Workshop: Senter for anvendt kunstig intelligens: Energi, helse og utdanning

Tirsdag 23. april 2024 kl. 13:00-16:00,
Universitetet i Stavanger.

Bli med på vår workshop om anvendt KI!

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Stavanger har som ambisjon å søke om et senter for anvendt KI med følgende tre hovedtemaer: energi, helse og utdanning.

Vi ser disse temaene som relevante for alle tre sporene i utlysningen; teknologi, innovasjon og samfunnsmessige konsekvenser. Nå ser vi etter samarbeidspartnere til senteret.

Forskningsrådet har annonsert det første trinnet i utlysningen av KI-senteret: https://www.forskningsradet.no/forskningspolitikk-strategi/ltp/kunstig-intelligens/

Forskningsrådet oppfordrer sterkt til samarbeid mellom institusjoner.

Vi mener at UiS har en sterk forankring i de tematiske områdene energi, helse og utdanning – og vi ønsker andre forskningsinstitusjoner, industri og offentlig sektor med overlappende interesser velkommen til å gå sammen for å planlegge mulig samarbeid.

Workshopen vil være hybrid. Vi ønsker fysiske deltakere velkommen, men du kan også delta eksternt, både som foredragsholder og i diskusjonen. Workshopen blir på engelsk.

Tid: 23.04.2024, 13.00-16.00

Sted: Universitetet i Stavanger/online (detaljer gis til registrerte deltakere)

Informasjon på engelsk (nora.ai)

Mål for workshopen 

Diskutere utfordringer i anvendt KI-forskning for de tre emnene, inkludert mulige tverrfaglige emner som informasjonsinnhenting. Identifisere muligheter for samarbeid for et (eller flere) KI-forskningssenter.

Agenda

  • Kort introduksjon (ved UiS)
  • Diskusjon: "Senter for anvendt KI-forskning"
  • Tema-presentasjoner og diskusjon
  • Energi
  • Helse
  • Utdanning og læring
  • Veien videre

Detaljer vil bli sendt til deltakerne i forkant av møtet.

Registrer deg!

Vi inviterer deg til å melde deg på workshopen via denne lenken, innen 16. april. Dersom du ønsker å holde en ti minutters presentasjon, vennligst oppgi det i påmeldingsskjemaet: https://forms.office.com/e/2zKvPZv2NC?origin=lprLink

Stavanger AI Lab (SAIL) står bak arrangementet. SAIL er et nettverk for alle forskningsgruppene innen kunstig intelligens ved UiS. Nettverket samarbeider også med industri og offentlig sektor.

Questions?

Instituttleder
51832029
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Professor i informasjonsteknologi
51832008
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis i kunstig intelligens
KE-E437
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi