Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgradsstipendiat Gabriela Bjørnsen ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
Bilde: Gabriela Bjørnsen
Doktorgradsstipendiat Gabriela Bjørnsen. Foto: Rogaland brann og redning

Doktorgradsstipendiat Gabriela Bjørnsen er tilknyttet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) gjennom en offentlig ph.d.-stilling ved Rogaland brann og redning IKS (RBR). Hun forsker på læring og kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten, med særlig vekt på tunnelsikkerhet. Som et ledd i doktorgradsprosjektet er Bjørnsen RBRs representant i det europeiske samarbeidsprosjektet Safe In Tunnels, støttet av Erasmus+.

Om prosjektet

Safe In Tunnels tar sikte på å utvikle et standardisert opplæringsprogram for brannkonstabler, operasjonell ledelse og instruktører for innsats i tunneler. RBR har ansvar for å utvikle et undervisningsopplegg rettet mot operasjonell ledelse innen brann- og redningstjenesten. Et pilotkurs arrangeres 15.-17. september med 12 deltakere fra Strand, Rennesøy og Stavanger. Over tre dager skal deltakerne få økt kompetanse om tunnel- og brannsikkerhet gjennom teoretisk klasseromsundervisning og en rekke øvelser. Den teoretiske undervisningen skal bidra til en overordnet systemforståelse hos deltakerne og dekker derfor forebyggende arbeid, menneskelige reaksjoner og kriseledelse ved tunnelbrann.

Beslutningstaking i praksis

Øvelsene er en viktig del av kursopplegget, der målet er å stimulere refleksjon blant deltakerne – hvilke beslutninger blir fattet i forbindelse med scenarioene og hvorfor reagerer man som man gjør? Kurset er en arena der innsats- og utrykningsledere får mulighet til å dele erfaringer og diskutere mulige løsninger i fellesskap.
Professor Ove Njå er med som observatør og skal også delta i evalueringen av opplegget.
Undervisningsopplegget som er utviklet er en viktig avsluttende del av Bjørnsens doktorgradsprosjekt og kan ses som en operasjonalisering av forskningen hun har gjennomført de siste årene.

Tekst: Brynhild Stavland