Hopp til hovedinnhold

Masterstudier, PPU og videreutdanninger

Søking til toårige masterstudier, PPU og videreutdanninger inngår i lokalt opptak, hvor man søker direkte til UiS via Søknadsweb.

Publisert: Endret:
Kontakt oss
Kontakt

masteropptak@uis.no ppu-opptak@uis.no Tlf. 51 83 15 44

Åpningstider

Mandag-fredag 09:00-11:30 og 12:00-15:00

Viktige lenker
Er jeg lokal eller internasjonal søker?

Sjekk her.

Hvordan søke?

Her er en guide om hvordan du skal søke som lokal søker på masterstudier, PPU eller videreutdanninger.

Les her om du skal søke som internasjonal eller lokal søker og hvilke frister som gjelder for deg.

Finn studieprogrammene Universitetet i Stavanger tilbyr på våre nettsider. Du kan søke om opptak til opptil fem program i opptak til master- og videreutdanninger. Noen studier har retninger, der hver retning teller som et program. Det er mulig å søke om opptak til opptil tre fagdidaktikk i PPU søknaden.

Universitetet i Stavanger har flere master- og videreutdanninger som man kan søke etter fullført bachelorgrad ved UiS. Her kan du finne informasjon om hvilke studier som kan være aktuelle. Hva kan jeg studere etter min bachelor?

Finn opptakskravene for hvert program på de respektive studiesidene. Her er en samleside for studieprogram ved UiS.

Det er ikke kapasitet til forhåndsvurdering i søknadsperioden. Dersom du tror at du kan være kvalifisert eller er usikker på om du kvalifiserer, anbefaler vi at du søker.

Noen studieprogrammer krever en minstekarakter i gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget, som til vanlig er din bachelorgrad. Et minstekrav på C betyr at du må ha gjennomsnitt på 2,5 med mindre det er spesifisert et høyere krav. Finn her informasjon om hvordan gjennomsnittet regnes ut.

Har du utdanning fra utlandet som bruker et annet karaktersystem, vil det foretas en skjønnsmessig rangering. Vi har en egen side for litt informasjon om omregning fra andre karakterskalaer.

Dersom du har gjennomført utdanningen i Norge, men før A-F-skalaen ble innført, har vi en omregningsskala i Forskrift om opptak til studier og emner ved UiS §3-3. Finn informasjon på nettsiden nevnt over om hvordan gjennomsnitt regnes ut.

For å kvalifisere til norskspråklige studier må det dekkes engelsk- og norsknivå ifølge generell studiekompetanse. Opptak til engelskspråklige masterstudier kan forutsette et høyere nivå dersom du må dokumentere engelsknivå med en godkjent språktest. Les mer om språkkravene.

Hvilken dokumenter du må laste opp er avhengig av opptakskravene til studieprogram. Sjekk derfor opptakskravene på studiesidene og last opp det som kreves. Hvordan du skal dokumentere din utdanning, eventuell arbeidserfaring og annet kan du lese på vår side om dokumentasjonskrav.

Du registrerer din søknad i Søknadsweb til Universitetet i Stavanger. Velg først ‘Søknad om opptak til masterstudier og videreutdanninger’ og deretter blant disse opptakene:

  • Opptak til masterstudier og videreutdanninger ved UiS
  • Opptak til master og videreutdanninger i sykepleie (gjelder kun utdanninger som har søknadsfrist 5. februar)
  • Opptak til master i Pre-Hospital Critical Care
  • Opptak til PPU

I neste trinn legger du inn og prioriterer studieønskene dine. Hvis du ønsker å søke på studier i flere opptak, kan du velge ‘Ny søknad’ og så gå gjennom prosessen på nytt.

Det er viktig å lagre søknaden til slutt for å fullføre søkeprosessen.

Svar angående opptak på toårige masterstudier, PPU og videreutdanninger med oppstart i høstsemesteret sendes ut senest innen 25. juli. Vi anbefaler å følge med på epost underveis i søknadsperioden, da det kan komme spørsmål eller tilbud før 25.juli. Svarfrist for tilbud vil være ca. 1 uke.

Hvis du lurer på noe, se om du finner svar blant våre ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke finner svar der, kan du kontakte oss via epost eller telefon. Finn vår kontaktinformasjon øverst på denne siden.

Mer informasjon om opptak til: