Hopp til hovedinnhold

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon.

Publisert: Endret:

Planlagte kurstilbud våren 2021

Hvordan søke opptak?
Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb og selv melde seg opp til ph.d.-kurs. For andre skjer påmeldingen via skjema. Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Frist for påmelding er tre uker (3) uker før kursets oppstartsdato (med unntak av PHD301 der søknadsfristen er 01.februar 2021). Påmelding til PHD301: via EVUweb.
Dokumentasjon
Bekreftelse på opptak i et ph.d.- program
Søkere skal sende inn et sammendrag (ca tre sider) med informasjon om eget ph.d.-prosjekt (eller annet forskningsprosjekt), tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor du er i ph.d.-løpet, og hvorfor dette emnet blir relevant for eget prosjekt.

Studierett for enkeltemnestudenter
Normalt innvilges studierett for ett semester ved opptak.
Emnene tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. UIS sine ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til å delta på emnet.
Eksterne søkere tilbys opptak til enkeltemne dersom det er ledige plasser.

Kostnader
Det er ingen kursavgift for ph.d.-emnene ved UIS. Kursene gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Tilreisende ph.d.-kandidater må dekke sine reise- og oppholdsutgifter selv.

NB: Doktoranden er selv ansvarlig for å undersøke de formelle krav for kursgodkjennelse ved egen institusjon.
Kontakt
For spørsmål vedrørende søknad og opptak på enkeltemner, kontakt Ph.d. koordinator: Nadya Sandsmark

Datoer for våren 2021 oppdateres så snart de er på plass.
For mer informasjon: Se ph.d.-programmets nettside: Ph.d.-program i samfunnsvitenskap
Engelsk: PhD Programme in Social Sciences

Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål på studentsidene.

Course description PHD416
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: september, 2021 (5 dager)
Emneansvarlige: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer and professor Eric Perry Bettinger

Course description PHD101
Kursdatoer: november, 2021 (5 dager). 
Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard

Course description PHD102
Kursdatoer: november, 2021 (5 dager)
Emneansvarlig: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen

Course description PHD103
Kursdatoer: 8.-12. februar 2021 (5 dager)
Emneansvarlig: professor Anders Vassenden

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det i februar (8.-12.), møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).
Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Course description PHD104
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kursdatoer: 22.- 26.mars 2021 (5 dager)
Emneansvarlig:


Course description PHD803
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.
Kursdatoer: 10.-12. februar 2021 (Kurset er allerede fulltegnet).
Emneansvarlige: førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, gjesteforsker Ellen Marie Jensen og førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland.
På grunn av Covid-19 vil kurset bli gjennomført digitalt.

Emnebeskrivelse PHD301
Søknadsfrist: 31.mars 2021
Kursdatoer: 31.mai - 03.juni 2021 (4 dager)
Emneansvarlige: professor Solveig B. Eide, UiA og professor Siv Oltedal, UiS 
Dette er et samarbeidskurs med Universitetet i Agder.

Påmelding til PHD301: via EVUweb.
På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).
Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Course description PHD801
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum
Kursdatoer: 12.-14.april 2021 (3 dager)
Emneansvarlig: professor Kristin Armstrong Oma

Course description PHD802
Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum.
Kursdatoer: mai, 2022 (4 dager)
Emneansvarlige: førsteamanuensis Erik Daniel Fredh, førsteamanuensis Dawn Elise Mooney og førsteamanuensis Jutta Lechterbeck

Course description PHD701
Emneansvarlig: professor Odd Einar Olsen.
Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.
Ta kontakt med professor Odd Einar Olsen for mer informasjon.

Course description PHD702
Emneansvarlig: professor Ole Andreas Engen
Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.
Ta kontakt med professor Ole Andre Engen for mer informasjon.

Course description PHD401
Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.
Kurset arrangeres ved etterspørsel.
Emneansvarlige: professor Yuko Onozaka, professor Ragnar Tveterås and professor Mari Rege.
Ta kontakt med professor Yuko Onazaka for mer informasjon.