Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 for flyktninger fra krigen i Ukraina, HNO111 og HNO112

Nytt studieprogram i norsk språk og kultur for flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre (med mulighet for påbygg)

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

25

Studiestart

August 2024

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 er et årsstudium for flyktninger fra krigen i Ukraina som planlegger å ta videre høyere utdanning i Norge. Bestått eksamen på trinn 1 gir grunnlag for å fortsette på trinn 2 (B1) til våren 2023, og bestått eksamen på trinn 2 gir mulighet for søke om opptak på det ordinære NORINT-studiet Trinn 3/4, som er norsk på et høyere nivå. Bestått eksamen på trinn 3 er et av de generelle språkkravene for å ta høyere norskspråklig utdanning i Norge. Undervisningsspråket er hovedsaklig norsk, men en del forklaringer kan også gis på engelsk. Trinn 1 (A1/A2) gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur. Etter å ha fullført trinn 2 skal studenten ha kunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular som tilsvarer B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Emnebeskrivelse

Hva kan du bli?

Etter å ha bestått HNO220 vil du være kvalifisert til å søke deg videre på emnet HNO230 (trinn 3) som kvalifiserer til opptak på videre studier ved norske universiteter og høgskoler og gir også dokumentasjon på norskkunnskaper på B2-nivå i forhold til krav til språkkunnskaper i norsk arbeidsliv.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter å ha fullført trinn 1 og trinn 2 (HNO200 og HNO220) skal studenten ha basiskunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular.

Studenten skal ha kunnskaper om temaene

 • Familie og samfunn
 • Utdanning og arbeidsliv
 • Høytider og feiringer
 • Klima, natur og geografi
 • Kultur- og fritidsaktiviteter
 • Velferdsstaten (helse, skole og arbeid)
 • Bolig og økonomi
 • Lokale og nasjonale næringer
  Ferdigheter:
  Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne
 • Lese og forstå ulike tekster
 • Hente inn informasjon fra ulike tekster
 • Delta i dagligdagse samtaler og samtaler relatert til pensum
 • Ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig med et variert og funksjonelt ordforråd
 • Ha en språkstruktur som ikke hindrer kommunikasjon
 • Snakke med en uttale som ikke hindrer kommunikasjon
 • Kunne forstå enkle forelesninger på norsk og skrive korte tekster om tema fra
 • pensumlitteraturen og ulike dagligdagse tema
  Generell kompetanse:
  Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk
 • Kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • Kunne bruke norsk i hverdagslivet og orientere seg i lokalsamfunnet
 • Ha innsikt i relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge.

Hva er opptakskrav og hvordan kan du søke?

Søkere må ha fullført videregående skole og minst 1 års høyere utdanning. Generell engelskkompetanse er anbefalt.

Hvordan kan du søke?

Send en epost til opptak@uis.no. Skriv at du ønsker opptak til Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 for flyktninger fra krigen i Ukraina og legg ved de nødvendige dokumentene i e-posten din.

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumenter må sendes

 • Vitnemål fra videregående skole
 • Minst 1 års høyere utdanning. Karakterutskrift fra universitetsutdanning (Offisiell oversettelse må vedlegges dersom dokumentet ikke er på engelsk)
 • Bevis på engelskkompetanse (hvis du har det)
 • Pass
 • Bevis på flyktningstatus i Norge.
  Søkere blir rangert etter følgende kriterier:
 1. Flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge uten høyere akademisk utdanning
 2. Flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge uten høyere utdanning tilsvarende mastergrad
 3. Flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge med utdanning tilsvarende mastergrad
 4. Andre søkere (Gjelder kun flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge)

Søknadsperioden

Fra 1 februar og 15. april .

Ny frist: 1. juni.
Utvidelsen gjelder etter prinsippet "første mann til mølle"

Frist for ettersending av dokumenter

25 juni er frist for ettersending av dokumenter.

Kontakt

For spørsmål om opptak, ta kontakt med opptak@uis.no

Lurer du på noe?

Rådgiver
51831223
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Førsteamanuensis i norsk språk og kultur
51831311
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor i norsk språk og kultur
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap