Som byggingeniør kan du sette ditt preg på samfunnet

Vaishanth Thevapalan, Jathoosan Sivajohan og Ravn Engamo studerer byggingeniør, men har valgt å spesialisere seg innenfor tre ulike retninger.

Publisert Sist oppdatert

Som byggingeniør kan du designe alt fra broer til boliger, viktig infrastruktur og utforming av byer. Ved UiS kan du spesialisere deg innen det fagfeltet som interesserer deg mest. Her kan du velge mellom studieretningene byplanlegging, infrastruktur og konstruksjonsteknikk.

Tre personer står ved siden av hverandre og smiler mot kameraet. De står i en gang med glassvegger.
Jathoosan, Ravn og Vaishanth tar en bachelor i byggingeniør.

Vaishanth Thevapalan (23) kommer fra Oslo og valgte studieretningen byplanlegging.

– Jeg ville gå noe innenfor arkitektur, så flyttet jeg til Stavanger med noen kompiser, og da var byplanlegging det nærmeste jeg kom arkitektstudier, forteller Thevapalan.

– Jeg liker også godt 3D-modellering, og synes det er gøy å bruke ulike programmer til dette. Byplanlegging er den mest kreative retningen innen bygg, og kreativitet er noe jeg er veldig glad i, fortsetter Thevapalan.

Jathoosan Sivajohan (23) kommer også fra Oslo, men valgte studieretningen infrastruktur.

– Jeg gikk realfag på videregående fordi jeg likte å jobbe med tall og fysikk, så jeg ville gå videre innenfor dette. Man får både litt av konstruksjonsdelen og litt av byplanleggingsdelen innenfor infrastruktur. Derfor valgte jeg denne retningen. Her får du både den kreative delen, i tillegg til matte og fysikk – som jeg liker godt, forteller Sivajohan.

Ravn Engamo (22), fra Vesterålen, valgte studieretningen konstruksjonsteknikk.

– Jeg er veldig glad i å se fremgangen på ting. Byggingeniør er et yrke der man kan se fremgang på dagsbasis, og fremgangen kan skje med bare noen timers mellomrom, sier Engamo.

– Jeg valgte konstruksjonsteknikk mest for å vite mer om hvordan bygninger er satt opp, og hvorfor en bro ser ut som den gjør. Det ligger teori bak det, ikke bare design – det fascinerer meg. Det handler om både fysikk og valg av materialer, fortsetter han.

Les mer om de ulike studieretningene.

Teoretisk og praktisk studieprogram

På byggingeniørstudiet tar du flere ulike emner.

– Det første semesteret er likt for alle ingeniørene, og så går man videre på retningen man selv velger, sier Thevapalan.

– I tredje semester hadde vi et fag som heter «Stålkonstruksjoner». Dette var første gang vi brukte realfagene som vi hadde hatt tidligere. Det var motiverende å faktisk anvende det vi hadde regnet på. Her skjønner du hvordan dine beregninger hjelper deg til å velge riktige materialer, forteller Engamo om studieretningen konstruksjonsteknikk.

– Jeg likte godt «Bytransformasjon». Det går ut på at du får et industriområde som du skal transformere til noe nytt, på en klimavennlig måte. Det er ut fra det faget at jeg skriver bacheloroppgaven min. Bacheloren min handler om et industriområde på Hundvåg, som jeg skal urbanisere, sier Thevapalan om studieretningen byplanlegging.

I noen av emnene samarbeider også studentene på tvers av studieretningene.

– Jeg likte også godt et fag som jeg hadde i tredje semester. Da hadde vi «Områdeplanlegging», sammen med de som gikk byplanlegging. Her fikk vi et område som vi skulle gjøre om til et boligfelt. Vi lærte om alle reglene man må forholde seg til, om solforhold, lekeplasser og så videre. Det var et interessant og nyttig fag, sier Sivajohan.

Under «Studieplan og emner» kan du lese mer om de ulike emnene.

Nærhet til arbeidslivet

I løpet av studietiden får du også mulighet til å knytte kontakt med ulike bedrifter, for eksempel via bedriftspresentasjoner og karrieredager.

– Bjelland hadde en presentasjon, så snakket jeg med dem etter presentasjonen. Da sa de at jeg kunne komme på et intervju, og så fikk jeg praksisplass der, forteller Sivajohan.

I femte semester er praksis et av valgemnene du kan velge mellom. Her kan du få et innblikk i hva du kan jobbe med etter studiene.  

– Jeg hadde praksis og lærte mye om hva jeg faktisk skal drive med når jeg kommer ut i arbeidslivet, sier Sivajohan.

– Jeg var med på et prosjekt på Sola, hvor vi skulle bygge en ny firefelts vei på riksvei 509, og utvide rundkjøringer. Jeg fikk et innblikk i hvordan de jobber og gjør ting. Jeg startet i september og var der to ganger i uken til desember, fortsetter Sivajohan.

Les mer om praksismuligheter på studietilbudssiden til byggingeniør.

Sett ditt preg på samfunnet

Byggingeniører spiller en avgjørende rolle i å utforme det meste du ser rundt deg. Dette gjelder for både infrastruktur, byplanlegging og konstruksjonsteknikk.

– Drømmen er å jobbe med noe byggrelatert. Jeg synes det er ganske «nice» å kunne være med på store byggeprosjekter, og når du er ferdig kunne si «dette har jeg vært med på», sier Thevapalan.

– Å bo et sted man selv har vært med på å bygge. Det å bo i en leilighet, og se ned mot noe man selv har bygget, fortsetter Thevapalan.

– Ja, det å en dag kunne se tilbake og si at «dette har jeg vært med på å utforme», tilfører Engamo.

Godt faglig og sosialt miljø   

Selv om studentene på byggingeniør velger ulike retninger, har de et godt samhold på tvers av studieprogrammet.

– Vi har et eget bygg der de fleste sitter, og vi kan løse oppgaver sammen. Her blir vi ikke sittende å jobbe alene, og vi lærer mye av hverandre, forteller Engamo.

– Jeg liker å jobbe sammen med folk, man kan løse oppgaver sammen og lære av hverandre. Det er en lett måte å lære på. Du får andre perspektiv på ting enn det du får når du sitter alene og jobber, sier Sivajohan.

Byggingeniørene har også en linjeforening, BIF, hvor de både har sosiale og faglige sammenkomster som quiz, hytteturer, nyttårsball, konkurranser, studieturer og bedriftspresentasjoner.

– Etter hytteturen til BIF ble jeg en del av styret deres. Det sosiale livet vokste ut derfra. Vi får også kontakt med andre linjeforeninger, sier Thevapalan.

Les mer om linjeforeningen BIF, og studentlivet - som du kan bli en del av.

Les mer