For deg som skal reise på utveksling med Erasmus+

Finn viktig informasjon for deg som skal på utveksling neste semester.

Published Endret

Før oppholdet

Dokumentasjonskrav før du drar på utveksling.

Colosseum roma

Du må fullføre følgende dokumenter for å få utbetalt Erasmus+-stipend:

Alle som drar på Erasmus+-utveksling må ha en godkjent læringsavtale med vertsinstitusjonen. Emnene du lister opp i læringsavtalen må være forhåndsgodkjent av ditt fakultet/institutt ved UiS. 

Du må selv opprette en Online Learning Agreement. Praksisstudenter vil få nærmere informasjon om læringsavtalen av sin saksbehandler.

Merk! Din OLA må være signert av deg og din studiekoordinator ved UiS før du starter utvekslingsoppholdet. Dersom vertsinstitusjonen ikke har signert avtalen før semesterstart, må du sørge for at den blir signert senest to uker etter semesterstart. Dersom du skal på praksis vil dette tilsi to uker etter oppstart.

En komplett OLA (signert av deg, UiS og vertsinstitusjonen) er et krav for å få utbetalt Erasmusstipendet. Dersom avtalen ikke har blitt opprettet eller ikke er signert innen gitte frister vil vi holde igjen stipendet til dokumentet er mottatt.

Du vil motta en e-post med lenke til stipendavtalen når det nærmer seg semesterstart.

Det er svært viktig at du leser kontrakten nøye, og forstår konsekvensene dersom avtalen blir misligholdt. Dersom du avbryter oppholdet uten gyldig grunn må du tilbakebetale hele stipendsummen. Det samme gjelder dersom du ikke leverer inn nødvendig dokumentasjon innen fastsatte frister i etterkant av oppholdet. 

Stipendbeløp

Satsene varierer alt etter hvor du skal. 

Vi holder tilbake utbetaling for ca. en måned, som først vil bli utbetalt etter at oppholdet ditt er over. Merk at stipendet blir beregnet ut i fra antall dager du må være fysisk til stede ved vertsinstitusjonen, ikke hele måneder. Erasmusstipendet kommer i tillegg til støtten du eventuelt får fra Lånekassen, og du skal ikke betale skatt av stipendet.

Grønne reiser

Dersom du planlegger å reise miljøvennlig når du skal dra på utveksling, kan du motta et stipend på 50 EUR dersom over 50 % av reisen gjennomføres med miljøvennlige transportmidler. I tillegg vil du kunne søke om stipend for opptil 4 reisedager. Du må hake av for dette i stipendavtalen dersom det er aktuelt for deg.

Mer om grønne reiser.

I tillegg til Erasmus+ sitt stipend for grønne reiser har UiS et eget miljøstipend for studenter som skal på utveksling. Stipendet er per i dag på 2000 NOK og blir delt ut til 5 studenter hvert år. Studenter må søke om stipendet innen gitte frister. Om UiS sitt miljøstipend.

Ønsker du å forbedre språkkunnskapene dine før avreise? Når du reiser gjennom Erasmus+ kan du teste ditt språknivå og ta et gratis språkkurs gjennom EU Academy. Les mer om språkkurs gjennom Erasmus+.

Etter oppholdet

Dokumentasjonskrav etter at du har vært på utveksling.

Gate med folk i Lisboa

Du må levere følgende dokumenter:

Det endelige Erasmusstipendet beregnes ut ifra antall dager du måtte være fysisk til stede ved vertsinstitusjonen. Vi trenger derfor en bekreftelse som viser start- og sluttdato for oppholdet ditt.

Last ned dokumentet: Confirmation of Erasmus+ Exchange Period (pdf).

Du må få dette dokumentet stemplet og signert av din kontaktperson ved vertsinstitusjonen når utvekslingsoppholdet ditt nærmer seg slutten.

Du må laste opp det signerte dokumentet i Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen.

Alle Erasmus-studenter må levere en rapport etter oppholdet sitt. Du vil motta en e-post med lenke til en sluttrapport (Participant Survey) gjennom Erasmus+ sin platform Beneficiary Module mot slutten av oppholdet. Du må fylle ut og levere denne rapporten digitalt.

Du bør sjekke søppelpost/spam-folder ved jevne mellomrom. E-poster fra Beneficiary Module har dessverre en tendens til å havne i spam.

*Dette er kun aktuelt dersom du har huket av for "grønne reiser" i stipendavtalen. Les om Erasmus+ grønne reiser stipend for utveksling i Europa. Her finner du skjemaet "Declaration of Honour" som du må fylle ut for å motta dette miljøstipendet.

Erasmus+ dokumenter

Hvordan fylle ut dokumentene

Erasmusstipend

Stipendsatser, frister for innlevering av dokumenter og datoer for utbetaling

Reis til Europa med Erasmus+

Nyttig informasjon om utveksling gjennom Erasmus+

Arrangement for Erasmus+

Informasjonsmøte om Erasmus+: Utveksling våren 2024

Tir. 17.10.2023

12:15-13:00

Digitalt
Zoom-lenken publiseres i Canvas #UiSutveksling

Workshop for Erasmus+-dokumenter - Utveksling våren 2024

Tir. 24.10.2023

12:30-14:00

Kitty Kiellands Hus, 3 etasje
KK S-300b

Om Erasmus+

Her kan du lese mer om dine rettigheter og plikter som Erasmus+-student, laste ned Erasmus+-appen eller bli med i nettverket Erasmus Student Network (ESN):