For deg som skal reise på utveksling med Erasmus+

Finn viktig informasjon for deg som skal på utveksling neste semester.

Published Sist oppdatert

Før oppholdet

Dokumenter som må leveres før du drar på utveksling for å få utbetalt Erasmus+-stipend

Colosseum roma

Læringsavtale

Alle som drar på Erasmus+-utveksling må ha en godkjent læringsavtale med vertsinstitusjonen. Emnene du lister opp i læringsavtalen må være forhåndsgodkjent av ditt fakultet/institutt ved UiS. 

Du må selv opprette en nettbasert læringsavtale: Online Learning Agreement (OLA). Praksisstudenter vil få nærmere informasjon om læringsavtalen av sin saksbehandler.

Merk at læringsavtalen må være signert av deg og din studiekoordinator ved UiS før du starter utvekslingsoppholdet. Erasmusstipendet utbetales ikke før avtalen er levert.

En komplett læringsavtale (signert av deg, UiS og vertsinstitusjonen) er et krav for å få beholde Erasmusstipendet. Det er ditt ansvar å sørge for at avtalen blir signert av alle parter innen gitte frister. Dersom avtalen ikke er komplett ved fristen for endelig innlevering av dokumenter etter at oppholdet ditt er ferdig, vil du bli måtte tilbakebetale stipendbeløpet.

Stipendavtale

Du vil motta en e-post med lenke til stipendavtalen når det nærmer seg semesterstart. Denne fyller du ut og signerer digitalt. Hovedstipendet beregnes ut fra datoene du oppgir i stipendavtalen og det totale stipendbeløpet justeres på slutten av oppholdet basert på bekreftelsen fra vertsinstitusjonen. Da kan du få utbetalt et eventuelt reststipend, eller bli bedt om å tilbakebetale deler av stipendet, avhengig av den endelige lengden på oppholdet.

Det er svært viktig at du leser kontrakten nøye, og forstår konsekvensene dersom avtalen blir misligholdt. Dersom du avbryter oppholdet uten gyldig grunn før det har gått 60 dager, må du tilbakebetale hele stipendsummen. Det samme gjelder dersom du ikke leverer inn nødvendig dokumentasjon innen fastsatte frister i etterkant av oppholdet. 

Grønne reiser

Dersom du planlegger å reise miljøvennlig når du skal dra på utveksling, kan du motta et stipend på 50 EUR så lenge over 50 % av reisen gjennomføres med miljøvennlige transportmidler. I tillegg vil du kunne søke om stipend for opptil 4 reisedager. Du må hake av for dette i stipendavtalen dersom det er aktuelt for deg.

Mer om grønne reiser.

I tillegg til Erasmus+ sitt stipend for grønne reiser, har UiS et eget miljøstipend for studenter som skal på utveksling. Stipendet er per i dag på 2000 NOK og blir delt ut til 5 studenter hvert år. Studenter må søke om stipendet innen gitte frister. Om UiS sitt miljøstipend.

Ønsker du å forbedre språkkunnskapene dine før avreise? Når du reiser gjennom Erasmus+ kan du teste ditt språknivå og ta et gratis språkkurs gjennom EU Academy. Les mer om språkkurs gjennom Erasmus+.

Etter oppholdet

Dokumenter som må leveres etter utvekslingen for å få beholde Erasmus+-stipend

Gate med folk i Lisboa

Bekreftelse på oppholdet

Det endelige Erasmusstipendet beregnes ut ifra antall dager du måtte være fysisk til stede ved vertsinstitusjonen. Vi trenger derfor en bekreftelse som viser nøyaktig start- og sluttdato for oppholdet ditt.

Last ned dokumentet: Bekreftelse på oppholdet - Confirmation of Erasmus+ Exchange Period (pdf).

Du må få dette dokumentet signert av din kontaktperson ved vertsinstitusjonen når utvekslingsoppholdet ditt nærmer seg slutten.

Du må laste opp det signerte dokumentet i Utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen.

Sluttrapport fra Erasmus+

Alle Erasmus+-studenter må levere en rapport etter oppholdet sitt. Du vil motta en e-post med lenke til en sluttrapport (Participant Survey) gjennom Erasmus+ sin platform Beneficiary Module mot slutten av oppholdet. Du må fylle ut og levere denne rapporten digitalt.

Du bør sjekke søppelpostmappen for eposten din ved jevne mellomrom, da disse varslene av og til havner der.

Declaration of Honour (kun for grønne reiser)

Dette er kun aktuelt dersom du har huket av for "grønne reiser" i stipendavtalen. Les om Erasmus+ grønne reiser stipend for utveksling i Europa. Her finner du skjemaet "Declaration of Honour" som du må fylle ut for å motta dette miljøstipendet.

Arrangement for Erasmus+

Informasjonsmøte om Erasmus+: Utveksling høsten 2024

Tir. 23.04.2024

12:15-13:00

Digitalt
Teams-lenken publiseres i Canvas #UiSutveksling

Om Erasmus+

Her kan du lese mer om dine rettigheter og plikter som Erasmus+-student, laste ned Erasmus+-appen eller bli med i nettverket Erasmus Student Network (ESN):