Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

Seks år med Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

I mars er det seks år siden Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet ble etablert. Prosjektet går nå mot en avslutning.

En gruppe mennesker samlet i et møterom.
Avslutningsseminaret ble arrangert på Solastranden Gård.

I den forbindelse holdt KATS et åpent avslutningsseminar for samarbeidspartnere og andre interesserte. Programmet besto av to hoveddeler:

  • Del 1: Presentasjon av arbeidet og resultater fra seks år med KATS.
  • Del 2: Kan KATS være utgangspunktet for et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)?

I første del fikk både doktorgradsstipendiater og arbeidspakkeledere i KATS presentere høydepunkter og resultater fra arbeidet de har gjort de siste årene. Her fikk deltakerne blant annet høre om nye utdanningstilbud innen tunnelsikkerhet og hvordan ny teknologi kan bidra til å løse utfordringer i tunnelsikkerhetsarbeidet.

Stipendiatene fikk også vist seg fram. Seks doktorgradsprosjekter ble presentert i en slags speed-date – 12-13 minutter fra hvert prosjekt. Ph.d.-prosjektene dreier seg om alt fra opplæring av ansatte i brannvesenet til kommunikasjonssystemer basert på 5G-teknologi.

Flere av foredragsholderne tok tak i utfordringene tunnelsikkerhetsnæringen står ovenfor og hvordan samarbeidet i forskningsprosjekter som KATS kan bidra til å løse disse utfordringene.

– Det er mye å hente i tverrfaglig forståelse, sa Geir Sverre Braut som har bidratt i prosjektet fra starten av.

I andre del fikk deltakerne komme med innspill til et nytt forskningssenter. Det planlagte senteret skal være et samarbeid mellom næring, offentlig sektor og akademia. Målet er å skape innovative løsninger for samfunnskritisk infrastruktur i undergrunnen.

Under idemyldringen ble flere fordeler – og mulige ulemper og utfordringer – med infrastruktur under bakken nevnt. Er det tryggere å legge infrastruktur under jorden i stedet for over? Kan undergrunnen kan gi stordriftsfordeler og lønnsomhet? Hva trenger vi egentlig å bygge nytt? Hvor langt ned klarer vi å bygge? Og hva skjer med naturen når vi endrer grunnforholdene?

Frist for skissen til senter for forskningsdrevet innovasjon er 18. september 2024.

Deltakere på avslutningsseminar for KATS

Seminaret ble holdt på Solastranden Gård.

Gruppefoto av stipendiater

KATS-stipendiatene. Fra venstre Syed Taja, Tonja Knapstad, Gabriela Bjørnsen, Jeroen Kjos, Aitor Rodriguez and Tone Iversen.

Bjørn Wang

Bjørn Wang la fram oppgaven han jobbet med under tunnelsikkerhetsstudiet.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

En gruppe mennesker samlet i et møterom.

Både næringsliv, akademia og myndigheter var representert.

Henrik Bjelland

Henrik Bjelland

Ove Njå

Ove Njå

Er tunnelsikkerhetsstudiet noe for deg?

Fakta
Studiepoeng

30

Oppstart

Våren 2024

Undervisningsform

Samlingsbasert

Nivå

Bachelor

Søknadsfrist

15.04.2024

Pris

60.000,- + semesteravgift

Gikk du glipp av webinaret om IKT-basert tunnelsikkerhet?

Her kan du se presentasjonene fra webinaret.

Skjermdump fra et webinar

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) og Forskningsgruppen for IKT-basert tunnelsikkerhet (iTSRG) ved UiS inviterte alle interesserte til en dag viet til IKT-basert tunnelsikkerhet.

Webinaret tok for seg den siste utviklingen innen bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å gjøre veitunnelene tryggere.

Webinaret er relevant for interessenter fra akademia, industri, offentlig forvaltning og beredskapspersonell som jobber med vei- og tunnelsikkerhet. Det er et samarbeid mellom UiS, SUS og SINTEF og er en del av KATS-prosjektet.

Hvis du gikk glipp av det, eller ønsker å se noen av presentasjonene om igjen, ligger de tilgjengelig her:

Risk Management and Regulation in Road Tunnels (part #1)Geir Sverre Braut
Risk Management and Regulation in Road Tunnels (part #2)Geir Sverre Braut
Human Behavior in Normal Situations and in Tunnel Fires (part #1)Gunnar Jenssen
Human Behavior in Normal Situations and in Tunnel Fires (part #2)Gunnar Jenssen
C-ITS and Communication Technologies in the Road Tunnels (part #1)Naeem Khademi
C-ITS and Communication Technologies in the Road Tunnels (part #2)Naeem Khademi

Nyheter

Vil du lære mer om kommunikasjonsteknologi i tunnelsystemer?

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Tar doktorgraden hos brannvesenet

Gabriela Bjørnsen gjennomfører doktorgradsprosjektet sitt hos Rogaland brann og redning. Nå er avhandlingen snart levert...

– Nytt tunnelsenter forsterker samarbeidet mellom akademia og industri

Det nye tunnelsenteret i Sandnes er svært viktig både regionalt og nasjonlt, mener professor Ove Njå.

ESREL ga grobunn for nytt forskningssamarbeid

For første gang var tunnelsikkerhet tema under den internasjonale samfunnssikkerhetskonferansen ESREL.

Innsatsledere ble kurset i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning arrangerte pilotkurs for innsatsledere og utrykningsledere i september. Hun som har sydd samme...

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

Studentprosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

PhD-prosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sentral del av kapasitet...

Publikasjoner, Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter. Her er en oversikt over alle KATS-relaterte publikas...

Prosjektbeskrivelse: Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Videreføring av KATS til 2024

9. desember 2020 meldte Forskningsrådet (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet får videreføring til fase 2. ...

Informasjonsbrev om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Vi er snart halvveis inn i prosjektperioden og godt i gang med planlagte aktiviteter for å nå prosjektets hovedmål.

Brannventilasjon og røykkontroll i norske tunneler

Mekanisk ventilasjon kan være både kritisk viktig som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, men òg potensielt f...

Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

Samfunnssikkerhetssenter i Rogaland (SASIRO) med fokus på tunnelsikkerhet

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å ut...

Hvem er vi?

Førsteamanuensis II i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i datateknologi- tunnelsikkerhet
51831177
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i informatikk/datateknikk
51832043
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i informasjonsteknologi
51831051
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Oppdragstaker - annet
51832182
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi

Stipendiater

Stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern uten utbetaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern uten utbetaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i datateknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Kapasitetsløft

Forskningsrådets Kapasitetsløft-ordning har som mål å øke antall fagmiljøer som er relevante for næringslivet.

UiS er valgt ut til å utføre et kapasitetsløft innenfor tunnelsikkerhet, ved å videreutvikle sitt kompetanse- og forskningstilbud basert på det regionale næringslivets behov.

Vital Infrastruktur Arena (VIA)

Prosjektet er også med i Vital Infrastruktur Arena (VIA), tidligere Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC). Klyngen har utvidet sitt virkeområde og jobber nå for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur innenfor både vei, bro, bane og tunnel.

VIA er en av fire norske Arena PRO-klynger i det nasjonale klyngeprogrammet og mottar støtte fra Innovasjon Norge. Besøk deres nettsider her: www.viacluster.no