Marit har en master i miljøteknologi og jobber som miljørådgiver hos Risa AS

– I min rolle har jeg en genuin mulighet til å påvirke og bidra til å håndtere dagens klima- og miljøutfordringer, noe jeg er stolt av å kunne bidra til.

Publisert Sist oppdatert
En person står foran en gravemaskin. Foto.
Marit stortrives i jobben sin hos Risa AS. Foto: privat.

Navn: Marit Henriksen
Studieprogram: Master i miljøteknologi (Master of Science in Environmental Engineering)
Yrke og arbeidsgiver: Miljørådgiver for Risa AS

Hvorfor valgte du å studere miljøteknologi ved UiS?

Da jeg begynte på masterprogrammet i 2020, hadde jeg allerede åtte års erfaring som driftsingeniør hos et interkommunalt selskap som spesialiserte seg på vannhåndtering. Jeg ønsket å utvide og forbedre mine faglige kunnskaper innenfor de områdene som miljøteknologistudiet tilbød, og derfor valgte jeg å spesialisere meg innen vannvitenskap. Midtveis i masterstudiet ble jeg tilbudt en stilling som miljørådgiver hos entreprenørselskapet Risa AS. Dette tilbudet kom nettopp på grunn av min utdannelse, som både ville bidra til vekst for entreprenørselskapet og gi meg som kommende sivilingeniør nye muligheter for faglig utvikling. 

Hva satte du mest pris på med studietiden din ved UiS?

Det jeg satte mest pris på i løpet av studietiden ved UiS var den gode dialogen jeg hadde med forelesere og veilederne i de tilgjengelige fagene. Studiemiljøet var svært inkluderende, og takket være at studiet hadde mange internasjonale studenter, fikk jeg også muligheten til å utvide mine kunnskaper på tvers av ulike kulturer.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg har kunnet dra nytte av nesten alle studieemnene i min nåværende rolle som miljørådgiver. Som miljørådgiver må jeg håndtere flere fagområder og ofte samarbeide med andre rådgivere som har ulik spesialisering fra min egen. I min rolle innen anleggsbransjen er jeg ansvarlig for å håndtere utfordringer knyttet til forurensning av grunn, vann og luft, samt støyforurensing, lysforurensing, og hensyn til naturvern, kulturminner og fredningssoner. Under studiene spesialiserte jeg meg i vannvitenskap, og jeg må ofte trekke på kunnskap fra flere av emnene jeg studerte når jeg vurderer miljøhåndteringen på ulike anlegg. Som miljørådgiver er det avgjørende å besitte en bred forståelse av hvordan naturen samvirker, samtidig som det kreves teknisk kompetanse for å forstå systemene som blir berørt og påvirket av anleggsarbeidene. Dette mangfoldet av faglig innsikt har vist seg svært verdifullt for meg i min nåværende rolle.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg stortrives i jobben min hos Risa AS. Arbeidsdagen min er variert, og jeg har gleden av å møte mange mennesker, både internt og eksternt i organisasjonen. Samtidig får jeg muligheten til å bruke min faglige kompetanse. Risa er en arbeidsplass preget av dynamikk, hvor tempoet er høyt, og det stilles strenge krav til kvalitet i alle aspekter av arbeidet. Dette betyr at jeg konstant står overfor utfordringer som driver min faglige utvikling fremover. I min rolle har jeg en genuin mulighet til å påvirke og bidra til å håndtere dagens klima- og miljøutfordringer, noe jeg er stolt av å kunne bidra til. Jeg ser det som en meningsfull oppgave å kunne bidra til å løse disse viktige problemene.

Tror du utdanningen din innen miljøteknologi var viktig for jobben du fikk?

Ja, jeg ville ikke vært kvalifisert for min stilling dersom jeg ikke hadde hatt faglig kompetanse i min utdannelse, og at graden var en mastergrad. Arbeid med Ytre miljø krever at man raskt skal kunne vurdere situasjoner i felt, og man skal kunne planlegge langsiktig. Studietiden hjalp meg til å utvikle min analytiske evne, og å tenke helhetlig rundt problemstillinger. Jeg ville hatt utfordringer med å gi gjennomtenkte råd dersom jeg ikke hadde hatt den kompetansen jeg fikk gjennom studiene.

Hva er dine topp tre råd til nye studenter ved UiS?

  • Disponer arbeidstiden godt, det er lite som er bedre enn å være i rute med arbeidsoppgaver.
  • Møt forberedt til klasser og feltarbeid, det vil bare gi deg fordeler.
  • Involver deg aktivt i studiemiljøet og ved gruppearbeid. Gjennom kurset skal det gjennomføres mye feltarbeid og samarbeid på lab, samt gruppeoppgaver. Det er verdifullt å være trygg på sine samarbeidspartnere når man skal løse komplekse utfordringer. Gruppeoppgavene gir god forberedelse på det lagarbeidet man må utføre når man står i arbeidslivet.

Les mer