Gutten i den stripete pyjamasen

Eit undervisningsopplegg for 9. klasse om korleis ei skjønnlitterær bok kan gi elevane ein ny innfallsvinkel til 2. verdenskrig.

Published Sist oppdatert

Gjennom både tittel, framside og baksidetekst er Gutten i den stripete pyjamasen ei bok som innbyr lesaren til eiga undring. Boka med handling frå 2. verdskrigen grip ein som lesar. Målet med å bruke ei bok som denne, er å få ein annan og ny innfallsvinkel til temaet og ikkje minst det å få betre innblikk i born og ein tysk soldatfamilie sitt møte med krigen.

I dette undervisingsopplegget tilpassa 9. trinn får elevane lytte og gruble over det som møter dei i teksten. Boka får vere bok. Dette korte glimtet frå ein autentisk klasseromssituasjon er meint som ei inspirasjonskjelde til eige arbeid med ny litteratur.

Artikkelen er skrevet av May Kristin Bø Haugland, og er hentet fra heftet Bok i bruk på 8.-10. trinn.