Lærerutdanningsportalen

Kunnskapsportalen for lærerutdannere

Lærerutdanningsportalen er en kunnskapsportal for norske lærerutdannere. Her deles forskning og forskningsbaserte eksempler på praksiser i lærerutdanninger. Hensikten er å styrke muligheter for videreutvikling av kvalitet i lærerutdanninger gjennom deling av forskning og erfaringer.

Ressursene du trenger

Lærerutdanningsportalen gir tilgang til ressurser som er nyttige for lærerutdannere. Her kan du finne:

- Systematiske kunnskapsoversikter over forskning om lærerutdanning
- Evalueringer av lærerutdanninger og sentrale policyrapporter
- Eksempler på forskningsbasert praksis fra lærerutdanninger i Norge

Vårt mål er at du skal kunne finne forskning og eksempler som du kan anvende sammen med kolleger i videreutvikling av lærerutdanning.

Søk i portalen her

Skreddersy ditt søk etter aktuell forskningslitteratur

Savner du noe?

Vi ønsker å lage en portal med innhold du som lærerutdanner finner interessant og nyttig. Ta gjerne kontakt dersom du har forslag til forskningsbaserte eksempler på praksis fra lærerutdanning – eller om du ønsker å tipse oss om en kunnskapsoversikt om lærerutdanning.

Send en e-post til oss: kunnskapssenter@uis.no

Lærerutdanningsportalen er et samarbeid mellom Universitets- og høgskolerådet - Lærerutdanning (UHR-LU) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved UiS. KSU er ansvarlig for driften av portalen. Det er oppnevnt et redaksjonsråd for portalen som består av medlemmer fra UHR-LU og KSU.