Hopp til hovedinnhold

Kurs og emner

Det finnes ulike typer kurs for ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:

Fellesemner med søknadsfrist

Emnene omhandler metode, analyse, filosofi og etikk. Kursene er studiepoenggivende, og åpne for eksterne søkere.

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Fagspesifikke emner

Emnene er faglig knyttet til ph.d.-studiene. Kursene er studiepoenggivende, som regel er opptak løpende og noen er åpne for eksterne søkere.

Ph.d. i samfunnsvitenskap - kurs og seminarer

Ph.d.-kurs ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Ph.d.-kurs ved Det helsevitenskapelige fakultet

Ph.d.-kurs ved fakultet for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo har en oversikt over ph.d.-kurs i samfunnsvitenskapelige fag som tilbys ved andre institusjoner og som er åpne for ph.d.-kandidater fra andre universitet.

Utviklingsemner (Skills-kurs)

I tillegg til de faglige emnene tilbyr UiS opplæring som er med på å utvikle personlige og profesjonelle ferdigheter som kandidatene kan ta med seg ut i yrkeslivet, uavhengig om det er innen akademia eller ikke.

Se kursoversikt her (informasjon på engelsk)