Avdeling for klassisk musikk

Avdeling for klassisk musikk ved Fakultet for utøvande kunstfag, Universitetet i Stavanger, held til på sentrumsnære campus Bjergsted i hjartet av Bjergsted kulturpark, med Stavanger Symfoniorkester og Stavanger konserthus som næraste nabo.

Published Endret
Fakta
Studentar

Ca. 120

Tilsette

36

Stipendiatar

2

Studiar

På Fakultet for utøvande kunstfag utdannar vi musikarar, dirigentar, dansere, instrumentalpedagoger, dansepedagogar og kulturarbeidarar. Les alt om studiane våre og søknadsfristar her.

Desember 2019 inviterte Universitetet i Stavanger og Fakultet for utøvande kunstfag til sin årlege julekonsert i St. Petri kyrkje
Students at Vigdel beach, Studenter på Vigdelstranden
Foto: Morten Berentsen

Det klassiske musikkmiljøet i Bjergsted er prega av internasjonal atmosfære.

Som student på klassisk musikk får du individuell undervisning i hovudinstrument og gruppeundervisning og i ei rekke supplerande fag. Studieåret er inndelt i timeplanfesta undervisning og prosjektveker. I prosjektvekene deltar studentane i kammermusikk, vokal- og orkesterprosjekt med meir. Det blir undervist i allmenne fag som teori, høyrelære og musikkhistorie i fyrste avdeling, i andre avdeling kan en velgje emner som spenner frå kreative samspellprosesser til entreprenørskap. UiS samarbeider med andre institusjonar både nasjonalt og internasjonalt, med gode moglegheiter for utvekslingsopphald i utlandet på fleire av studiane.  

Tett samarbeid med Stavanger Symfoniorkester  

Det klassiske musikkmiljøet i Bjergsted kulturpark er godt og tett, og prega av ein internasjonal atmosfære. Me bur vegg i vegg med Stavanger Symfoniorkester, og ei rekke av musikarane frå orkesteret er dei faste pedagogane våre. I Bjergsted finst òg kulturskulen, og til saman gjer dette eit vibrerande miljø med gode samarbeidsmoglegheiter. Fakultet for utøvande kunstfag er ein institusjon i akkurat passe storleik, for å sikra at studentane blir sett og får tett oppfølging i studiekvardagen.  

Samspel og konsertverksemd  

Samspel og konsertverksemd er ein fullt integrert del av studiekvardagen ved UiS. Studentane får delta i kammermusikkprosjekt, ensemble av ulik samansetning, opera-, kor og orkesterprosjekt og du blir utfordra på å bidra til organisering av produksjonar undervegs i studieforløpet.   

Internasjonalt anerkjente pedagogar  

I tillegg til høgt kvalifiserte og internasjonalt anerkjente faglærarar i eigen stab, får ein jamleg besøk av leiande pedagogar frå inn- og utland som kjem til Stavanger og har masterclasser. Som klassisk student har du studiekvardag saman med m.a. utøvande jazz- og dansestudentar – ein unik kombinasjon av samla fagtilbud i Noreg. 

Kontakt

Telefon: + 47 51 83 40 00 
E-post: bjergsted@uis.no 

Besøksadresse
Bjergsted 1 
4007 STAVANGER 

Åpningstider i ekspedisjonen 
Måndag, onsdag og fredag: 
10:00-11:30 og 12:00-14:00. 
Stengt i lunsjen: kl. 11.30–12.00. 
Tysdag og torsdag: stengt.  

Postadresse
Universitetet i Stavanger 
Fakultet for utøvende kunstfag 
4036 Stavanger 

Finn fram (Mazemap)

Fagmiljø og tilsette ved Avdeling for klassisk musikk

Dekan
51832866
Fakultet for utøvende kunstfag

Frå årsstudium til PhD

Studier

Avhengig av kor langt den enkelte studenten har nådd i studieforløpet sitt så vektlegg me på UiS at du skal utvikla den personlege musikalske stemma di. På årsstudium og bachelor blir fundamentet lagt for ei livslang utvikling innanfor utøvande musikk. På vidareutdanning, master og Postgraduate Diploma vil det i stigande grad vera fokus på å utvikla spesialisert kunnskap retta inn mot ein fleksibel arbeidsmarknad. Det er òg mogleg å ta PhD i utøvande musikk

Du kan velja klassisk som studieretning i alle studiane våre i utøvande musikk.

Studier

ved Fakultet for utøvande kunstfag

Aktuelt frå avdeling for klassisk musikk

Vinnarane av Kammermusikkonkurransen 2023

To ensemble har vunne Skjeies kammermusikkstipend på 25 000 kr.

200 søkarar på plass. Nå er det endeleg normale opptaksprøver ved Bjergsted igjen

Nå myldrar det av spente, framtidige studentar på campus Bjergsted. For alle søkarar til utøvande musikkstudium på UiS m...

Julie Røssland er vinner av Steenslandsstipendet 2022

Dirigentstudent Julie Røssland har utmerket seg på innsats, faglig nivå og kunstnerisk potensiale, og tildeles derfor St...

Voices of Women setter fokus på kvinnelige komponister

Sikrer kvinners rettmessige plass på de historiske, samtids- og fremtidige arenaene for kunstnerisk produksjon gjennom m...

Urpremiere med spektakulært kunstprosjekt på Island

Komposisjon som estetisk bevegelse, dans og performance dirigert med en elektrisk hanske av Halldis Rønning, ph.d.-stipe...

Samtidens musikkutdanning

Hvordan kan høyere musikkutdanning være i takt med sin samtid, påvirke sin samtid og ruste studentene til å være viktige...

Ny bok med nye perspektiver om Stravinskij

I en nylig publisert bok presenterer professor Per Dahl ved fakultet for utøvende kunstfag sin siste forskning om Stravi...

Are Sandbakken ny professor II på Fakultet for utøvende kunstfag

Musikeren, pedagogen og dirigenten Are Sandbakken er ansatt på åremål ved Avdeling for klassisk musikk.

Nils Henrik Asheim ny professor II på Fakultet for utøvende kunstfag

Organisten, komponisten og improvisasjonsmusikeren er ansatt på åremål ved Avdeling for klassisk musikk.

Halldis Rønning nyansatt som stipendiat i dirigering

Fakultet for utøvende kunstfag har gleden å ønske Halldis Rønning velkommen som ny ph.d.-stipendiat

Professor Bettina Smith er nominert til årets sanger i Tyskland

Professor i klassisk sang, Bettina Smith er nominert til årets sanger av Opus Klassik, Tysklands viktigste musikkpris.

Ny stipendiat ved Fakultet for utøvende kunstfag

Vi sier velkommen til vår nye stipendiat i klassisk musikk, Héloïse Baldelli.

Jubileumsfestival 10. - 20. november

Vi markerer i 2020 75-årsjubileet for grunnleggelsen av Stavanger Musikkonservatorium, forløperen til Fakultet for utøve...

UiS-student vant Talent Norges eliteprogram i dirigering

Fakultet for utøvende kunstfags dirigentstudent Aage Richard Meyer imponerte stort og onsdag 10. juni ble han kåret til ...

Meir om oss

Tilsette i Avdeling for klassisk musikk

Ansatte i teoriseksjonen - klassisk

Her finner du en oversikt over alle ansatte i fakultetets klassiske teoriseksjon.

Ansatte klassisk slagverk

Her finner du en oversikt over alle ansatte i slagverkseksjonen.

Ansatte klassisk orgel og cembalo

Her finner du en oversikt over alle ansatte i seksjon for klassisk orgel og cembalo.

Ansatte klassisk klaver og sang

Her finner du en oversikt over alle ansatte i seksjon for klassisk klaver og sang.

Ansatte klassisk stryk

Her finner du en oversikt over alle ansatte i strykeseksjonen.

Ansatte klassisk dirigering

Her finner du en oversikt over alle ansatte i dirigentseksjonen.

Ansatte klassisk blås

Her finner du en oversikt over alle ansatte i seksjon for klassisk blås. Seksjonen består av ansatte både innen messing ...