Språkkrav

Alle som søker opptak til universitet og høgskole i Norge må dekke språkkrav i engelsk. Studier som undervises på norsk har krav om dokumentasjon på norsk og engelsk.

Published Sist oppdatert

Norskspråklige studier

Illustrasjonsfoto historie fordypning, flagghøyden på campus

Språkkrav i norsk og engelsk kan dekkes på ulike måter:

  • Kravene dekkes dersom du har vitnemål fra norsk videregående skole som gir generell studiekompetanse.
  • Søkere fra Norden kan dekke språkkrav i norsk og engelsk med videregående skole fra Norden. Sjekk hva som kreves på Samordna opptak
  • Sjekk Samordna opptak for mer informasjon om andre måter å dekke språkkravet i norsk og engelsk for norskspråklige studier.

For opptak til norskspråklige studieprogram gjelder Forskrift om opptak til høgare utdanning §2-1 og §2-2.

Engelskspråklige studier

Books taught in English by Clarissa Watson

Det er ikke krav om norsk for engelskspråklige studier.

  • Språkkrav i engelsk dekkes dersom du har vitnemål fra norsk videregående skole som gir generell studiekompetanse.
  • Språkkravet i engelsk kan dekkes med videregående skole fra Norden. Sjekk hva som kreves på Samordna opptak.

Hvis du er en internasjonal søker, er det krav til ulike nivå for forskjellige studieprogram:

For opptak til engelskspråklige studieprogram gjelder Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §3-2.

Tilbake til