Utforskende samtale

Karin Paulsen har tatt utgangspunkt i boka Halens historie av Yulia Horst for å skape en utforskende samtale med elevene i 2. klasse.

Publisert Sist oppdatert

Presentasjon av boka
Med en bok bestående av korte tekstavsnitt og flotte tegninger laget av Daria Rychkova lurer boka leseren inn i en hypotetisk verden som stiller spørsmålet: Hvordan ville livet vært om mennesker hadde hale?  Vi får se hvordan halen brukes til å formidle følelser, hvordan den kan være til nytte når man vil flørte, eller kanskje erte. Hvordan halen preger motebildet, hvordan enkelte har et anstrengt forhold til halen sin og med drastiske grep prøver å tilpasse seg skjønnhetsidealer. Men også mer dagligdagse forhold, som hvordan man trener halen og hvordan man unngår å bli tråkket på halen.


Boka vant i februar 2014 Bologna Ragazzi Award, en av verdens mest prestisjetunge bildebokpriser.

Boka i bruk: Lesing med lesestopp
Jeg valgte denne boka fordi jeg ble så fascinert av at den var så annerledes. Den består av mange fine illustrasjoner og korte tekstbiter som beskriver menneskenes hverdag med blant annet trening, jobb, skjønnhetspleie og forelskelse slik vi kjenner den i dag, bortsett fra at menneskene i boka har hale.

Jeg tenkte bok var fin for å skape en utforskende samtale med elevene ved å få dem til å tenke litt annerledes, bytte perspektiv og tenke noen større tanker.  Jeg valgte derfor å lese boka ved bruk av lesestopp slik at vi kunne diskutere bildene, teksten og ulike spørsmål underveis.

Førlesingsfase
Før jeg begynte å lese boka høyt for klassen, spurte jeg dem om de visste hvilke dyr som har hale og hva dyrene brukte halen til. Vi fikk en fin diskusjon rundt dette og etter hvert begynte vi på parateksten og snakket litt videre om dyr med haler.

Lesestopp underveis
I og med at boka lager en vri på hverdagslige situasjoner elevene kjenner godt til fra før var det naturlig å stoppe flere ganger underveis i boka. Vi snakket blant annet om hvilke haler som passer til hvilket yrke, hvordan man kan trene halen og hvilken hale som passer til ulike idretter. Eleven kom for eksempel fram til at det ville vært praktisk å ha en stor hale om man var fotballkeeper, for da kunne halen fungere som en ekstra hånd.

Da vi kom til sidene som viste mennesker som prøver klær, handler og går til frisøren stoppet vi opp for å diskutere motepress. Jentene ble veldig fascinert av dette og ville gjerne snakke om hvilket bilde de syntes var finest og hvem de ville være.

Vi brukte også mye tid til å snakke om og reflektere rundt ulike filosofiske spørsmål som dukket opp underveis, som for eksempel:

  • Hvor annerledes hadde livet vært om menneskene hadde hatt hale?
  • Hva kunne man ha gjort om man var forelsket og hadde hale?
  • Hva kunne man ha gjort om man hadde hale og følte seg tråkket på?


Etter lesing: Tegne- og skriveoppgave
Boka slutter med spørsmålet: ”Hvilken hale ville du hatt?”. Vi snakket sammen om hvilken hale vi selv kunne ha tenkt oss, før elevene fikk i oppgave å tegne den halen de aller helst kunne ha tenkt seg. Til tegningen skulle de også skrive en kort tekst som begynte med ”Hvis jeg hadde hatt en hale ville jeg…”.

Flere av elevene ønsket seg en gladiatorhale med slossekule ytterst på halen. En elev ønsket seg en karatehale slik at han kunne stå og drikke kaffe med halen samtidig som han bokset med armer og føtter. Mange av jentene ville derimot ha en pyntehale. En gutt ville bruke halen til å komme seg ut i verdensrommet.

En gutt ville bruke halen til å komme seg ut i verdensrommet.

Refleksjon
Litteraturen gir mange muligheter, noe denne boka viser. Sammen skaper illustrasjonene og teksten et utgangspunkt for filosofiske samtaler man ikke hadde klart å få til ved å bare spørre elevene ”Hvordan ville verden vært om menneskene hadde hatt hale?”. Litteraturen bidrar til å gjøre elevenes refleksjoner mer detaljerte.

Det å bruke barnas førforståelse om dyr og haler gir en fin inngang til boka som snur verden på hodet og gir barna noe nytt å tenke på. Og i en bok som åpner opp for barnas fantasi fungerer det fint å bruke lesestopp slik at de får tid til å tenke og muligheten til å reflektere og snakke sammen.

Diskusjonene rundt boka kan også tas et steg videre. Man kan diskutere hva som ville skjedd om mennesker hadde hatt horn eller man kan diskutere skjønnhetsidealer og for eksempel trekke diskusjonen opp mot lignende bøker som for eksempel Dyrenes skjønnhet og Johannes Jensen føler seg annerledes. Boka kan også brukes som utgangspunkt for å diskutere evolusjon, gruppepress, løsrivelse eller lignende. Man kan også knytte boka til kunst og håndverk ved å la elevene få lage den halen de helst ville hatt.

Boka kan gjerne brukes helt opp til 10. klasse alt etter hvilke perspektiv man ønsker å fokusere på. For eksempel kan man gå dypere inn i bokas tekst og diskutere dobbeltbetydninger som ”De er to haler av samme stykke”.


Av Karin Paulsen.