Medisinsk teknologi - bachelor

Vil du bidra til å løse framtidens helseteknologiske utfordringer? Da er medisinsk teknologi studiet for deg.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

32

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2022: 50,2 / 44,7 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Medisinsk teknolog foran skjermer

Om studiet

Befolkningen blir eldre, og helsevesenet trenger mer avansert medisinsk teknologi. Samtidig vet vi stadig mer om sykdommer og diagnostisering på grunn av forskning og utvikling. Vi tilbyr nå en bachelorgrad som gir deg mulighet til å jobbe med koblingen mellom teknologi og medisin.

Den tverrfaglige bachelorgraden i medisinsk teknologi gir deg kunnskap om hvordan man kan bruke teknologi som et verktøy i medisin for å utvikle bedre behandlingsmetoder og bedre diagnoseverktøy. 

Teknologi man tar for gitt i dag, har blitt til fordi noen så et behov som teknologien kunne løse. Robotkirurgi, elektriske rullestoler og graviditetstester som i løpet av sekunder viser en medisinsk tilstand, har blitt utviklet og tilgjengeliggjort.

Tverrfaglig bachelor

Utdanningen medisinsk teknologi er tverrfaglig, og kombinerer avansert matematikk, fysikk, elektroteknikk og programmering med anatomi og fysiologi, medisinsk teknologiforvaltning og andre emner som er rettet direkte mot medisinsk teknisk utstyr.

Arbeidsformene varierer, du er innom både laboratoriearbeid, gruppearbeid, praktisk og teoretisk oppgaveløsning i løpet av studiet. 

Studiet passer for deg som er interessert i teknologi, matematikk og programmering rettet mot medisinske anvendelser. Nysgjerrighet og kreativ problemløsning kommer også godt med i jakten på de neste helseteknologiske gjennombruddene. Du blir en del av et aktivt fagmiljø i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens, medisin og elektroteknologi ved Universitetet i Stavanger. 

Du vil være kvalifisert til jobber i helsesektoren med teknisk utstyr, diagnostikk og bildebehandling. Du vil også være en attraktiv kandidat i medisinsk teknisk industri og farmasøytisk industri.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke program som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad.

Les mer:

Hva kan du bli?

Du vil være kvalifisert til jobber i helsesektoren med teknisk utstyr, diagnostikk og bildebehandling. Du vil også være en attraktiv kandidat i medisinsk teknisk industri og farmasøytisk industri. Det antas å være 60-70 sykehus i Norge som enten er offentlige, eller drives med offentlig finansiering. I tillegg kommer primærhelsetjenesten, kommunale helsetjenester, private helse tjenester som drives uten offentlig støtte, utstyrsleverandører og produsenter.

Alle må etterleve lov og forskrift om medisinsk utstyr der de er pålagt systematisk og planlagt opplæring, risikovurdering, drift, kontroll og vedlikehold av MU.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til toårig master i robotteknologi og signalbehandling. 

Newborn Time og medisinsk teknologi

Kamera og kunstig intelligens kan redde lvi på fødestua

Møt en student

Aurora vil jobbe med medisinsk utstyr og kunstig intelligens

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag – medisinsk teknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, analog og digital elektronikk, datamaskinarkitektur, sensorer og måleteknikk, reguleringsteknikk samt medisinsk utstyr og medisinsk teknologiforvaltning.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskap innen matematikk, fysikk, statistikk, kjemi, programmering og relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig og medisinskteknisk problemløsning.

K3: Kandidaten har kunnskap om ingeniørens rolle i samfunnet, samt hvordan den teknologiske utviklingen som har vært innen elektrofaget generelt og innen medisinskteknisk utstyr spesielt, preger dagens samfunn.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ingeniørfaget, og da spesielt med tanke på anvendelse av elektronikk og metoder innen automatisering, instrumentering, og medisinsk teknologi.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor elektrofaget og det medisinsktekniske fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og ved å ha kjennskap til fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse elektrorelaterte problemstillinger som inkluderer modellering, simulering og analyse, samt å gjøre begrunnede valg der det trengs.

F2: Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse innen programmering (Python, Matlab, Simulink, C).

F3: Kandidaten har praktisk kompetanse innen bruk av oscilloskop, multimeter, signalgenerator og oppkopling av utstyr, samt behersker forskjellige måletekniske prinsipper, både generelt og innen medisinske anvendelser spesielt.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre elektro- og medisinskteknisk relaterte prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten kan videre dokumentere dette i rapportform.

F5: Kandidaten kan identifisere og bruke elektrofaglig og medisinskteknisk informasjon og fagstoff til å belyse en elektrorelatert/medisinskteknisk problemstilling.

F6: Kandidaten kan gjennom innovasjon og entreprenørskap bidra til å finne løsninger på elektrorelaterte/medisinskteknisk problemstillinger med mål om å lage bærekraftige og samfunnsnyttige produkter eller systemer.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor elektrofaget og det medisinsktekniske fagfeltet, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle til ulike målgrupper teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre innen ingeniørfaglige problemstillinger.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • Fysikk for data/elektro

   Første år, semester 1

   Fysikk for data/elektro (FYS102)

   Studiepoeng: 5

  • Grunnleggende kjemi

   Første år, semester 1

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • Elektroteknikk 1

   Første år, semester 2

   Elektroteknikk 1 (ELE100)

   Studiepoeng: 10

  • Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

   Første år, semester 2

   Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • Sensorer og måleteknikk

   Andre år, semester 3

   Sensorer og måleteknikk (ELE230)

   Studiepoeng: 10

  • Medisinsk utstyr

   Andre år, semester 3

   Medisinsk utstyr (MTE200)

   Studiepoeng: 10

  • Medisinsk teknologiforvaltning

   Andre år, semester 3

   Medisinsk teknologiforvaltning (MTE210)

   Studiepoeng: 10

  • Anatomi og fysiologi

   Andre år, semester 4

   Anatomi og fysiologi (BIO110)

   Studiepoeng: 10

  • Reguleringsteknikk

   Andre år, semester 4

   Reguleringsteknikk (ELE320)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i medisinsk teknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i medisinsk teknologi (MTEBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

   • Annet valgemne 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i medisinsk teknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

 

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

Kontaktperson  
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Patricia Retamal 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

Se også

Kontakt oss

Rådgiver
51831726
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i informasjonsteknologi
51832025
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger