Muntlig øvelse: Speed dating

Ungdomstrinnslærer Marielle Haarvik skriver på bloggen sin hvordan hun gjennomførte ”speed dating” i KRLE-timen.

Published Sist oppdatert

Gutt og jente i klasserom snakker sammen.

Opplegget er laget av lærer Marielle Haarvik på Storetveit Ungdomsskole, og beskrevet på hennes private blogg. 

- Elevene hadde i lekse å forberede seg om ett av tre trossamfunn. Klassen var på forhånd delt inn i tre og alle visste hva de skulle kunne. Elevene hadde dette i lekse i en uke, og de visste også at det skulle brukes til "speed dating", forteller Marielle.

Gjennomføring

I timen fikk elevene beskjed om å gå to og to, sammen med en som ikke hadde valgt å forberede samme tema som dem. De skulle så ta en pult mellom seg, sette seg på hver sin stol, vendt mot hverandre.

- Elevene fikk 1,5 minutt hver til å fortelle alt de kunne om sitt emne. På hver post var de derfor i 3 minutter. Elevene fikk så følgende beskjed: Den som snakket sist blir sittende. Den personen ble da fast på bordet og de andre roterte rundt. Noen ganger møtte elevene på andre som hadde tema som dem. I starten var de forundret over hvorfor det var nødvendig, men dette skjønte de senere.

En liten tvist

Etter noen runder med samtaler ga Marielle elevene en ny oppgave.

- De skulle nå fokusere på å lytte til det den andre fortalte. Når de så skulle bytte plass, skulle de fortelle om det de hadde fått fortalt i runden før. Dette er en del mer krevende, men får elevene til å øve på å være gode lyttere og plukke ut det viktigste.

Tips til gjennomføringen

- For å kunne gjennomføre opplegget dette krever det at elevene er forberedt. Opplegget kan også gjøres i sin helhet på skolen slik at du er sikret at elevene har jobbet med stoffet på forhånd, sier Marielle.

- Jeg ga beskjed om at dersom de hadde behov for å ha notater foran seg så var det ok. Kun de som følte behovet, hadde notater. Noen elever noterte underveis.

- I tillegg hadde elevene fått beskjed om å forberede spørsmål til timen. Dersom deres samtalepartner stoppet opp skulle de stille spørsmål og hjelpe dem på vei.

Leseforsker: Kan også brukes til refleksjon

Førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret tror speed dating i klasserommet kan være et godt supplement til den tradisjonelle fagsamtalen.

– I tillegg til å gjennomføre speed dating i klasserommet slik Marielle Haarvik beskriver, kan dette være en fin måte å få i gang refleksjon og diskusjon hos elevene gjennom å stille dem åpne spørsmål. I en RLE-time kan det for eksempel være naturlig å be elevene reflektere rundt likheter og forskjeller mellom religionene, om fordeler og ulemper, og om egne erfaringer, sier hun.

– Speed dating kan fungere godt fordi det vil få med seg alle elevene i samtale og diskusjon. Siden læreren er på sidelinja, er det elevene selv som er nød til å drive samtalen fremover, og ta ansvar for hva de sier og hvilken retning de fører den muntlige aktiviteten.