Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehagelærere som begynner yrkeskarrieren som pedagogiske ledere.

Publisert Sist oppdatert

Overgangen fra å sitte på skolebenken og til å tre rett inn i en lederrolle kan oppleves som stor og overveldende for mange. Mange nyutdanna barnehagelærere går rett fra studier og over i jobb som pedagogisk leder for en hel avdeling, med både barn, voksne og foreldre å forholde seg til. Samtidig skal man legge til rette for et trygt miljø for barna gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.  

- Som nyutdannet barnehagelærer kommer du veldig raskt ut i alle arbeidsoppgaver i et etablert arbeidsmiljø, og skal forhandle deg frem til løsninger fra første dag. Under utdanningen har du kanskje hatt tanker og ideer om hvordan du skal være som barnehagelærer og som pedagogisk leder, men så skal dette fungere i praksis. Det er utrolig mange ting å ta hensyn til, og mange kan nok føle at de ikke strekker til. Det er normalt, og det skal vi anerkjenne, forteller Inger Benny Espedal Tungland. 

Tungland er forsker og førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet i en årrekke innenfor barnehagelærerutdanningen, og i sin stilling jobber hun særlig med veiledning og veilederkompetanse.  

- En spennende og krevende jobb

-Jeg husker selv godt første dagen jeg sto på jobb som nyutdannet barnehagelærer og skulle tre inn i rollen som pedagogisk leder. Jeg hadde en avdeling alene, og det er en spennende og krevende jobb, forteller Camilla Carlsen Galta. I dag er hun styrer i Hakkebakkeskogen barnehage i Stavanger.  

Deltakerne i episoden Læring for livet
Hanne Larsson, programleder Elisabeth Rongved, Camilla Carlsen Galta og Inger Benny Tungland deltar i denne episoden av Læring for livet.

Galta husker tilbake til starten i karrieren som pedagogisk leder, og at det tidvis kunne være krevende å skulle sjonglere veldig mange oppgaver på en gang. Her er også Hanne Larsson enig, som i dag jobber som pedagogisk leder i Teknikken barnehage i Stavanger:  

- Det første året som pedagogisk leder var veldig innholdsrikt, og hverdagen bød på utfordringer hele tiden. Du skal bli kjent med barna, avdelingen, personalet, samtidig som du gjerne vil tenke gjennom hvordan man selv ønsker å være som leder og egne holdninger og verdier. Dessuten lærte jeg raskt at det alltid er greit å ha en plan B, og å være fleksibel og endre planer, uten å bli skuffet over seg selv eller andre av den grunn, forteller Hanne Larsson.  

Både Larsson og Galta trives svært godt med hverdagen i barnehagen. I denne episoden av Læring for livet deler de gode råd til deg som er nyutdannet barnehagelærer eller er ny i rollen som pedagogisk leder. 

Bruk fagbegreper aktivt for å forstå

- Når jeg var ny som pedagogisk leder, tok jeg meg ofte i å tenke: Hva var det som gjorde at den ansatte løste dette på den måten? Men så dukker det ofte opp andre ting, og ting kan gå i glemmeboken. Så for meg var det viktig at vi som var pedagoger i barnehagen kunne samles og skape en bevissthet på å bruke fagbegreper inn i hverdagen. Da ble det også enklere å skjønne kollegene i avdelingen, og forstå deres handlinger, forteller Larsson.  

Vær bevisst over egen rolle

Camilla Carlsen Galta kjenner også igjen dette, og støtter at det å holde fast i det teoretiske grunnlaget også var med på å opprettholde eget engasjement for jobben.  

- Jeg vil også legge til at det kan være en fordel å være ganske bevisst i din egen rolle. Du må være tydelig og viser til hva dine kunnskaper er innen faget, samtidig som du er lydhør ovenfor de som allerede jobber der og har masse interessant erfaring fra barnehagehverdagen, legger Galta til.  

Drøft og reflekter sammen med andre

Hanne Larsson har også skapt seg gode erfaringer gjennom veiledning fra andre.  

-Stavanger kommune har tilbud til alle nye pedagogiske ledere om å ha en veileder. Det første året i jobb kan man få en veiledningstime seks ganger i løpet av året. Her kan man ta med seg konkrete situasjoner, tanker og spørsmål, og få drøftet det sammen med en annen person. Gjennom refleksjon kan man da videre finne nye løsninger som man tar tilbake til avdelingen og prøver ut. Så denne ordningen er absolutt å anbefale, sier Larsson.  

Å ha gode veiledningsordninger, får full støtte fra førstelektoren i barnehageutdanninga. Inger Benny Tungland er også representant i det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage og skole, og har jobbet mye med profesjonsutvikling og veiledning.  

- Veiledning bidrar til å omsette kunnskapen du har med deg fra utdanningen til hvordan hverdagen er i barnehagen, og hjelper deg til å både fortolke og forstå ulike situasjoner. Så jeg råder alle til å satse på gode veilederordninger, slik som Hannes arbeidsgiver har gjort, legger Tungland til.  

Våg å ha barnet i fokus

Til tross for tilvenning og tilpassing i rollen som pedagogisk leder, er de to barnehagelærerne helt samstemte i om at det er en fantastisk jobb å få være rollemodell for barn i en viktig livsfase, og å kunne bidra til barnas utvikling.  

- Våg å ha barnet i fokus, finn glede i de små tingene, så vil du gå hjem fra jobb med fullt hjerte og glede over de små forskjellene du gjør til daglig, legger Camilla Carlsen Galta til avslutningsvis.

Se hele sendingen og hør de to barnehagelærerne og førstelektoren fortelle mer om hverdagen som ny i rollen som pedagogisk leder i barnehagen: