Opptak til masterstudier, PPU og videreutdanninger

Skal du søke på en toårig master, PPU eller en videreutdanning? Da må du søke via lokalt opptak. Det gjør du du gjennom Søknadsweb. Vi har laget en stegvis guide til deg, slik at du har alt du trenger før du søker.

1. Når skal jeg søke?

På UiS har vi ulike søknadsfrister basert på hvilken søknadskategori du tilhører. Noen studier har også egne søknadsfrister uavhengig av søknadskategori.

At du har norsk oppholdstillatelse eller statsborgerskap betyr ikke automatisk at du skal søke som lokal søker. Sjekk kategorier og søknadsfrister nøye før du søker.

Søknadskategorien du tilhører vi være avhengig av statsborgerskap, språkkunnskaper og utdanningsbakgrunn. Det er viktig at du finner kategorien som passer for deg, for hvis du søker i feil kategori vil din søknad bli avslått.

Alle søkere søker via Søknadsweb.

Jeg har bachelorgrad eller statsborgerskap fra Norden.

Du skal søke som lokal søker mellom 1. februar og 15. april.

Jeg dekker norsk språkkrav

Sjekk hvordan du dekker norsk språkkrav.

Du skal søke som lokal søker mellom 1. februar og 15. april.

Jeg har statsborgerskap fra EU/Sveits eller Liechtenstein, men jeg har ikke bachelor fra Norden og jeg dekker ikke norsk språkkrav

Du skal søke som internasjonal søker mellom 1. februar og 1. mars.

Slik søker du som internasjonal søker.

Jeg har ikke statsborgerskap fra EU/Sveits eller Liechtenstein, jeg har ikke en bachelorgrad fra Norden, og jeg dekker ikke norsk språkkrav

Du skal søke som internasjonal søker mellom 15. november og 1. desember.

Slik søker du som internasjonal søker.

Husk på dette

  • Norden består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland. Hvis du ikke får til å søke som lokal søker, ta kontakt med masteropptak@uis.no.
  • For søkere med videregående utdanning fra Norden, kan norsk dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har. Les om hvordan dekke norsk språkkrav.

Søknadsfrist 5. februar
  • Master i helsesykepleie
  • Master i jordmorfag
  • Master i spesialsykepleie (anestesi-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie)

Slik søker du på sykepleierstudiene.

  • Master i Prehospital Critical Care

Slik søker du på PHCC.

Søknadsfrist 1. mars
Studier ved Fakultet for utøvende kunstfag

Egne frister og søknadsprosedyrer. Slik søker du på studier innen musikk og dans.

Dersom du ønsker å be om realkompetansevurdering eller å søke tidlig opptak, har vi mer informasjon om dette på vår nettside for realkompetansevurdering og tidlig opptak for lokale søkere til master- og videreutdanninger.
For våre studieprogram med søknadsfrist 15. april, er 1. mars søknadsfristen for realkompetansevurdering og søknad om tidlig opptak.

2. Hvilke og hvor mange program kan jeg søke på?

UiS har flere master- og videreutdanninger som du kan søke på etter fullført bachelorgrad.

Du kan søke om opptak til opptil fem program i opptaket til master- og videreutdanninger. Noen studier har flere forskjellige retninger, der hver retning teller som et eget program i Søknadsweb. Studieprogrammet kan dermed ligge med navnet til hele programmet eller retningen i Søknadsweb. Se studietilbudet ved UiS.

3. Hva er kravene?

Våre studieprogram har faglige krav, karakterkrav og språkkrav.

Lurer du på hva som er de faglige opptakskravene til studiet du vil søke på? Hvert studieprogram har en egen side med informasjon om programmet, der du kan finne opptakskravene. Finn utdanningen du vil søke på i studiekatalogen vår.

Det er ikke mulig å få en forhåndsvurdering i søknadsperioden. Dersom du er usikker på om du kvalifiserer, anbefaler vi at du søker innen fristen og laster opp dokumentasjon.

Noen studieprogram krever en minimum gjennomsnittskarakter av din bachelorgrad. Dersom du har tatt emner utenom bachelorgraden for å dekke opptakskravet, vil disse karakterene tas med i beregning av karaktersnittet.

Et minstekrav på C betyr at du må ha gjennomsnitt på 2,5 (i en skala der 5 er beste resultat), med mindre det er spesifisert et annet krav i opptakskravene. Dersom du har gjennomført utdanningen i Norge, har vi en omregningsskala i Forskrift om opptak til studier og emner ved UiS §3-3. Les mer om utregning av karaktersnitt på nettsiden for omregning av karaktersystem.

Utdanning fra utlandet

Har du utdanning fra utlandet som bruker et annet karaktersystem, kan det være at vi har en omregningsskala som passer for din utdanning. Dersom vi ikke har en omregning som kan brukes for din utdanning, vil det foretas en skjønnsmessig rangering.

Omregning av karaktersystem

For å kvalifisere til norskspråklige studier må du dekke engelsk- og norsknivå ifølge generell studiekompetanse.

Til engelskspråklige masterstudier er det ikke krav om norsk. Det kan det være krav om et høyere nivå i engelsk.

Hvordan dekker jeg språkkravene?

4. Hvilken dokumentasjon må jeg laste opp?

Slik leverer du dokumentasjon på utdanningen din, og eventuelle andre ting som må dokumenteres.

Utdanning

Generelt må du ha en bachelorgrad eller tilsvarende grad for opptak til master- og videreutdanninger. Vanligvis ligger utdanningen din allerede inne i Søknadsweb, under "eksterne resultater" innen 1-2 dager etter du søker.

Hvis utdanningen din ikke ligger der, må du laste opp offisiell dokumentasjon, som vitnemål og vitnemålsgrunnlag.

Dokumentering av arbeidserfaring, arbeidsprøver eller lignende

Noen studier kan ha andre krav i tillegg til en bachelorgrad, og du må kanskje dokumentere relevant arbeidserfaring, en arbeidsprøve eller lignende. Sjekk derfor opptakskravene på studiesidene og last opp det som kreves. All dokumentasjon som lastes opp i Søknadsweb må være offisiell.

5. Hvor(dan) skal jeg søke?

Slik registrerer du søknaden din.

Du registrerer din søknad i Søknadsweb til Universitetet i Stavanger.

Velg først ‘Søknad om opptak til masterstudier, PPU og videreutdanninger ved UiS’ og deretter blant disse opptakene:

  • Opptak til masterstudier og videreutdanninger ved UiS
  • Opptak til master og videreutdanninger i sykepleie (gjelder kun utdanninger som har søknadsfrist 5. februar)
  • Opptak til master i Pre-Hospital Critical Care
  • Opptak til PPU

I neste trinn legger du inn hvilke studieprogram du søker på, og prioriterer dem. Hvis du ønsker å søke på studier i flere opptak, kan du velge ‘Ny søknad’.

Det er viktig å klikke på "send inn søknad" for å registrere din søknad.

6. Jeg har søkt, hva skjer nå?

Du vil få svar angående opptak på toårige masterstudier, PPU og videreutdanninger med oppstart i høstsemesteret senest innen 25. juli.

Vi anbefaler å følge med på epost underveis i søknadsperioden, da det kan komme spørsmål fra opptakskontoret eller svar på søknaden før 25.juli. Svarfrist for tilbud vil være ca. 1 uke.

Hvis du lurer på noe, kan du sjekke våre ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke finner svar der, kan du kontakte oss via epost masteropptak@uis.no eller ppu-opptak@uis.no, eller telefon 51 83 15 44.

Nyttige lenker

Kontakt oss

Kontakt

masteropptak@uis.no

ppu-opptak@uis.no

Tlf. 51 83 15 44

Åpningstider opptakskontoret

Mandag-fredag

kl. 12:30-14:30

Arne Rettedals hus, 1. etasje

Finn fram til oss med MazeMap