Hopp til hovedinnhold

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon.

Publisert: Endret:

Planlagte kurstilbud våren 2021

Hvordan søke opptak?

Søkere som er tatt opp ved et ph.d. program ved UIS, kan søke om emnestudierett via Studentweb og selv melde seg opp til ph.d.-kurs. For andre skjer påmeldingen via skjema. Søknad med vedlegg sendes til ph.d.-koordinator

Frist for påmelding er tre uker (3) uker før kursets oppstartsdato (med unntak av PHD301 der søknadsfristen er 31.mars 2021). Påmelding til PHD301: via EVUweb.

Dokumentasjon

Bekreftelse på opptak i et ph.d.- program

Søkere skal sende inn et sammendrag (ca tre sider) med informasjon om eget ph.d.-prosjekt (eller annet forskningsprosjekt), tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor du er i ph.d.-løpet, og hvorfor dette emnet blir relevant for eget prosjekt.

Studierett for enkeltemnestudenter

Normalt innvilges studierett for ett semester ved opptak.

Emnene tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. UIS sine ph.d.-kandidater har fortrinnsrett til å delta på emnet.

Eksterne søkere tilbys opptak til enkeltemne dersom det er ledige plasser.

Kostnader

Det er ingen kursavgift for ph.d.-emnene ved UIS. Kursene gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Tilreisende ph.d.-kandidater må dekke sine reise- og oppholdsutgifter selv.

NB: Doktoranden er selv ansvarlig for å undersøke de formelle krav for kursgodkjennelse ved egen institusjon.

Kontakt

For spørsmål vedrørende søknad og opptak på enkeltemner, kontakt Ph.d. koordinator: Nadya Sandsmark

Datoer for våren 2021 oppdateres så snart de er på plass.

For mer informasjon: Se ph.d.-programmets nettside: Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Engelsk: PhD Programme in Social Sciences

Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål på studentsidene.

Course description PHD416

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: september, 2021 (5 dager)

Emneansvarlige: universitetslektor Simone Valerie Häckl-Schermer and professor Eric Perry Bettinger

Course description PHD101

Kursdatoer: november, 2021 (5 dager). 

Emneansvarlig: professor Torvald Øgaard

Course description PHD102

Kursdatoer: november, 2021 (5 dager)

Emneansvarlig: førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen

Course description PHD103

Kursdatoer: 8.-12. februar 2021 (5 dager)

Emneansvarlig: professor Anders Vassenden

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det i februar (8.-12.), møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Course description PHD104

Kurset tilbys av Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA), Handelshøgskolen ved UIS.

Kursdatoer: 22.- 26.mars 2021 (5 dager)

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.

Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Emneansvarlig: Professor Espen OlsenCourse description PHD803

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Senter for kjønnsstudier.

Kursdatoer: 10.-12. februar 2021 (Kurset er allerede fulltegnet).

Emneansvarlige: førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand, gjesteforsker Ellen Marie Jensen og førsteamanuensis Astrid Johanne Nyland.

På grunn av Covid-19 vil kurset bli gjennomført digitalt.

Emnebeskrivelse PHD301

Søknadsfrist: 31.mars 2021

Kursdatoer: 31.mai - 03.juni 2021 (4 dager)

Emneansvarlige: professor Solveig B. Eide, UiA og professor Siv Oltedal, UiS 

Dette er et samarbeidskurs med Universitetet i Agder.

Påmelding til PHD301: via EVUweb.

På grunn av Corona-pandemien planlegger vi i år for at kurset avholdes som en blanding av fysisk og digital undervisning. Hvis smittesituasjonen tillater det, møtes vi i de tildelte undervisningsrom. For de som måtte foretrekke det, vil det imidlertid være mulig å delta digitalt via Zoom. Hvis smittesituasjonen ikke tillater fysiske møter, blir kurset heldigitalt (Zoom).

Vi planlegger for en hybrid form, men digital deltakelse vil uansett være mulig.

Course description PHD801

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum

Kursdatoer: 12.-14.april 2021 (3 dager)

Emneansvarlig: professor Kristin Armstrong Oma

Course description PHD802

Kurset tilbys av Forskerskole i radikal tverrfaglighet (ITEM) og Arkeologisk museum.

Kursdatoer: mai, 2022 (4 dager)

Emneansvarlige: førsteamanuensis Erik Daniel Fredh, førsteamanuensis Dawn Elise Mooney og førsteamanuensis Jutta Lechterbeck

Course description PHD701

Emneansvarlig: professor Odd Einar Olsen.

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Ta kontakt med professor Odd Einar Olsen for mer informasjon.

Course description PHD702

Emneansvarlig: professor Ole Andreas Engen

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Ta kontakt med professor Ole Andre Engen for mer informasjon.Kurset tilbys av Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business og hotelledelse, Norsk hotellhøgskole.

Kurset bli tilbudt som veilederstyrt lesekurs hvor det kun avholdes møter mellom kursansvarlig og kandidater.

Emneansvarlige: professor Torvald Øgaard.

Ta kontakt med professor Torvald Øgaard for mer informasjon.