Hopp til hovedinnhold

Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 for flyktninger fra krigen i Ukraina, HNO111 og HNO112

Nytt studieprogram i norsk språk og kultur for flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre (med mulighet for påbygg)

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

25

Studiestart

August 2022

Undervisningsspråk

Norsk

Illustrasjonsfoto nordisk bachelor, student med SMS-teksting

Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 er et årsstudium for flyktninger fra krigen i Ukraina som planlegger å ta videre høyere utdanning i Norge. Bestått eksamen på trinn 1 gir grunnlag for å fortsette på trinn 2 (B1) til våren 2023, og bestått eksamen på trinn 2 gir mulighet for søke om opptak på det ordinære NORINT-studiet Trinn 3/4 høsten 2023, som er norsk på et høyere nivå. Bestått eksamen på trinn 3 er et av de generelle språkkravene for å ta høyere norskspråklig utdanning i Norge. Undervisningsspråket er hovedsaklig norsk, men en del forklaringer kan også gis på engelsk. Trinn 1 (A1/A2) gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur. Etter å ha fullført trinn 2 skal studenten ha kunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular som tilsvarer B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Emnebeskrivelse

HNO111

Norsk språk og kultur, trinn 1

HNO112

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 2

Hva kan du bli?

Under forutsetning at dispensasjon fra opptakskrav for flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina utvides til 2023, så kan dette studiet kvalifisere til opptak på norskspråklige masterstudier ved UiS. Dersom Kunnskapsdepartementets pågående revisjoner blir vedtatt og utvidet til 2023 så kan studiet muligens også kvalifisere til opptak på norskspråklige bacheloremner. Etter å ha bestått HNO220 vil du være kvalifisert til å søke deg videre på emnet HNO230 (trinn 3) som kvalifiserer til opptak på videre studier ved norske universiteter og høgskoler og gir også dokumentasjon på norskkunnskaper på B2-nivå i forhold til krav til språkkunnskaper i norsk arbeidsliv.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Etter å ha fullført trinn 1 og trinn 2 (HNO200 og HNO220) skal studenten ha basiskunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular.

Studenten skal ha kunnskaper om temaene

 • Familie og samfunn
 • Utdanning og arbeidsliv
 • Høytider og feiringer
 • Klima, natur og geografi
 • Kultur- og fritidsaktiviteter
 • Velferdsstaten (helse, skole og arbeid)
 • Bolig og økonomi
 • Lokale og nasjonale næringer
  Ferdigheter:
  Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne
 • Lese og forstå ulike tekster
 • Hente inn informasjon fra ulike tekster
 • Delta i dagligdagse samtaler og samtaler relatert til pensum
 • Ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig med et variert og funksjonelt ordforråd
 • Ha en språkstruktur som ikke hindrer kommunikasjon
 • Snakke med en uttale som ikke hindrer kommunikasjon
 • Kunne forstå enkle forelesninger på norsk og skrive korte tekster om tema fra
 • pensumlitteraturen og ulike dagligdagse tema
  Generell kompetanse:
  Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk
 • Kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • Kunne bruke norsk i hverdagslivet og orientere seg i lokalsamfunnet
 • Ha innsikt i relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge.

Hva er opptakskrav og hvordan kan du søke?

Søkere må ha fullført videregående skole. Generell engelskkompetanse er anbefalt.

Hvordan kan du søke?

Send en epost til opptak@uis.no. Skriv at du ønsker opptak til Norsk språk og kultur trinn 1 og 2 for flyktninger fra krigen i Ukraina og legg ved de nødvendige dokumentene i e-posten din.

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumenter må sendes

 • Vitnemål fra videregående skole
 • Vitnemål og karakterutskrift fra universitetsutdanning (hvis aktuelt)
 • Bevis på engelskkompetanse (hvis du har det)
 • Pass
 • Bevis på flyktningstatus i Norge.
  Søkere blir rangert etter følgende kriterier:
 1. Flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge uten høyere akademisk utdanning
 2. Flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge uten høyere utdanning tilsvarende mastergrad
 3. Flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge med utdanning tilsvarende mastergrad
 4. Andre søkere (Gjelder kun flyktninger fra krigen i Ukraina bosatt i Norge)

Frist

Frist er 1 august

Kontakt

For spørsmål om opptak, ta kontakt med opptak@uis.no

Lurer du på noe?

Rådgiver
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Førsteamanuensis
51831311
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Universitetslektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap