Et ønske oppfylt: endelig fant vi en tidstypisk pilspiss på Austre Åmøy

I forrige uke gravde vi fram et etterlengtet funn, nemlig en pilspiss som er en viktig brikke i dateringen av steinalderboplassen. Sammenholdt med de øvrige flintgjenstandene, som til nå i hovedsak har bestått av avfallsmateriale fra produksjon av redskaper, er vi nå sikre på at det er pionerbosetterne vi har spor etter på Austre Åmøy. Og, det er alltid veldig, veldig fascinerende å undersøke boplassene til de aller første som etablerte seg her i landet, dvs. for mellom 11 000-11 500 år siden.

Publisert Sist oppdatert

Høgnipenspissen har kraftig og steil retusj/tilhugging langs sidekantene.
Høgnipenspissen har kraftig og steil retusj/tilhugging langs sidekantene

Skrevet av Sigrid Alræk Dugstad, prosjektleder, Arkeologisk Museum, UiS.

Pilspissen som ble funnet er av en type som kalles for Høgnipenspisser. Denne typen pilspisser blir også omtalt som småspisser eller drillbits. Det lille prosjektilet fra Åmøy måler ikke mer enn 13 mm, men er relativt kraftig. Kikker man nøye etter på bildene under kan man kanskje se at spissen er forsiktig tilhugget/retusjert rundt hele kanten for å oppnå ønsket form.

Høgnipenspissen ses oppe til høyre plassert oppå på et vingeformet avslag. Sistnevnte er trolig restprodukt etter produksjon eller vedlikehold av øks. Risten flintgjenstandene ligger på har en maskevidde på 4 mm.
Høgnipenspissen ses oppe til høyre plassert oppå på et vingeformet avslag. Sistnevnte er trolig restprodukt etter produksjon eller vedlikehold av øks. Risten flintgjenstandene ligger på har en maskevidde på 4 mm.

Ved utgravingen av steinaldeboplasser vannsåldes normalt massene for å finne potensielle gjenstandsfunn. Selv om en del funn også oppdages underveis mens man graver blir ofte de minste gjenstandene, som denne pilspissen, vanligvis funnet i såldet.

Ved vannsålding spyler man bort jord- og sandmassene slik at det er enklere å se både gjenstandene, som eksempelvis pilspisser, kniver, skinnskraper og produksjonsavfall. Her er arkeolog Satu Lindell på jakt etter godsakene.
Ved vannsålding spyler man bort jord- og sandmassene slik at det er enklere å se både gjenstandene, som eksempelvis pilspisser, kniver, skinnskraper og produksjonsavfall. Her er arkeolog Satu Lindell på jakt etter godsakene.

Sammen med pilspissen ble det blant annet også funnet et flintavslag med en tilnærmet trekantet form. Disse karakteristiske trekantede eller vingeformede avslagene av flint indikerer at det med stor sannsynlighet har foregått tilvirkning eller vedlikehold av øks(er) på boplassen. Det finnes flere slike avslag i materialet fra Åmøy, og nå på tampen av undersøkelsen er vi derfor veldig motiverte for å finne selve øksen!

Clara Gärtner (t. v.) og Satu Lindell klare for en siste innsats (og øksejakt) på steinalderboplassen.
Clara Gärtner (t. v.) og Satu Lindell klare for en siste innsats (og øksejakt) på steinalderboplassen.

Les mer om oppstarten av prosjektet her, mer her og om andre arkeologiske utgravinger arkeologisk museum, Stavanger, utfører i år her.