Hopp til hovedinnhold

Flyvende vindturbiner på campus?

InGenious-programmet ved UiS har hittil gjennomført 32 utfordringer, med 100 studenter fra 25 land. Flyvende vindturbiner, eller Smart-Kite, var en av utfordringene som UiS-studenter fikk bryne seg på i 2020.

Publisert: Endret:
Vindturbiner på campus, illustrasjon

InGenious er et utfordringsbasert program som gir studentene innsikt i å jobbe med bærekraftig og innovasjonsdrevne prosjekter, samt tilegne seg ferdigheter og kunnskap til å jobbe i tverrfaglig team. InGenious-utfordringer skal ikke bare koble studenter og bedrifter, men også bidra til FNs bærekraftsmål.

UiS vektlegger tverrfaglighet både innenfor utdanning og forskning, gjerne i tett samarbeid med samfunn og arbeidsliv. InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen startet opp i 2019 og har hittil gjennomført 32 utfordringer, med 100 studenter fra 25 land.

Dette emnet kan først søkes på når du er masterstudent ved UiS. InGenious gir deg muligheten til å ha en reell innvirkning på utfordringer i samfunnet du bor i løpet av masterprogrammet. Du vil følge en utfordringsbasert læringsmetode og utvikle en innovativ løsning i samarbeid med tverrfaglige team, tenke utenfor boksen, utvikle sine 'myke' ferdigheter, bygge et nettverk mot fremtidige karrieremuligheter, utvikle innovative løsninger og motta 10 studiepoeng.

Utfordring: Flyvende vindturbiner

Oppdragsgiver Smart-kite bygger flyvende vinddrager og ønsket å kartlegge kundenes kjøpsvilje.

Smart Kite, illustrasjon luftbåren vindturbin

Smart-Kite er et nystiftet selskap som utvikler og bygger luftbårne vindenergiløsninger ved bruk av teknologi innenfor disipliner som materialdesign, elektronikk, programvare, maskinvare, fluiddynamikk, konstruksjon og elektromekanikk.

En luftbåren vinddrage er en vindturbin med en rotor støttet i luften uten tårn. Vinddragen drar dermed nytte av høyere hastigheten og den vedvarende vinden som finnes i store høyder, samtidig som man unngår utgiftene til tårnkonstruksjon eller girmekanisme. Luftbåren vindteknologi har et stort markedspotensial med pålitelig energi til en lavere kostnad enn dagens vindturbiner og representerer derfor et reelt og gjennomførbart alternativ til fossilt brensel.

Utfordring til UiS-studenter:

Bruk av luftbåren energi offshore gir høyere risiko og dermed høyere kostnader enn landbaserte installasjoner. Utfordring: Hvilke kriterier må vurderes i utformingen av produktet når det gjelder kundenes kjøpsvilje?

Men jepp, vi har vindturbin på campus!

Vindturbinen inngår i et energilaboratorium for produksjon av fornybar energi fra sol og vind, med batterier som lagrer strøm. Studenter, forskere og næringsliv har tatt laben i bruk.

Helleik Syse som er prosjektleder for energilaben ved UiS.

Våren 2019 ble en vindturbin montert på campus Ullandhaug. Fra før er solceller installert. Turbinen og solcellene inngår i et laboratorium som skal produsere energi fra sol og vind. Studenter, forskere og næringsliv har tatt laben i bruk.

Vindturbinen er en vertikalakslet vindmølle spesialdesignet for urbane strøk. Den inngår i et energilaboratorium for produksjon av fornybar energi fra sol og vind, med batterier som lagrer strøm. Solcellepanel er allerede installert. Det unike MyBox-huset på campus, som er satt sammen av seks shipping-containere stablet oppå hverandre, får strøm fra Smart Energy Living Lab.

Helleik Syse er prosjektleder for energilaben ved UiS. Han er også koordinator for Future Energy Hub, hvis mål er å skape grønnere bygg og byer.

Ingenious-studenter ble utfordret på kunders kjøpsvilje på vinddrager.
Våren 2019 ble en vindturbin montert på campus Ullandhaug

Du er kanskje også interessert i: