Ormens hjarte

Undervisningsopplegget ble brukt på 10. trinn og viser hvordan man gjennom å studere titler og illustrasjoner skaper forventninger til teksten.

Published Sist oppdatert

”Ormens hjarte” er hentet fra korttekstsamlingen Perfekte par av Erna Olsand hvor kjærlighet mellom ulike mennesker, dyr og ting blir skildret. Dette er en tekst som pirrer nysgjerrigheten og som forstyrrer vår forståelse av verden. Dette undervisningsopplegget som ble brukt på 10. trinn, viser hvordan en gjennom å studere titler og illustrasjoner skaper forventninger til teksten og hvordan leserrespons på teksten kan brukes.

Dette korte glimtet fra en autentisk klasseromssituasjon er ment som en inspirasjonskilde til eget arbeid med ny litteratur.

Artikkelen er skrevet av Nina Fosbæk Danielsen, og hentet fra heftet Bok i bruk på 8.-10. trinn.