Forsker-standup på Kåkå – kveld 1

Onsdag 27. september 2023 kl. 19:00-21:30,
Musikkstuen Påfyll.

Én forsker, én scene, én mikrofon. I tur og orden får forskerne et kvarter hver til å fortelle deg hva de forsker på, slik at du får en større forståelse for hva som foregår av forskning i Stavanger-regionen. Velkommen til en kveld fri for Powerpoint-presentasjoner og forskerspråk for de innvidde.

Published Endret

Collage med portrettbilder av menn og kvinner på en scene
Noen av forskerne som deltok på Forsker-standup på Kåkå i 2022. Foto: UiS / Brian Tallman


Programleder: Eldbjørg Vaage Melberg 

Dørene åpner kl. 18:30, og første forsker inntar scenen kl. 19:30.

Forskerne våre har fått streng beskjed: ingen powerpoint-presentasjon, ingen tekniske hjelpemidler, ingen uforståelige faguttrykk. Klarer de å formidle forskingen sin så folk flest forstår, og til og med skape begeistring?
Og klarer de å holde tida?

Møt opp på Påfyll denne kvelden og få inspirasjon og stoff til spennende lunsjsamtaler. Vil du sikre deg plass, kan du melde deg på.

Behemot – Guds første og beste beist

Karin Hakalax, ph.d.-stipendiat, VID Vitenskapelige høgskole

Karin Hakalax gir en psykoanalytisk og litterær tolkning av Behemot, et digert og gåtefullt beist som omtales i Jobs bok i Det gamle testamentet. Behemot lever Herrens glade dager i sin paradislignende tilværelse, med et bekymringsløst liv i nytelse, vilter lek og moro. Hakalax leser teksten som en fortelling om begjær, reproduksjon og kreativitet, og sammenligner sin egen lesning med hvordan teksten har vært tolket historisk.

Kampen for oppmerksomheten: Skjermbruk og lesingens rolle på yrkesfag

Viktoria Holsey Foss, ph.d.-stipendiat, Lesesenteret, UiS

Stadig flere uttrykker bekymring for skjermbruk i skolen. Viktoria Holsey Foss har sammenlignet lesing på skjerm og papir blant VG1-elever på yrkesfag og hvordan lesemediet påvirker leseforståelsen og oppmerksomheten. Hvordan er deres vaner og holdninger til skjermbruk og lesing. Greier de å multitaske og holde oppmerksomheten? Foss presenterer noen rykende ferske funn fra leseforskningen.

Hvordan produsere energi fra kloakken din?

Roald Kommedal, førsteamanuensis i miljøteknologi ved UiS

Noen som har sett flamme-fise videoer på Youtube? Dette er energi – bioenergi, som vi kaller biogass hvis den produseres i tekniske installasjoner. Men hvordan dannes den egentlig? Og er biogass en løsning som monner i det grønne skiftet? Kommedal vil snakke litt om forskningen på biogass, og spesielt se på en sektor nært knyttet til tarmen, avløpsnettet og dets innhold.

Hvordan kan bærbar teknologi hjelpe operasjonssykepleiere? 

Irene Sirevåg, ph.d.-stipendiat i operasjonssykepleie, UiS, i samarbeid med Caring Futures prosjektet

Ny teknologi har blitt en del av vår tids helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og det handler ofte om hvordan teknologi skal hjelpe pasienten. Men hva med teknologi som hjelper helsepersonell? I pilotstudien «Bærekraft» undersøker forskerne hvordan bruk av eksoskjeletter, det vil si bærbar teknologi som stabiliserer kroppen og hjelper med tunge løft, kan bidra til at operasjonssykepleiere får færre belastningsskader og kan stå lenger i jobb.

Energien av ingenting

Alex Nielsen, professor i teoretisk astrofysikk ved UiS

Hvordan forstås energi i fysikk? Hvordan kan man ha energi uten å ha stoff? Hva er energien av tid og rom? Hva er mørk energi? Forvirret? Ikke etter å ha hørt Alex Nielsen, professor i teoretisk astrofysikk ved UiS.

Hvorfor er det så viktig å registrere beinbrudd?

Michael Quan Nguyen, ph.d.-stipendiat og lege, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS, og ortopedisk avd., SUS

Det er en økning i antall brudd de siste tiårene, blant annet i ankelen. Bruddregisteret i Stavanger har registrert brudd i regionen siden 2004. Registeret gjør det mulig å sammenfatte erfaringene til bruddpasientene. Nå skal legene på SUS og UiS finne ut av hvilken behandling som virker best.

Alt om Forskningsdagene

Se hele programmet i Stavanger-regionen

Mye spennende for små og store nysgjerrigperer under Forskningsdagene i Stavanger-regionen 2023

Les mer om den nasjonale festivalen

Forskningsdagene foregår de ti siste dagene i september hvert år over hele Norge.