Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS, har blitt tildelt 12 millioner kroner fra Forskningsrådets satsning på å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsprosjektet DiCoTe skal utvikle og implementere forskningsbaserte ressurser som skal bidra til å heve den digitale kompetansen i norske barnehager. Foto: Getty Images

DiCoTe står for Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys. Prosjektet dreier seg om å heve den digitale kompetansen i norsk barnehagelærerutdanning gjennom utvikling og implementering av forskningsbaserte ressurser. Målet er å forberede fremtidige barnehagelærere og ruste dem med den nødvendige kompetansen når det gjelder bruk av digitale verktøy for å berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker.

Digital kompetanse vil heve kvaliteten i barnehagene

Prosjektet ledes av FILIORUM-forsker og førsteamanuensis Francesca Granone ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) i samarbeid med FILIORUMs senterleder Elin Reikerås, som også er professor ved IBU, Universitetet i Stavanger.

- Det er en stor ære å motta denne tildelingen fra Norges Forskningsråd. Med prosjektet ønsker vi å styrke norske barnehagelæreres digitale kompetanse, noe som vil påvirke barnehagekvaliteten og barns læring av viktige ferdigheter som logisk tenking, samarbeid, inkludering og emosjonelle og sosiale ferdigheter, sier Granone.

Tett samarbeid med barnehagelærerutdanningene og praksisfeltet

DiCoTe er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved UiS, NTNU, Høgskolen på Vestlandet, Aalborg Universitet, Dronning Mauds Minne Høgskole, Matematikksenteret og Vitenfabrikken, samt kommunene Sandnes, Røros og Melhus.

- De forskningsbaserte ressursene skal utvikles i samarbeid med alle de involverte aktørene. Ni barnehager og tolv barnehagelærere fra de tre kommunene vil bli inkludert i partnerskapet med forskerteamet. I første omgang vil ressursene bli pilotert i barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger og Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, med mål om å etablere en nasjonal standard for å øke norske barnehagelærere profesjonelle digitale kompetanse, forteller Granone.

Et nasjonalt fokusområde

Det er et pressende behov for å heve den profesjonelle digitale kompetansen i barnehagelærerutdanningene. Teknologi er en viktig del av barns læring og lek i dag, og digital praksis fremheves som et viktig fokusområde i Rammeplanen for barnehagen. Det har også vært høyt prioritert av regjeringen det siste tiåret. Til tross for denne innsatsen er det rapportert at ansatte i norske barnehager mangler den nødvendige kompetansen for å kunne legge til rette for bruk av digitale verktøy som støtter barns lek og læring.

Ressursene som skal utvikles i DiCoTe-prosjektet vil være sentrert rundt lek med kodeleker som barn i alderen 3-5 år kan programmere ved å gi systematiske kommandoer, kalt kode, i en gitt rekkefølge som for eksempel en robot skal gjennomføre.

- Lek betraktes som en grunnleggende aktivitet for den emosjonelle, sosiale og kognitive utviklingen og læringen hos små barn. Studier viser at digitale leker kan være en viktig stimulans for ferdigheter som er verdifulle i det 21. århundre, for eksempel resonnerings- og problemløsningsevner, matematikk, kritisk tenking og overordnet tenking. Digitale leker som kodeleker hjelper blant annet barn å tilegne seg en kompetanse som kalles «algoritmisk tenkning», som er en logisk tilnærming til problemløsning, sier Granone.

Trangt nåløye

Tildelingen fra NFR var i denne runden på litt over 1 milliard kroner. Forskingsprogrammet «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» mottok hele 385 søknader i denne omgang, og av disse fikk 76 tilslag. DiCoTe er et av tre prosjekt innen barnehageforsking som har fått midler.

- Jeg ser fram til å jobbe intenst med et interessant og nyttig forskningsprosjekt i tett samarbeid med de dyktige kollegene mine. Å få tildelt midler til et slik prosjekt er et stort ansvar og det har vært avgjørende å etablere et partnerskap hvor aktører med ulik kunnskap og ferdigheter kan komplementere hverandre for best å lykkes i prosjektet, avslutter Granone.

Omtalt i denne artikkelen:

Førsteamanuensis i matematikk
51833446
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i pedagogikk
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning