Fikk innføring i medisinsk teknologi i toppklasse

De første studentene på medisinsk teknologi ved UiS var nylig på besøkt hos forskningssenteret SEARCH. Der fikk de presentert topp moderne sykehusutstyr.

Publisert Sist oppdatert

Bachelorstudiet i medisinsk teknologi startet høsten 2022, og i løpet av første semester besøker flere av studentene forskningssenteret SEARCH, som er et biomedisinsk forskningssenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Sandnes.

Hos SEARCH jobber forskere innen humanmedisin, veterinærmedisin og tekniske fag med å utvikle nye diagnostikk- og behandlingsmetoder for både mennesker og dyr.

- Studentene som går medisinsk teknologi på UiS kan ha stort utbytte av å besøke SEARCH tidlig i første semester. Her har vi alt av utstyr som de vil finne på enhver operasjonsstue ved norske sykehus. De får også se 4DCT-utstyr, en fullintegrert CT-/angiomaskin som faktisk ikke er standard ennå i Norge. Dette er state-of-the-art, framtidsrettet billedgivende utstyr, sier Marianne Oropeza-Moe, avdelingsleder for SEARCH og førsteamanuensis ved NMBU Sandnes. 

Tre mennesker sitter og ser mot en kvinne som står og peker mot en sprøytepumpe. På andre siden av kvinnen står en mann. Foto.
Studentene lærer om anestesiapparat og sprøytepumper

Teknologi og medisin

Koblingen mellom teknologi og medisin er en sentral del av bachelorstudiet. Dette var også tema da en gruppe studenter besøkte SEARCH for noen uker siden.

Besøket startet i et omkledningsrom der privat tøy ble byttet ut med rent arbeidstøy, før turen gikk videre inn i operasjonsstuen. Der viste og forklarte Silje Nes, dyrepleier med ansvar for anestesi, blant annet hvordan et anestesiapparat fungerer. Studentene fikk en innføring i både tekniske innstillinger og funksjoner, og den medisinske bruken av maskinen.

Nes vektla også hvor viktig det er at maskinen fungerer som den skal, og at anestesiapparat er utstyr som studentene kan jobbe med. Kanskje skal de lage en serviceplan der de kommer med anbefalinger om hvilken type maskin som bør benyttes, videreutvikle eksisterende maskiner, eller bidra med å utvikle nye maskiner.

Hvit CT- og røntgenmaskin. En mann står på venstre side av maskinen. Foto.
Studentene lærer om 4DCT, som er et integrert CT- og røntgensystem bestående av en CT-skanner og en røntgenmaskin.

Hos SEARCH lærer studentene også om utstyr som 4DCT, som er et integrert CT- og røntgensystem bestående av en CT-skanner og en røntgenmaskin. Vanligvis må man gjerne ha to maskiner som må stilles inn separat, mens hos SEARCH snakker maskinene sammen.

- Med dette utstyret er det ikke lenger nødvendig å flytte pasienten fra ett undersøkelsesrom til et annet. Både CT og røntgenundersøkelser foretas på en og samme plass. CT-bildene kan brukes som et slags kart for å navigere presist i blodårer med røntgenapparatet. Eksempler på dette er behandling av blødninger og væskeansamlinger, sier Oropeza-Moe.

Studentene fikk også se bildebehandlingsprogram som viser bilder fra CT-maskinen.

Tre PC-skjermer som viser bilder fra en CT-maskin. Foto.
Studentene fikk se en demonstrasjon av bildene fra CT-maskinen og noen videoer (4D data)

Lærerikt og sosialt

- Ved å lære om ulike maskiner og utstyr kan studentene få en mer spisset kompetanse, som kan hjelpe dem med å finne ut hvilken retning de ønsker å gå videre med. Studentene blir kjent med fagområder som de skal lære mer om i løpet av studiet, og hva de kan jobbe med når de er ferdig utdannet hos oss. Studentene som har besøkt SEARCH sier at det har vært spennende og interessant å være på besøk her, sier Morteza Esmaeili førsteamanuensis ved UiS.

- Dette er også en fin måte å samle studentene på som en gruppe, og gir dem en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, fortsetter Esmaeili.

Det blir flere besøk hos SEARCH utover høsten, og i løpet av bacheloren skal studentene også besøke andre bedrifter og institusjoner som dekker bredden i studiet. 

SEARCH er et samarbeid mellom UiS, NMBU og SUS

Samarbeidet mellom UiS, SUS og NMBU startet med et Ph.d.-prosjekt i 2008. Etter prosjektslutt begynte forskningssenteret SEARCH å ta form. En prosjektgruppe jobbet systematisk med innsamling av midler til bygget der driften startet våren 2019.

Visjonen til SEARCH er at: SEARCH skal bidra til ny kunnskap om sykdommer og nye diagnostikk- og behandlingsmetoder til nytte for både dyr og mennesker.

Førsteamanuensis i anvendt kunstig intelligens
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi