Hopp til hovedinnhold

Akademisk krav til utenlandsk utdanning

Når du søker master- eller videreutdanning ved Universitetet i Stavanger med utdanning fra utlandet, er det noen akademiske krav som må oppfylles. Disse kan oppsummeres i tre trinn.

Publisert: Endret:

1. Lengde på bachelorgrad

For å bli vurdert for opptak til master- og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger, må du dokumentere en bachelorgrad av minimum tre års omfang. Avhengig av hvor du fullførte videregående skole, kan det være krav om mer enn tre år universitetsutdanning. Vennligst sjekk Country List for å se hva som gjelder for det landet hvor du tok din bachelorgrad.2. Studieprogrammets krav

Opptak til master- og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger krever relevant bachelorgrad, og hvert studieprogram har spesifikke akademiske krav. Sjekk det enkelte programmets krav på studieprogrammets informasjonside.

Universitetet i Stavanger bruker et studiepoengsystem basert på European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

En bachelorgrad i Norge er normalt en grad med totalt 180 studiepoeng/ECTS.

En mastergrad i Norge er normalt en grad med totalt 120 studiepoeng/ECTS.

Studiepoeng/ECTS regnet ut fra et helt akademisk år i Norge:

  • 5 studiepoeng tilsvarer 8% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 7,5 studiepoeng tilsvarer 12,5% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 10 studiepoeng tilsvarer 17% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 20 studiepoeng tilsvarer 33% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 30 studiepoeng tilsvarer 50% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 40 studiepoeng tilsvarer 67% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 50 studiepoeng tilsvarer 83% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.
  • 60 studiepoeng tilsvarer 100% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

Noen studier har krav om et spesifikt antall studiepoeng i et fagområde. Hvis du har et emne hvor det er flere fagområder som er samlet i et emne, kan det da være utydelig hva som faktisk inngår i emnet, og hvor stor del de ulike fagområdene utgjør. Dersom det er uklart kan det føre til at det ser ut til at du ikke dekker faglige krav og det kan føre til avslag på det studiet. Du har derfor selv ansvar for å laste opp offisiell dokumentasjon på hva som inngår i emnet det gjelder og hvor stor del av emnet det utgjør.

3. Karakterkrav

Flere av studiene ved opptak til master- og videreutdanninger ved Universitetet i Stavanger har karakterkrav, og da skal karaktersnittet fra bachelorgraden dekke minimum karaktersnitt tilsvarende en norsk C (etter ECTS-skalaen).

Sjekk Country List for mer informasjon om minimums karaktersnitt for hvert land. Spesifikke dokumentasjonskrav kan gjelde, avhengig av hvor du har fullført din bachelorgrad.

En norsk C er beskrevet som en god karakter, generelt sammenlignbar med en amerikansk B eller Second Class Upper Division i det britiske karaktersystemet. Alle internasjonale søkere med utenlandsk utdanning vil bli individuelt vurdert i opptaksprosessen.

Tilbake til