Bli med i skrivegruppe for masterstudentar

«Studieverkstedet» organiserer skrivegrupper for deg som skriv masteroppgåve.

Published Endret
Universitetsbiblioteket i Stavanger
«Studieverkstedet» organiserer skrivegrupper for deg som skriv masteroppgåve.

Vil du halda skriveprosessen i gang, dela erfaringar med andre og få tilbakemeldingar på tekst? «Studieverkstedet» organiserer skrivegrupper for deg som skriv masteroppgåve.

Skrivegruppene møtest ein gong per veke for å skriva saman i tre timar.

Me stiller med rom og ei innføring i korleis skrivegruppa fungerer. Resten bestemmer gruppa sjølv avhengig av kva deltakarane ønskjer å jobba med.

Om dette høyrest ut som noko for deg kan du senda oss ein e-post.

Mer om:

Studieverkstedet

Få hjelp med oppgaveskriving fra studentmentorer, eller bli med i skrivegruppe for masterstudenter.

Akademisk skriving

Vi tilbyr kurs i drøfting, tidsplanlegging og mer, både for bachelor- og masterstudenter.

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur.