Dokumentasjonskrav til lokalt opptak

Dette gjelder lokalt opptak til PPU, master- og videreutdanninger ved UiS.

Publisert Sist oppdatert

Viktig informasjon som du må lese før du laster opp dokumentene dine

  • Fra og med 2023 skal alle lokale søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet (grunnet innføring av studieavgift).
  • Filformat: Alle dokumenter som lastes opp må være PDF-filer. Vi godkjenner ikke dokumenter sendt via epost, med mindre det er avtalt. Vi godkjenner ikke Word-, ZIP- eller RAR-filer.
  • Du er som søker selv ansvarlig for at du laster opp riktig dokumentasjon innen fristen. Sjekk opptakskravene på studieprogrammets nettside.
  • All dokumentasjon som lastes opp i søknadsweb må være offisiell. Vi kan ikke godkjenne skjermbilder fra vitnemålsportalen eller studentweb.
  • Hvis dokumentene ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), må du laste opp en offisiell oversettelse i tillegg til originaler.
  • Hvis du har et godkjenningsbrev fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/HK-dir (eller fra NOKUT før 2023) på utdanninga di fra utlandet, vennligst last dette opp. Det er ikke obligatorisk, men et hjelpemiddel for å vurdere utdanninga di.

Ettersendingsfrist er fristen man har for å sende inn/laste opp informasjon som ikke er klart innen den originale dokumentasjonsfristen.

Dette gjelder søkere som fullfører bachelorgraden sin det vårsemesteret man søker på studier. Man må likevel dokumentere resultatene fra de første semestrene som er gjennomført. Ettersendingsfrist gjelder også søkere som skal fullføre språktest våren de søker.

Utdanning

Hvordan dokumentere høyere utdanning?

bøker i bibliotek

All utdanning du har tatt før 2005 må du dokumentere med fullstendig vitnemål.

Har du vært på utveksling eller fått emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner innpasset må du laste opp vitnemål med offisiell karakterutskrift.

Hvis du har fullført utdanning etter ca 2005, vil resultatene ligge i systemet, og du trenger ikke å laste opp dokumentasjon.

Utdanning ved UiS tatt før ca. 2005, anbefaler vi å laste opp med PDF-fil av vitnemål på fullført grad med karakterer eller karakterutskrift hvis det ikke er en fullført grad.

Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på fullført bachelorgrad så lenge du ser at det ligger under «eksterne resultater» i søknadsweb at bachelorgrad er oppnådd og alle resultater er synlige.
Hvis du har vært på utveksling eller fått innpasset emner fra en annen institusjon i din grad, må du laste opp offisiell karakterutskrift på dette.
Hvis du fullfører en bachelorgrad i vårsemester, sjekk at resultatene du har fått per dags dato ligger under «eksterne resultater» i søknadsweb, eller last opp karakterutskrift.

Hvis resultatene dine ikke er tilgjengelige under "eksterne resultater", last opp resultatene dine som PDF fra vitnemålsportalen. Se eksempel nedenfor.

Bachelorgraden må dokumenteres med fullstendig vitnemål. Et fullstendig vitnemål må inkludere forside/diploma og Grunnlag for vitnemål/karakterutskrift. Det må stå på dokumentet at man har «oppnådd/tildelt» Bachelor i (…). Uten denne informasjonen er det kun en karakterutskrift, ikke vitnemål. Se eksempler nedenfor.
Hvis du har vært på utveksling eller fått innpasset emner fra en annen institusjon i din grad, må du laste opp offisiell karakterutskrift på dette.

Hvis du fullfører en bachelorgrad i vårsemester, må du laste opp en offisiell karakterutskrift for allerede avlagte emner.

Dette gjelder Handelshøyskolen BI og Bjørknes høyskole/Oslo Nye Høyskole og eventuelle andre studiesteder uten resultatutveksling.

Bachelorgraden må dokumenteres med fullstendig vitnemål. Et fullstendig vitnemål må inkludere forside/diploma og Grunnlag for vitnemål/karakterutskrift. Det må stå på dokumentet at man har «oppnådd/tildelt» Bachelor i (…). Uten denne informasjonen er det kun en karakterutskrift, ikke vitnemål.
Hvis du har utdanning fra utenfor nordiske land, du sjekke om du har spesifikke dokumentasjonskrav. Se her: Country list

Dokumentasjon må inneholde informasjon om graden som ble oppnådd/fullført. Se eksempler nedenfor.

Eksempel vitnemålsportalen
Eksempel vitnemålsportalen
Eksempel BI vitnemål
Eksempel BI forside på vitnemål/diploma
Eksempel BI karakterutskrift
Eksempel BI grunnlag for vitnemål

Videregående skole

Hvordan dokumentere videregående skole og fagbrev?

Videregående skole fra Norge:

Hvis du ikke har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), må du laste opp det originale vitnemålet ditt.

Videregående skole fra utenom Norge:

Last opp vitnemål fra videregående skole. Dette dokumentet trenges ikke å oversettes. Informasjon om videregående skole for de med utenlandsk utdanning finnes på samordna opptak. Kall PDF-filen «VGS».

Fag-/svennebrev:

Du dokumenterer bestått fag-/svenneprøve med vitnemål eller kompetansebevis. Du kan også laste opp bilde/skann av selve fag-/svennebrevet.

Språkkrav

Hvordan dokumentere at du dekker språkkravene?

Studier som undervises på norsk har krav om dokumentasjon på norsk og engelsk.

  • Dersom du har fullført 3-årig videregående skole i Norge, vil generell studiekompetanse dekke kravet til engelsk. Hvis du har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke laste dette opp.
  • Med utdanning fra utlandet må du dokumentere at du dekker språkkrav. På samordna opptak kan du finne ut hvordan språkkrav i norsk og engelsk kan dekkes.

(Språkkrav i norsk og engelsk kan dekkes med videregående skole fra Norden. Finn informasjon på samordna opptak)

Resultater fra Norskprøven (Kompetanse Norge) er nå tilgjengelig via vitnemålsportalen. Du vil ha tilgang til disse før de får sendt prøvebevis i posten og kan dermed dele resultatene med oss tidligere via e-post. I tillegg til dette må du laste ned resultatet «Forhåndsvisning» som PDF fra vitnemålsportalen og laste det opp i søknaden din i søknadsweb.

Kall PDF-filene «Norsk» og «Engelsk».

Studier som undervises på engelsk har ikke krav om norsk, men de har høyere krav til engelsk.

  • Dersom du har fullført 3-årig videregående skole i Norge, vil generell studiekompetanse dekke kravet til engelsk for opptak til studiet. Hvis du har vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke laste dette opp.
  • Hvis du ikke har fullført videregående skole i Norge, vennligst sjekk hvordan du dekker engelskkravet til det programmet du vil søke på.

Språkkravet i engelsk kan dekkes med videregående skole fra Norden. Finn informasjon på samordna opptak.

Kall PDF-filen «Engelsk».

Arbeidspraksis

Hvordan dokumentere praksis?

Dersom studiet har krav om relevant arbeidspraksis for å kvalifisere til opptak må dette dokumenteres med arbeidsattest eller tjenestebevis.
For at vi skal kunne ta med dokumentet i utregning om du dekker kravet, er det viktig at de følgende tingene er inkludert:

◉ Stillingstittel (og ev. beskrivelse av arbeidsoppgaver)
◉ Stillingsprosent, eventuelle ekstratimer og permisjoner
◉ Start- og sluttdato (Dersom du ikke har noen sluttdato, så må attesten være utstedt i samme år som du søker opptak og være merket «til dags dato» eller tilsvarende, for den perioden det gjelder)
◉ Attestens utstedelsesdato
◉ Hvem som signerer attesten (signert eller elektronisk signert)

Vi regner om fra deltid til tilsvarende fulltid, så det er viktig at det står stillingsprosent eller timeantall i attesten.
Det må også fremgå av attesten at den er relevant for utdanningen. Dersom utdanningen du søker på har krav om spesifikk arbeidserfaring, er det viktig at det er tydelig hva som er din arbeidsstilling og dine arbeidsoppgaver.

Søkerne er selv ansvarlige for å sjekke at all informasjon på attesten er korrekt (datoer, stillingsprosent osv.).

Kall PDF-filene «Arbeidsattest-[bedrift]», f.eks. Arbeidsattest-Halliburton

Det er mulig å dokumentere arbeidspraksis med fullstendig, signert arbeidskontrakt og lønnsslipp fra siste måned, men kun hvis du på det tidspunktet du søker fortsatt er i samme stillingen som står i kontrakten.

Dersom du skal dokumentere at du fremdeles er i en stilling på søknadstidspunktet med arbeidsattest/tjenestebevis fra et tidligere år, må arbeidsattest/tjenestebevis bekreftes med siste lønnsslipp. Det må være tydelig på lønnslippen hvilken stillingsprosent man er i og når lønnslippen gjelder. For å være helt sikker på at all dokumentasjon er med og er gyldig, er det sikrere med ny attest fra arbeidsgiver.

Pass/ ID-kort

Fra 2023 skal alle lokale søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet på grunn av innføring av studieavgift for søkere med statsborgerskap fra utenfor EU/EØS.

Kvinne holder pass og peker på den

Last opp siden i passet/ID-kortet som viser bilde, statsborgerskap, fødselsdato og navn. Passet eller ID-kortet må være gyldig ved søknadstidspunkt.

Dersom du har utgått pass, men skal søke nytt, kan du laste opp det gamle passet og ettersende det nye.

Dersom du ikke har pass eller ID-kort, er det mulig å laste opp en bekreftelse, for eksempel fra folkeregisteret, som viser statsborgerskapet ditt.

Les mer om studieavgift ved UiS og hvilke unntak som gjelder.

Dokumentet skal lastes opp som PDF-fil i "Mine dokumenter" i Søknadsweb, og husk å gi dokumentet et tydelig filnavn som «Pass», «ID-kort» eller «Statsborgerskap».

Annen dokumentasjon

Hvordan dokumentere ting som navneendring, bosted, politiattest...osv?

Mye papir å holde orden på. Foto: Sharon McCutcheon

Navneendring: Dersom du har forskjellig navn på dokumentene som lastes opp, må navneendring dokumenteres. Kall PDF-filen «Navneendring»

Bostedsattest: Dersom du må dokumentere bosted i søknaden, kan dette dokumenteres ved å laste opp bostedsattest til søknaden. Dette kan f.eks. være relevant for studier med egen kvote for de som er bosatt i en kommune eller et fylke. Kall PDF-filen «Bostedsattest»

Autorisasjon: Dersom studiet har krav om autorisasjon/godkjenning som sykepleier, må dette dokumenteres. Det kan dokumenteres ved å legge inn autorisasjons-/helsepersonellregisternummer i en merknad i søknaden, laste opp skjermbilde av din autorisasjon fra helsepersonellregisteret eller laste opp bilde av din autorisasjon. Godkjenningen vil sjekkes opp mot helsepersonellregisteret. Kall PDF-filen «Autorisasjon»

Politiattest: Dersom studiet har krav for politiattest, må politiattest leveres til det gjeldende fakultetet. Ettersom politiattest er gyldig for kun 3 måneder, så skal det søkes om etter man har fått opptak til studiet som krever politiattest. Her står det mer informasjon om politiattest ved UiS. Dette skal ikke lastes opp i Søknadsweb.

Annen sensitiv dokumentasjon: kan du sende per post eller levere direkte til opptakskontoret, slike dokumenter vil bli makulert etter bruk.
Send dette til:

Opptakskontoret
Universitetet i Stavanger
Postboks 8600
4036 Stavanger

Skriv en merknad i søknadsweb med datoen dokumentene ble sendt.

Søknad om Realkompetansevurdering: Søkere som er 25 år eller eldre kan vurderes for opptak til et studieprogram eller emne dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Les mer om realkompetansevurdering på våre nettsider. Gi dokumentene klare og tydelige navn.