Hopp til hovedinnhold

Utreisende Erasmus+ studenter

Som Erasmusstudent må du ha en godkjent Learning Agreement eller læringsavtale, før du drar på utveksling. Ved slutten av utvekslingsoppholdet må du levere dokumentet "Confirmation of Stay".

Publisert: Endret:

Online Learning Agreement (OLA)

Universitetet i Stavanger (UiS) bruker Online Learning Agreement (OLA), som blir signert digitalt av alle parter. Den skal signeres av deg, studiekoordinator ved ditt studieprogram/fakultet/institutt og partnerinstitusjonen.

Hvor i Europa skal du?

Alle studenter som reiser på Erasmus+ utveksling må ha med seg en godkjent læringsavtale til partnerinstitusjonen i utlandet.

Læringsavtalen beskriver innholdet i utvekslingen og er ofte en del av søknaden til partnerinstitusjonen.

Reiser du på Erasmus+ praksisopphold må du ha med deg en læringsavtale for praksis (Training Agreement). Denne skal signeres av deg, studiekoordinator ved ditt fakultet/institutt og arbeidsplassen i utlandet. Lenger ned på siden kan du se hvordan du fyller ut denne avtalen.

Du må selv opprette en Online Learning Agreement. Før du kan gjøre dette må du ha mottatt opptaksbrev fra partnerinstitusjonen.

Hvordan fylle ut OLA

Du må fylle ut alle obligatoriske felter og deretter signere avtalen.

Her legger du inn personalia. Field of Education og Study Cycle blir automatisk fylt ut.

Academic Year er det skoleåret du skal være på utveksling. Du må fylle ut hele skoleåret selv om du bare skal være der i et semester.

Her skal du velge Norge og Universitetet i Stavanger. Disse alternativene skal komme opp automatisk når du begynner å skrive.

Du må selv legge inn fakultet/institutt, samt navn og kontaktinformasjon til din Sending Responsible Person, som er studiekoordinator ved ditt studieprogram/fakultet/institutt. Det skal være samme person som har signert vedtaket ditt om forhåndsgodkjenning av emner. Dersom du må fylle ut både "sending responsible person" og "sending adminastrive contact person", skriver du navnet til din studiekoordinator begge steder. Du trenger kun å skrive inn kontaktinformasjon under førstnevnte.

Her skal du legge inn landet og partnerinstitusjonen du skal reise på utveksling til, samt hvilket fakultet/institutt du skal studere ved der. Du må også legge inn Receiving Responsible Person, den som skal signere din OLA på vegne av partnerinstitusjonen. Dersom du ikke vet hvem dette er, kontakt partnersinstitusjonen direkte.

Legg inn dag, måned og år for utreise- og hjemreise.

Dersom du ikke vet nøyaktig dato for dette, holder det med omtrentlige datoer. Du kan sjekke nettsiden til partnerinstitusjonen, finne de offisielle semesterdatoene og legge inn disse.

Her legger du inn emnene du skal ta ved partnerinstitusjonen. Det må være de samme emnene som du har fått forhåndsgodkjent.

Bruk emnekatalogen ved institusjonen du skal til for å finne emnenavn/kode, antall ECTS/studiepoeng og semester. Du må legge inn emner med til sammen minimum 30 studiepoeng/30 ECTS.

Her skal du også oppgi språket du skal ha hoveddelen av undervisningen på, og det språknivået du regner med å ha når utvekslingssemesteret starter.

For å vurdere språknivået ditt:

  • Du kan også bruke språktesten til Erasmus, Online Linguistic Support (OLS), dersom du har tatt denne.

Her legger du inn emnene ved UiS som utvekslingssemesteret skal erstatte i din utdanningsplan. Legg gjerne ved lenke til studieprogramsiden som viser hvordan ditt studieprogram er oppbygd.

Pass på at du har signert din OLA. Signaturfeltet fungerer best på berøringsskjerm, men du kan også signere med en vanlig datamaskin og peker/mus. UiS vil da motta din OLA via e-post fra Erasmus Dashboard.

Du kan ikke gjøre endringer i dokumentet når det er signert og sendt.

Når du har signert din OLA, blir den automatisk sendt til studiekoordinator ved ditt studieprogram. Dersom alt er i orden, signerer studiekoordinator avtalen, og den sendes videre til partnerinstitusjonen for den siste signaturen. Når alle tre parter har signert er den komplett.

Du får beskjed på e-post og/eller i Erasmus+ Appen når en part har signert. Du kan logge deg inn i Online Learning Agreement eller i Erasmus+ Appen for å sjekke status underveis i prosessen.

Du kan reise og få utbetalt Erasmus+ stipendet uten partnerinstitusjonens signatur på din OLA, så lenge du og din studiekoordinator har signert. I det tilfellet må du sørge for at partnerinstitusjonen signerer din OLA så snart semesteret starter. Den må være signert av alle tre parter senest to uker etter semesterstart.

Dersom partnerinstitusjonen ikke kan signere online og ønsker en papirkopi, kan du skrive ut en PDF av din OLA. Da må du sende en (skannet) kopi signert av alle tre parter til utveksling@uis.no.

Hvordan fylle ut OLA for praksis (Training Agreement)

Du kan i all hovedsak se på malen for hvordan man fyller ut en vanlig OLA.

I denne avtalen heter det Trainee i steden for Student.

Under Proposed Mobility Programme må du fylle ut Detailed programme of the traineeship, Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship, Monitoring plan og Evaluation plan. Her er det lurt å se på listen over læringsutbytte for den praksisen du skal ut i. Dette punktet skal du få hjelp til av din studiekoordinator.

Confirmation of Stay

Før avreise vil Internasjonal seksjon sende deg skjemaet "Confirmation of Stay". Du må fylle ut og levere skjemaet ved slutten av ditt utvekslingsopphold. Dette er en bekreftelse på fullført Erasmus+ opphold.

Tivoli i København.
  • Last ned skjema.
  • Fyll inn personalia og informasjon om hvor du er på Erasmus+ utveksling.
  • Fyll inn datoene for når du startet og fullførte utvekslingsoppholdet. Siste eksamensdato er sluttdato. Denne brukes for å beregne din siste utbetaling av Erasmus+ stipendet.
  • Send dokumentet til utveksling@uis.no
Spørsmål?

Kontakt studiekoordinator ved ditt studieprogram dersom du har spørsmål om Learning Agreement. Kontakt Internasjonal seksjon dersom du har spørsmål om Confirmation of Stay.

Kontakt oss i:

Finn mer informasjon om utveksling på hovedsiden
Utveksling våren 2021

Dersom du grunnet Covid-19-pandemien må startet oppholdet virtuelt er det mulig. Merk at du kun vil få stipend for den fysiske delen av utvekslingsoppholdet.