3,9 mill. til forskning på maskinlæring i tekstilindustrien

Forskere ved Universitetet i Stavanger har mottatt nær 4 millioner kroner for å bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å nå målene for sirkulær økonomi i tekstilindustrien.

Published Sist oppdatert

– Dette prosjektet støtter grønn omstilling, sirkulær økonomi og reduksjon av tekstilavfall, sier Chandima Ratnayake. Han er professor i maskinteknikk ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

EU-prosjektet han nå har fått støtte til, er et samarbeid mellom Norge, Polen, Belgia og Spania. Prosjektet har en ramme på 17,2 millioner kroner. Nær 4 millioner kroner går til forskningen som skal skje ved UiS. Tittelen på prosjektet er AIdesignTEX: Innovative IT tools for a circular textile economy: driving sustainability and resource efficiency, og handler altså om å utvikle IT-verktøy for en sirkulær tekstiløkonomi.

– Vi skal bidra til å implementere sirkulærøkonomiske mål i tekstilproduksjonsprosessen ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæringsverktøy. Vi vil delta i kunnskapsoverføring og felles aktiviteter, dele beste praksis med partnerne, og med lokale tekstilprodusenter i Bangladesh og Sri Lanka. Målet er å fremme bærekraftig tekstilproduksjon og resirkulering, sier Ratnayake.

Ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring i tekstilbransjen, kan man øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen under klesproduksjon.

– Det passer perfekt med målene for sirkulær økonomi. Disse teknologiene kan hjelpe oss med å nå målene om å redusere råvareforbruk, energibruk og avfallsproduksjon, som alle er avgjørende for framtiden til tekstilindustrien.

Ratnayake og Samindi Samarakoon ble invitert inn i prosjektet på grunn av sin kompetanse innen sirkulær økonomi, samt erfaring med produktutvikling og bruk av kunstig intelligens i produktdesignprosessen.

Forskerne

Professor i maskinteknikk
51831938
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor i konstruksjonsteknikk
51832387
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi