Forum for lokale veiledere i skole og barnehage

Forumet bidrar med faglig påfyll både om lærerarbeidet, ønsker å kunne svare på det nyutdannede lærere etterspør etter og være en arena for erfaringsutveksling og diskusjon av dilemmaer knyttet til veiledning. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere.

Publisert Sist oppdatert

Forum for lokale veiledere

Dette er et tilbud for veiledere i barnehage- og skole som er ferdig utdannet. Hensikten er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nye spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling.

Universitetet i Stavanger arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere tilbyr UiS «Sola-seminar» og «Forum for lokale veiledere».

Kommende datoer for forum

Dato for Forum for lokale veiledere studieåret 2024/25

Fredag 27. september 2024 kl. 12-15

Fredag 23. mai 2025 kl. 12-15

Vår 2024:
Onsdag 29. mai, klokka 12.15 – 15.00

Forumet finner sted i Arne Rettedals hus, UiS, på rom AR G-201. 

Program

12.15-12.30 Sosialisering og enkel servering

12.30-13.15 Introduksjon til temaet lokale veiledningsordninger

13.15-13.30 Pause

13.30-14.30 Arbeid med erfaringsdeling i grupper etter cafemetoden

14.30-15.00 Oppsummering

Lenke til påmelding: https://forms.office.com/e/TEHHZBfCUW

Nettverksaktiviteter
Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere:

Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere er et nettverk som forsker på veiledning for nyutdannede lærere og overgangen mellom utdanning og yrke. Alle landets lærerutdanningsinstitusjoner er representert i nettverket. Mer informasjon om nettverket og mange andre gode ressurser for veiledere finner du på nettsiden:https://nyutdannede.no/

Bidrar til gjensidig læring

Hensikten med «Forum for lokale veiledere», er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nyutdannede spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling. Denne arenaen bidrar til gjensidig læring, og oppleves like meningsfull for de erfarne veilederne som for faglig ansvarlige for både utdanning og ordning ved UiS. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere.