Hopp til hovedinnhold

Kontakt studiekonsulent

Studiekonsulentene har ansvar for spørsmål knyttet til sine respektive studieprogram.

Publisert: Endret:

Studiekonsulenten kan hjelpe deg med spørsmål om:

 • Godkjenning og innpass
 • Problemer i studiene
 • Permisjon fra studiene
 • Sykdom
 • Endret utdanningsplan eller deltidsstudier
 • Forsinkelse i progresjon og forlenget studierett
 • Bytte emne
 • Slutte på studiet
Studiekonsulenter

Helse- og sosialfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Helsefag

Ta kontakt med våre studiekonsulenter på helsefag@uis.no

For spørsmål om praksisstudier på bachelor i sykepleie: sykepleiepraksis@uis.no

 • Lori-Ann A. Wollum (bachelor i sykepleie 1. studieår)
 • Francois X. Constantin-Jonsson (bachelor i sykepleie 2. og 3. studieår)
 • Katrine Maritvold (bachelor i paramedisin og master in prehospital critical care PHCC)
 • Camilla Aasmundsen Jensen (master i helsevitenskap, master i rus- og psykisk helsearbeid, og master i helsesykepleie)
 • Stine Bliktun Sørflaten/Michelle Reah (master i spesialsykepleie, master i jordmorfag og videreutdanning i kreftsykepleie)
 • Rebecca Adele Esaiassen (i permisjon)

Sosialfag

Studieprogram: Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Bachelor i psykologi, Master i sosialfag, European Master in Social Work with Families and Children, Nordic Master in Social Work and Welfare

 • Yri H. Ljosdal (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)

  Tlf.: 51 83 14 71

  E-post: yri.h.ljosdal@uis.no
 • Paulo Thiago Bastos Rocha (Bachelor i psykologi)

  Tlf: 51 83 29 46

  E-post: paulo.rocha@uis.no
 • Hanne Elise Pollack (European Master in Social Work with Families and Children)

  Tlf: 51 83 23 90

  E-post: hanne.pollack@uis.no
 • Marita Wassbakk (Nordic Master in Social Work and Welfare)

  Tlf: 51 83 13 85

  E-post: marita.wassbakk@uis.no

Spørsmål om eksamen:

 • Per Kolstrup (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)

  Tlf: 51 83 37 92

  E-post: per.kolstrup@uis.no
studiekonsulenter

Historie og religion

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Margrethe Melin (årsstudier, fordypning og bachelorprogram i historie og religion)
 • Signe Ekenberg (masterprogram i historie og historiedidaktikk)
studiekonsulenter

Hotell- og reiseliv

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Hotelledelse, reiselivsledelse, master i internasjonal serviceledelse 

Jeanette Goa (hotelledelse)

Tlf: 51 83 37 56

E-post: j.goa@uis.no

Oddvar Norland (reiselivsledelse, master i internasjonal serviceledelse)

Tlf: 51 83 24 12

E-post: oddvar.norland@uis.no

studiekonsulenter

Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om: faglige godkjenninger, studieplaner og valgemner, endring i utdanningsplan, praksis, utveksling, forsinkelse i studieprogresjon, problemer under studiene, deltidsløp og annet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Institutt for data- og elektroteknologi

 • Bachelor I Automatisering og elektronikkdesign
 • Bachelor I Automatisering og elektronikkdesign, Y-vei
 • Master i Robotteknologi og signalbehandling
 • Kybernetikk og robotteknologi 5-år

Patricia Retamal

Tlf. 51 83 17 26

E-post patricia.retamal@uis.no

 • Bachelor i Datateknologi
 • Master in Computer Science / Datateknologi master 2-år
 • Master Applied Data Science
 • Datateknologi master 5-år / Data Science 5 -år

Sheryl Josdal

Tlf. 51 83 17 47

E-post sheryl.josdal@uis.noInstitutt for matematikk og fysikk

 • Matematikk og fysikk / Mathematics and Physics

Stine Thu Johannessen

Tlf. 51 83 17 15

E-post stine.t.johannessen@uis.no

 

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

 • Kjemi og miljø
 • Miljøteknologi / Environmental Technology
 • Biologisk kjemi / Biological Chemistry

Hannah Kate Hondebrink

Tlf 51 83 31 37

E-post hannah.k.hondebrink@uis.no

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

 • Industriell økonomi
 • Byplanlegging
 • Risikostyring / Risk Management
 • Samfunnssikkerhet
 • Bygg, teknisk planlegging og byplanlegging
 • Master i Risk Analysis and Governance

Sabrina Ebenhoch

E-post sabrina.ebenhoch@uis.no

 • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Kristi Løne

Tlf. 51 83 13 86

E-post: kristi.lone@uis.no

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

 • Bygg, konstruksjonsteknikk
 • Konstruksjoner og materialer
 • Maskin
 • Marin- og offshoreteknologi
 • Industriell teknologi og driftsledelse

Iselin Torland Tjensvold

Tlf. 51 83 14 58

E-post: iselin.t.tjensvold@uis.noInstitutt for energi- og petroleumsteknologi

 • Energi- og petroleumsteknologi / Petroleum Engineering

Anita Malde Rasmussen

Tlf. 51 83 17 04

E-post anita.malde@uis.no

 

Institutt for energiressurser

 • Geovitenskap / Petroleum Geosciences Engineering
 • Computational Engineering
 • Petroleumsteknologi med spesialisering i reservoarteknologi

Karina Sanni

Tlf. 51 83 11 45

E-post karina.sanni@uis.no

 

Dersom du har spørsmål om utveksling, se her.

studiekonsulenter

Lærerutdanninger og idrett

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Ida Margrethe Eikaas (master i spesialpedagogikk heltid og deltid, master i idrettsvitenskap)
 • Inger-Marie Øglænd (barnehagelærer, master barnehagevitenskap, småbarnspedagogikk, barnehagepedagogikk)
 • Karen E. Woie (5. året på grunnskolelærerutdannigen)
 • Signe Ekenberg (lektorutdanning 8-13, humanistiske fag og realfag)
 • Ivar Bjørnsen (årsstudium og bachelor idrettsvitenskap)
 • Grethe Kallevik (videreutdanninger Lesesenteret, Kompetanse for kvalitet, lærerspesialiset i norsk og begynneropplæring, barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

studiekonsulenter

Mediefag og samfunnsfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Journalistikk, fjernsyns- og multimedieproduksjon, kommunikasjon, master i dokumentarproduksjon, sosiologi, statsvitenskap, master i endringsledelse, master i samfunnssikkerhet, master i energi, miljø og samfunn.

 

 • Yri Helene Ljosdal (bachelor i journalistikk, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, master i dokumentarproduksjon)
 • Nina Nesheim (bachelor i statsvitenskap og sosiologi og årsstudium i sosiologi)
 • Magda Hognestad (master i Energy, Environment and Society og master i endringsledelse)

studiekonsulenter

Musikk og dans

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Full oversikt over studiekonsulenter ved Fakultet for utøvende kunstfag finner du her!

studiekonsulenter

Språk og litteratur

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjon eller problmer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

 • Margrethe Melin (årsstudier, fordypning og bachelor i nordisk og engelsk)
 • Signe Ekenberg (master i nordisk og lesevitenskap, master i English and Literacy Studies)
studiekonsulenter

Økonomi og juss

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Anette Hansen Tlf: 51 83 37 46 E-post: anette.hansen@uis.no

Master i økonomi og administrasjon

Anne-Lin Brobakke Tlf: 51 83 37 17 E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Master i regnskap og revisjon

Anne-Lin Brobakke Tlf: 51 83 37 17 E-post: anne-lin.brobakke@uis.no

Bachelor i rettsvitenskap

Cecilie Egenæs Lund Tlf: 51 83 37 48 E-post: cecilie.e.lund@uis.no

Master i forretningsjus

Monica Lange Tlf: 51 83 23 32 E-post: monica.lange@uis.no

Du er kanskje også interessert i

Ta en utfordring i Nord-Italia!

Kunne du tenke deg å tilbringe et par dager på en fantastisk beliggenhet ved de omkringliggende Alpene, og i mellomtiden...

Bli med i et internasjonalt team, få nye ferdigheter og løs konkrete utfordringer!

Kjære student! For fjerde semester på rad inviterer UiS og University deg til å bli med på utfordringer og mikrokur...

Ny på biblioteket?

Kom i gang med et nytt studieår ved å ta i bruk biblioteket og alle tjenestene vi kan tilby.

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon.

HJELP – det er eksamenstid!

Eksamensstressa? I eksamensperioden tilbyr biblioteket ekstra kildeveiledning, hjelp med litteratursøk og nyttige tips o...

UNIS – studieopphold på Svalbard

Ved å ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø...

Anatomikafé som læringsmiddel

Marthe Qvenild-Svennungsen og Hanne Pollestad går første året på bachelor i sykepleie på UiS. De oppnår økt kunnskap på ...

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Utveksling

Er du klar for verden? Slik søker du om å ta deler av studiet ditt i utlandet.

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere

Søk om utveksling

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknads...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du egen nøkkelbrikke for å komme deg rundt

Innovasjonspris for masterstudenter 2021

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. Prise...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student. Her finn du nyttig informasjon og ressursar som hjelper deg med o...

Åtte enkle råd: Slik studerer du smart

Gjennomført studium med gode karakterer kan gi deg drømmejobben. Her får du vite hvordan du kan jobbe effektivt og lurt ...

Forskningsundervisning for masterstudenter

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universite...

Læringsmiljøutvalgets mandat

Det er universitetsstyret som fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget. Mandatet som gjelder nå, ble ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 23.09.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 1...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 18.11.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 0...