Lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort

Eit undervisningsopplegg for 10. klasse med fokus på ei lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort. Basert på boka Handgranateple av Ingelin Røssland.

Published Sist oppdatert

For elevar som har nynorsk som opplæringsspråk, er det viktig at dei får tilgang til nynorsklitteratur, ikkje minst moderne ungdomslitteratur skriven på nynorsk. Handgranateple er ei slik bok. Dette undervisingsopplegget fokuserer på ei lesarorientert tilnærming gjennom bruk av rollekort. Vanskegraden på dei ulike rollene er varierande, og arbeidet ligg difor godt til rette for differensiering.

Artikkelen er skriven av Eva Kalgraf, og er henta frå heftet Nynorsk i bruk.

Les meir om bruk av rollekort. Du kan også laste ned rollekorta i pdf-format.