Feilmelding

No matching provider found.

Skriv brev til klassebamsen

Mange førsteklasser har en egen klassebamse. Å skrive og lese brev til klassebamsen, er med på å gjøre skrivinga lekprega – også før elevene har lært alle bokstavene.

Publisert Sist oppdatert
<em>I filmen kan du se hvordan en førsteklasse skrev og leste brev til klassebamsen Leo.</em>

Mange elever knekker skriftspråkkoden mens de skriver. Det er da de skjønner sammenhengen mellom lyd og bokstav.

– Siden mange elever skriver seg inn i lesinga, blir det viktig at læreren legger til rette for elevenes egen skriving faktisk før de har lært alle bokstavene, sier førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret.

En måte å legge til rette for skriving på, er å ha en postkasse tilgjengelig i klasserommet, der elevene kan skrive brev til klassemaskoten.

– Skriving kan også gi rom for samtale. Det kan være samtale om innholdet i brevet, eller om formen: hvordan vi skriver brev, eller hva vi bruker brev til.

Læreren bør passe på at elevene utvikler brevskrivinga som sjanger, slik at ikke alle brevene ender opp med å være veldig like.
– Med jevne mellomrom bør læreren skrive brev som kan være modeller for elevenes egen brevskriving, sier Håland.

– Det å bruke klassemaskoten i skriveopplæringa på denne måten er samtidig å gjøre skrivinga lekeprega. Det er måte å utnytte det barnlige på, og å utnytte interessen for lek og barns fantasi i skriveopplæringa.