Bli med i skrivegruppe for masterstudenter

Studieverkstedet tilbyr skrivegrupper hvor masterstudenter kan få tilbakemelding på masteroppgaven.

Published Endret

Studieverkstedet ved Universitetetsbiblioteket i Stavanger er i gang med å organisere faste skrivegrupper for masterstudenter som ønsker å holde skriveprosessen i gang, dele erfaringer andre masterstudenter, og få tilbakemeldinger på tekst.
Gruppen møtes en gang i uken for å skrive sammen i tre timer.
Om dette høres ut som noe for deg kan du sende en e-post til studieverksted@uis.no

Mer om:

Studieverkstedet

Få hjelp med oppgaveskriving fra studentmentorer, eller bli med i skrivegruppe for masterstudenter.

Akademisk skriving

Vi tilbyr kurs i drøfting, tidsplanlegging og mer, både for bachelor- og masterstudenter.

Fagsider fra biblioteket

Få søkeveiledning til masteroppgaven, samt mer om bibliotekets ressurser innen ditt fag.