Lærerutdanningsportalen

Kunnskapsportalen for lærerutdannere

Lærerutdanningsportalen er en kunnskapsportal for norske lærerutdannere.

Her deles forskning og forskningsbaserte eksempler på praksiser i lærerutdanninger.

Hensikten er å styrke muligheter for videreutvikling av kvalitet i lærerutdanninger gjennom deling av forskning og erfaringer.

Ressursene du trenger

Søk i portalen

Søk i portalen

Skreddersy ditt søk etter aktuell forskningslitteratur

Lærerutdanningsportalen er et samarbeid mellom Universitets- og høgskolerådet - Lærerutdanning (UHR-LU) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved UiS. KSU er ansvarlig for driften av portalen. Det er oppnevnt et redaksjonsråd for portalen, som består av medlemmer fra UHR-LU og KSU.