Hopp til hovedinnhold

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt.

Publisert: Endret:
Konferanse

Den 31. European Safety and Reliability Conference (ESREL 2021) arrangeres i Angers, Frankrike 19.-23. september 2021.

Nyheter

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

Seminarrekke om tidligdeteksjon og sensorteknologi i tunnelsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en ny videreutdanning i Tunnelsikkerhet. Her vil du lære mer om sensorsystemer og kommu...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

ESREL 2021 – A special session entitled "Risk management for the design, construction and operation of tunnels"

It is a great pleasure to announce that a special session on tunnel safety will be set up for the first time. This is a ...

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Videreføring av KATS til 2024

9. desember 2020 meldte Forskningsrådet (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet får videreføring til fase 2. ...

Informasjonsbrev om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Vi er snart halvveis inn i prosjektperioden og godt i gang med planlagte aktiviteter for å nå prosjektets hovedmål.

Brannventilasjon og røykkontroll i norske tunneler

Mekanisk ventilasjon kan være både kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, men òg potensielt f...

Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

Samfunnssikkerhetssenter i Rogaland (SASIRO) med fokus på tunnelsikkerhet

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å ut...

Samarbeid med Apply AS om nærings-PhD med fokus på vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien

I et samarbeid mellom Apply AS, Statens vegvesen og prosjektet kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) ved Universitetet i...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

UiS etablerer tverrfaglig forskningsgruppe innen tunnelsikkerhet

Med mål om å fremme innovasjon og oppnå økt tunnelsikkerhet, er det etablert en forskningsgruppe ved UiS sitt institutt ...

NORCE gjennomfører studie av innovasjonssystemet for tunnelnæringen

Kapasitetsløft tunellsikkerhet – hvordan kan innovasjonssystemet til den norske tunellsikkerhetsklyngen bidra til innova...

KATS på besøk hos Vegtrafikksentralen (VTS) i Porsgrunn

Økt kunnskap om VTS sitt arbeid er grunnleggende for mange av aktivitetene vi har i KATS. 16. september var vi på besøk ...

Stipendiat skal evaluere effekten av Vegdirektoratets informasjonskampanje

Ved brann i tunnel er det viktig å handle raskt, og komme seg ut av tunnelen. Mot utgangen av 2019 lanserte Vegdirektora...

VIA har fått bevilgning til å videreutvikle VR-tunnel

Stavanger kommune har gjennom sitt næringsfond, bevilget kr 750 000 til VIA for videreutvikling av prosjektet "Virtuell ...

Rogaland brann og redning IKS som samarbeidspartner i prosjektet SafeInTunnels

SafeInTunnels er et europeisk prosjekt, finansiert gjennom Erasmus+-programmet, som skal bidra til økt læring og kompeta...

Ny prosjektleder i Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

I april 2020 videreførte professor Ove Njå prosjektlederrollen for KATS til førsteamanuensis II Henrik Bjelland.

Hvem er vi?

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis II
51832268
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831177
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51832043
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis
51831051
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Professor
51832182
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for forskningsadministrative tjenester
Seniorrådgiver

Stipendiater

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Næringsphd
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern uten utbetaling
Kapasitetsløft

Forskningsrådets Kapasitetsløft-ordning har som mål å øke antall fagmiljøer som er relevante for næringslivet.

UiS er valgt ut til å utføre et kapasitetsløft innenfor tunnelsikkerhet, ved å videreutvikle sitt kompetanse- og forskningstilbud basert på det regionale næringslivets behov.

Vital Infrastruktur Arena (VIA)

Prosjektet er også med i Vital Infrastruktur Arena (VIA), tidligere Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC). Klyngen har utvidet sitt virkeområde og jobber nå for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur innenfor både vei, bro, bane og tunnel.

VIA er en av fire norske Arena PRO-klynger i det nasjonale klyngeprogrammet og mottar støtte fra Innovasjon Norge. Besøk deres nettsider her: www.viacluster.no