University Jaume I of Castellón

Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitat Jaume I er en offentlig utdanningsinstitusjon lokalisert like utenfor Valencia, Spania i byen Castelló de la Plana.

UiS har en utvekslingsavtale med Universitat Jaume I som gjelder for grunnskolelærerstudenter som skal ta engelsk under utvekslingesoppholdet.

Undervisningsspråk

Engelsk og spansk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - januar

Vårsemester: Januar - juni

Akademisk kalender

Valg av emner

Kontakt incoming@uji.es for å etterspørre hvilke emner som tilbys det semesteret du ønsker å dra på utveksling.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Flere spørsmål?