Grundig om gris

I dette undervisningsopplegget tilpasset 8. trinn blir bildeboka brukt som en igangsetter til egen skriving for elevene.

Published Sist oppdatert

I denne bildeboka, som en på grunn av dobbelbunnen i språket har større glede av jo eldre er, assosierer forfatteren gjennom verbaltekst, bilde og intertekstuelle element hva det vil si å være gris, og han leker med kjente ord og uttrykk.

Dette korte glimtet fra en autentisk klasseromssituasjon er som ment en inspirasjonskilde til eget arbeid med ny litteratur.

Artikkelen er skrevet av Synnøve Tobiassen, og er hentet fra heftet Bok i bruk for 8.-10. trinn.