Studentene satser på næringslivet for en bærekraftig fremtid

Etter et vellykket samarbeid mellom InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen og Kverneland-gruppen i vårsemesteret 2021, satser InGenious-programmet nå på å gjenta fjorårets suksess.

Published Sist oppdatert
Kick-off-møte i februar 2022. Foto: Stella Huang

Av 62 påmeldte i emnet MSB416 Business development and innovation: The firm perspective ble 47 masterstudenter valgt ut til å delta i det tverrfaglige InGenious-programmet.

Etter et suksessfullt samarbeid med Kverneland-gruppen vårsemesteret 2021 satser faget nå på å gjenta fjorårets suksess. Vårsemesteret 2022 kommer ni studentgrupper til å jobbe tett med det internasjonalt ledende selskapet som utvikler, produserer og distribuerer landbruksredskaper, elektroniske løsninger og digitale tjenester for landbruksindustrien. Årets samarbeid sikter igjen mot å løse noen konkrete utfordringer sammen, som i år vil være følgende:

 • Å utvikle/modernisere landbruket i Afrika.
 • Å forbedre energieffektivitet, samt å redusere karbonutslipp.
 • Å redusere avfall og avfallsstoffer i daglig produksjon.

Dette semesterets utfordringer er i samsvar med de bærekraftige utviklingsmålene som ligger i kjernen av InGenious-programmets verdier og lyder som følger:

 • Klimatiltak
 • Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Forsvarlig konsum og produksjon
 • Liv på land
 • Utryddelse av sult
 • Økonomisk rimelig og grønn energiproduksjon

Studentene som er deltar i dette semesterets InGenious-program representerer 13 forskjellige nasjonaliteter og utgjør både UiS-studenter og internasjonale utvekslingsstudenter. Søkere må være tatt opp på et masterprogram for å delta, og i år er hele 11 forskjellige masterprogram representert med følgende spesialiseringer:

 • Business administration
  • Spesialisering i 'business development and innovation'
  • Spesialisering i 'economics'
  • Spesialisering i 'applied finance'
  • Spesialisering i 'strategic marketing and analytics'
 • European and international policies
 • Industrial engineering and management
 • Integrated safety and security management
 • Literacy studies
 • Risk management and innovation – technology leadership
 • Sustainable finance

Kick-off-møtet for InGenious fant sted på campus Ullandhaug onsdag 9. februar 2022. Muhammad Tasneem Mahmood, fra Bangladesh deltar i InGenious-programmet for andre gang og mener at dette har gitt han god tilgang til det lokale næringslivet. Etter en fantastisk opplevelse forrige semester gleder han seg til årets utfordring:

Muhammad Tasneem Mahmood gleder seg til å ta fatt på en utfordring der målet er å modernisere landbruket i Afrika. Foto: Stella Huang

Den beste måten å lære på er å ‘lære i praksis’. InGenious er den perfekte plattformen for dette. Forrige semester hadde jeg det kjempegøy, og likte virkelig godt å jobbe med å løse utfordringer for en lokal bedrift, sammen med mitt team. Jeg fikk muligheten til å erfare hvilke utfordringer beslutningstakere møter når man prøver å oppskalere en mindre bedrift: Hvordan man identifiserer kjernen i problemet, formulerer en løsning og til slutt diskuterer hvordan man kan implementere våre anbefalinger.

InGenious tilbyr en utmerket mulighet til å teste ut teorier i praksis i den virkelige verden. Man kan aldri vite hvordan ting fungerer i realiteten uten å teste dem ut i praksis. Jeg har lært så mye ved å delta på InGenious. Denne gang er utfordringen annerledes i og med at det dreier seg om et stort internasjonalt konsern (Kverneland-gruppen). I tillegg er årets utfordring mer fokusert på innovasjonsprosessen. Med min bakgrunn fra spesialisering innenfor strategisk markedsføring og analyse tror jeg dette vil bli en verdifull læringserfaring for meg.

Jeg håper at jeg kan få muligheten til å gjøre noe positivt for bønder i Afrika. Det tar tid å modernisere landbruket og jeg forventer ikke å se noen umiddelbar endring, men jeg håper å se en positiv utvikling i fremtiden".

Sigmund Olsen, områdedirektør i Kverneland-gruppen snakker med studenter. Foto: Stella Huang

Vi alle ser frem til dette semesterets program, sier Nelly Narges Karimi, programansvarlig for InGenious:

"Når et stort selskap med et så godt rykte som Kverneland er villig til å gjenta og ekspandere samarbeidet med vårt program, betyr dette mye for oss og peker i retning av god erfaring og et godt rykte. Vi satser på å etablere et varig samarbeid med næringslivet på flere områder og ikke minst at samarbeidene kan åpne mange dører for studentene, både når det gjelder utdanning, forskning og karrierevei".

Karimi uttrykker også takknemlighet overfor Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger:

"Vi setter pris på at Handelshøgskolen er så positive til programmet vårt og vi har hatt en fantastisk opplevelse med dem så langt. Det er en merkbar forskjell i etterspørsel fra næringslivet om å være koblet til forskjellige fag ved UiS, og vi håper å få flere fag om bord i semestrene som kommer".

Tekst: Luke Nieber


InGenious tilbyr en utmerket mulighet til å teste teorier i praksis, i den virkelige verden.

Muhammad Tasneem Mahmood , UiS-student
Om InGenious