Styret

Styret er FILIORUMs øverste beslutningsorgan. Styret skal følge opp at planene og intensjonene til senteret blir oppfylt, og at aktivitetene gjennomføres i henhold til prosjekt- og finansieringsrammer.

Publisert Sist oppdatert

Fargerike tau som er knyttet sammen
Foto:Getty Images

Odd Magne Bakke, leder - Dekan, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger (UiS)

Ingrid Helgøy, medlem - Assisterende konserndirektør Helse og samfunn, NORCE

Cay Gjerustad, medlem - Forskningsleder, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Trond Kaldhagen, medlem - Spesialrådgiver, Kommunesektorens organisasjon (KS)

Monica Buvig Stenseth, medlem - Barnehagesjef, Stavanger kommune

Anita Berge, medlem - Instituttleder, Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger (UiS)

Merete V. Madland, medlem - Prorektor for forskning, Universitetet i Stavanger (UiS)

Dieuwer Ten Braak, medlem - Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger (UiS)