Medisinsk teknologi - bachelor

Vil du bidra til å løse helseteknologiske utfordringer? Som medisinsk teknolog kan du jobbe med medisinsk utstyr som er viktig for både mennesker og dyr.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

25

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte søkere

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Om studiet

Helsevesenet bruker stadig mer avansert teknologi, samtidig vet vi stadig mer om sykdommer og diagnostisering på grunn av forskning og utvikling. Hos oss kan du ta en bachelorgrad som gir deg mulighet til å jobbe med koblingen mellom teknologi og medisin. 

Teknologi man i dag tar for gitt, har blitt til fordi noen så et behov som kunne løses. Robotkirurgi, elektriske rullestoler og graviditetstester som i løpet av sekunder viser en medisinsk tilstand, har blitt utviklet og tilgjengeliggjort. Dette studiet gir deg innsikt i hvilken teknologi som finnes, og hvordan du bruker den. 

Utdanningen medisinsk teknologi er tverrfaglig, og kombinerer matematikk, fysikk, elektroteknikk og programmering med anatomi og fysiologi. I tillegg vil du møte andre emner som medisinsk teknologiforvaltning.  

Arbeidsformene varierer, her er du innom både laboratoriearbeid, gruppearbeid, samt praktisk og teoretisk oppgaveløsning. 

Studiet passer for deg som er interessert i teknologi, matematikk og programmering rettet mot medisinske anvendelser. Nysgjerrighet og kreativ problemløsning kommer også godt med i jakten på de neste helseteknologiske gjennombruddene.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke program som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad.

Hva kan du bli?

Du vil være kvalifisert til jobber i helsesektoren med teknisk utstyr, diagnostikk og bildebehandling. Du vil også være en attraktiv kandidat i medisinsk teknisk industri og farmasøytisk industri. Det antas å være 60-70 sykehus i Norge som enten er offentlige, eller drives med offentlig finansiering. I tillegg kommer primærhelsetjenesten, kommunale helsetjenester, private helse tjenester som drives uten offentlig støtte, utstyrsleverandører og produsenter.

Alle må etterleve lov og forskrift om medisinsk utstyr der de er pålagt systematisk og planlagt opplæring, risikovurdering, drift, kontroll og vedlikehold av MU.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved Universitetet i Stavanger.

For bachelor i medisinsk teknologi kan aktuelle masterstudier være

 • Master i robotteknologi og signalbehandling.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag – medisinsk teknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen elektrofaget. Kandidaten har kunnskap om elektriske og magnetiske felt, analog og digital elektronikk, datamaskinarkitektur, sensorer og måleteknikk, reguleringsteknikk samt medisinsk utstyr og medisinsk teknologiforvaltning.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskap innen matematikk, fysikk, statistikk, kjemi, programmering og relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig og medisinskteknisk problemløsning.

K3: Kandidaten har kunnskap om ingeniørens rolle i samfunnet, samt hvordan den teknologiske utviklingen som har vært innen elektrofaget generelt og innen medisinskteknisk utstyr spesielt, preger dagens samfunn.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ingeniørfaget, og da spesielt med tanke på anvendelse av elektronikk og metoder innen automatisering, instrumentering, og medisinsk teknologi.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor elektrofaget og det medisinsktekniske fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og ved å ha kjennskap til fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse elektrorelaterte problemstillinger som inkluderer modellering, simulering og analyse, samt å gjøre begrunnede valg der det trengs.

F2: Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse innen programmering (Python, Matlab, Simulink, C).

F3: Kandidaten har praktisk kompetanse innen bruk av oscilloskop, multimeter, signalgenerator og oppkopling av utstyr, samt behersker forskjellige måletekniske prinsipper, både generelt og innen medisinske anvendelser spesielt.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre elektro- og medisinskteknisk relaterte prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten kan videre dokumentere dette i rapportform.

F5: Kandidaten kan identifisere og bruke elektrofaglig og medisinskteknisk informasjon og fagstoff til å belyse en elektrorelatert/medisinskteknisk problemstilling.

F6: Kandidaten kan gjennom innovasjon og entreprenørskap bidra til å finne løsninger på elektrorelaterte/medisinskteknisk problemstillinger med mål om å lage bærekraftige og samfunnsnyttige produkter eller systemer.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor elektrofaget og det medisinsktekniske fagfeltet, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle til ulike målgrupper teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre innen ingeniørfaglige problemstillinger.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • Fysikk for data/elektro

   Første år, semester 1

   Fysikk for data/elektro (FYS102)

   Studiepoeng: 5

  • Grunnleggende kjemi

   Første år, semester 1

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

   Første år, semester 1

   Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

   Studiepoeng: 0

  • Elektroteknikk 1

   Første år, semester 2

   Elektroteknikk 1 (ELE100)

   Studiepoeng: 10

  • Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

   Første år, semester 2

   Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

   Studiepoeng: 10

  • Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • Sensorer og måleteknikk

   Andre år, semester 3

   Sensorer og måleteknikk (ELE230)

   Studiepoeng: 10

  • Medisinsk utstyr

   Andre år, semester 3

   Medisinsk utstyr (MTE200)

   Studiepoeng: 10

  • Medisinsk teknologiforvaltning

   Andre år, semester 3

   Medisinsk teknologiforvaltning (MTE210)

   Studiepoeng: 10

  • Anatomi og fysiologi

   Andre år, semester 4

   Anatomi og fysiologi (BIO110)

   Studiepoeng: 10

  • Reguleringsteknikk

   Andre år, semester 4

   Reguleringsteknikk (ELE320)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave i medisinsk teknologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i medisinsk teknologi (MTEBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

  • Utveksling 5. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i medisinsk teknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Anita Malde Rasmussen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Jeg har alltid hatt lyst til å studere noe som indirekte hjelper mennesker, og jeg har alltid hatt sansen for matte og naturfag. Så da jeg leste meg opp på medisinsk teknologi virket dette som en utdanning som passet meg midt i blinken, og der hadde jeg rett.

Aurora Holm Hagen , student på medisinsk teknologi.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i informasjonsteknologi
51832025
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi