Akademisk krav til utenlandsk utdanning

Når du søker master- eller videreutdanning ved Universitetet i Stavanger med utdanning fra utlandet, er det noen akademiske krav som må oppfylles. Disse kan oppsummeres i tre trinn.

Publisert Sist oppdatert
1. Lengde på bachelorgrad

Søkere må dokumentere en bachelorgrad av minimum tre års omfang. Avhengig av hvor du fullførte videregående skole, kan det være krav om mer enn tre år universitetsutdanning.

Vennligst sjekk informasjonen om landsspesifikke krav for å se hva som gjelder for deg.

2. Karakterkrav

Flere av masterstudiene har karakterkrav. Karaktersnittet fra bachelorgraden som kvalifiserer må være tilsvarende en norsk C (etter ECTS-skalaen).

Les mer om karakterkravet.

3. Studieprogrammets krav

For å kvalifisere til opptak kreves det relevant bachelorgrad. Hvert studieprogram har spesifikke akademiske krav og det kan også være krav om et spesifikt antall studiepoeng i et fagområde.

Sjekk det enkelte programmets krav på studieprogrammets informasjonside.

Les mer om ECTS credits og hvordan regne ut studiepoeng.

Norsk utdanningssystem - karakterer og studiepoeng/ECTS

En norsk C er beskrevet som en god karakter, generelt sammenlignbar med en amerikansk B eller Second Class Upper Division i det britiske karaktersystemet.

Søkere kan finne informasjon om minimum karaktersnitt for hvert land i Country List.

Finnes det ikke et fastsatt minimumskrav i denne listen, vil søknaden bli individuelt vurdert i opptaksprosessen.

Universitetet i Stavanger bruker et studiepoengsystem basert på European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

En bachelorgrad i Norge er normalt en grad på 3 år med totalt 180 studiepoeng/ECTS.

En mastergrad i Norge er normalt en grad på 2 år med totalt 120 studiepoeng/ECTS.

Studiepoeng/ECTS regnet ut fra et helt akademisk år i Norge:

5 studiepoeng tilsvarer 8% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

7,5 studiepoeng tilsvarer 12,5% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

10 studiepoeng tilsvarer 17% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

20 studiepoeng tilsvarer 33% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

30 studiepoeng tilsvarer 50% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge. 30 Studiepoeng tilsvarer 100% av et semestre i Norge.

40 studiepoeng tilsvarer 67% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

50 studiepoeng tilsvarer 83% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

60 studiepoeng tilsvarer 100% av arbeidsmengden til et helt akademisk år i Norge.

Tilbake til