Rollekort

Rollekort er en god hjelp til å få til strukturerte gruppesamtaler om lest stoff i lesesirkler. Lesesirkelen organiseres ved å gi elevene klare oppgaver både mens de leser og under samtalen de gjennomfører i etterkant. Oppgavene kan gis muntlig, skrives på tavla eller på egne rollekort.

Published Sist oppdatert

Innholdet på rollekortene tilpasses hvordan en ønsker at elevene skal gå inn i teksten. Fra de enkle som bygges rundt spørreordene hva, hvordan, hvorfor, hvem og hvilke, til mer krevende som å beskrive tema, se nærmere på person-og miljøskildring, finne strukturen i teksten m.m. Eller en kan bruke rollekortene vi har laget her. Rollekortene har ulik vanskegrad, og kan derfor også brukes til å differensiere med.

Les også hvordan rollekort brukes i engelsk-/fremmedspråkundervisningen.

Se rollekort i bruk - <br>eksempel 1
Se rollekort i bruk - <br>eksempel 2