle feil.

Rådgiver
51831376
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Forskningskoordinator

Elina Borg Björnström er forskningskoordinator. Hun er administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid og for øvrig forskerstøtte på fakultetet.

Elina kan svare på henvendelser knyttet til nye ph.d.-utlysninger, disputas, Bjergstedkonferansen, ph.d.-seminarer og det vitenskapelige tidskriftet PlaySpace.

Rådgiver
51831201
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK

Du er kanskje også interessert i: