Hopp til hovedinnhold

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur. Vi gir deg tilgang til bøker samt en rekke elektroniske ressurser.

Publisert: Endret:

Søk og finn

I Oria finner du bøker, tidsskrifter, artikler og avhandlinger. Logg inn for å reservere bøker som er utlånt, eller for å bestille materiale vi ikke har.

I Oria kan du søke etter forfatter og tittel på det du leter etter. Men hvordan søker du når du ikke vet hva som finnes om et tema?

Bruk søketekniker for å finne det du leter etter i Oria. Sjekk ut vår søkeveiledning i Oria, hvor mange av tipsene også kan brukes i andre databaser.

I biblioteket har vi en rekke trykte aviser. I tillegg har vi digital tilgang til mange norske aviser.

 • Atekst (Retriever): I Atekst finner du artikler i fulltekst fra mer enn 100 norske aviser, magasin og andre nyhetskilder.

 • NB digitale aviser: Via Nasjonalbiblioteket kan du lese norske aviser i fulltekst. Ansatte ved UiS får tilgang til disse ved å logge inn med Feide.

  Studenter kan søke om tilgang i 8 timer om gangen. Ta kontakt i skranken for å få tilgang.

Du finner oversikt over databasene vi har tilgang til i Oria. Her finner du alfabetisk oversikt, samt inndeling etter fagområde. Gå til databaser i Oria.

Vi har tilgang til en rekke e-bøker. Du kan søke etter e-bøker i Oria.

E-bøker kan leses direkte på skjerm. På noen e-bøker er det begrensinger på hvor mye du kan laste ned og skrive ut. Dersom du ønsker å laste ned en e-bok trenger du Adobe Digital Edition. Dette programmet er installert på alle UiS-PCer. Enkelte e-bøker kan lastes uten begrensninger.

Bibliotekets e-bøker leverandører:

 • Ebook Central: Ca 200 000 e-bøker. For å laste ned e-bøker må du opprette en personlig konto.

 • EBSCO: For å laste ned e-bøker må du opprette en personlig konto.

 • SpringerLink Books: Ca 14 000 e-bøker.

 • VLeBooks: Ca 1400 e-bøker.

E-bøker som er fritt tilgjengelig:

 • Bokhylla.no: E-bøker fra Nasjonalbiblioteket. Ansatte ved UiS får tilgang til disse ved å logge inn med Feide. Studenter kan søke om tilgang i 8 timer om gangen. Ta kontakt i skranken for å få tilgang.

 • Bookboon: Gratis lærebøker innen de fleste fag.

 • Directory of Open Access books: Her finner du mer enn 16 000 gratis fagfellevurderte akademiske bøker.

 • ETHoS: Mer enn 500 000 britiske doktoravhandlinger tilgjengelig online.

 • Google Bøker: Her finner du både bøker som er gratis tilgjengelig online, og utdrag fra bøker som har opphavsrett. Millioner av bøker er registrert her.

 • The Internet Classics Archive: Klassiske greske og romerske tekster oversatt til engelsk.

 • Manybooks: Mer enn 50 000 e-bøker. Mest skjønnlitteratur, men også noe faglitteratur. Mange klassikere.

 • Open Access Theses and Dissertations: Nesten fem millioner akademiske avhandlinger fra hele verden fritt tilgjengelig i fulltekst.

 • Open Monograph Press (OMP): Åpent tilgjengelige fagbøker, skriftserier og rapporter utgitt ved UiS.

 • Project Gutenberg: Gratis elektroniske bøker der vernetiden har gått ut.

I biblioteket har vi en rekke trykte tidsskrifter, og du får tilgang til alle våre elektroniske tidsskrifter med tilgang hjemmefra. I Oria kan du søke etter tidsskrifter både på tittel og med ISSN.

I Open Journal System finner du åpent tilgjengelige tidsskrifter publisert ved UiS.

Med Browzine får du oversikt over tidsskriftene du trenger, og du kan lage en egen bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på.

Som student ved UiS finner du dine pensumlister i Canvas. Du kan også søke etter pensumlister i Leganto. Gå til pensumliste-søk.

I UiS Brage finner du vitenskapelige artikler utgitt ved UiS. Du finner også masteroppgaver fra UiS. Oppgaver som er eldre enn 2009 er tilgjengelig i papirform i biblioteket. Gå til UiS Brage.

Masteroppgaver og forskning fra andre høgskoler og universitet:

Dersom du er ute etter masteroppgaver og forskning fra andre institusjoner, kan du gå til oversikt over vitenarkiv i Bragekonsortiet. Her finner du masteroppgaver og forskning som er utgitt ved NTNU, Universitetet i Agder, SINTEF med flere.

Universitetsbiblioteket har mange trykte standarder. Spør oss dersom du trenger hjelp til å finne fram.

I tillegg abonnerer vi på digital tilgang til en rekke standarder fra Standard Norge.

Bruk tilgang hjemmefra dersom du ikke er på campus for å få tilgang. Standarder må åpnes i Adobe Acrobat Reader, prøv å åpne filen i mappen "Nedlastinger" hvis dokumentet ikke åpnes automatisk.

Rabatt på standarder:

Studenter og ansatte ved UiS får 70 % rabatt ved kjøp av standarder fra Norsk Standard. Les mer om rabatt her.

Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online AS tilbyr studentabonnement på lesetilgang til nettutgaver av NS, IEC, ISO og NEK standarder. Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Les mer her.

Andre standarder:

Standardiseringen i Norge

Her finner du informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finner også en katalog over norske standarder og lenker til andre standardiseringsorganisasjoner.

Global IHS: Dette er en katalog over standarder fra flere internasjonale organisasjoner, mellom annet API, ASME og ASTM. 

NORSOK: Her finn du standarder som gjelder for de virksomhetene som tilhører Petroleumstilsynet sitt virkefelt.

 Generelle oppslagsverk:

 • Britannica Online: Inneholder Encyclopædia Britannica, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, the Britannica Book of the Year og Britannicas Internet Guide.

 • Europeana: Filmklipp, lydopptak, foto, maleri, skulpturer, kart, manuskript, bøker, aviser, arkivmateriale, kunsthistoriske og arkeologiske fra europeiske kulturinstitusjoner. Innholdet er fritt tilgjengelig.

 • Store norske leksikon: Norges største allmenn leksikon. Gir tilgang til artikler fra Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon, i tillegg til det tradisjonelle SNL.

   

Faglige oppslagsverk:

 • Encyclopedia of Social Work: Inneholder 400 artikler om sosialt arbeid, og 200 biografisk artikler om viktige, historiske personer innen sosialt arbeid.

 • Medie- og kommunikationsleksikon: Informasjon om sentrale begrep, metoder, fenomen og forskere innen medieteori, mediehistorie, mediehistorie, kommunikasjonsteori, journalistikk, diskursteori, digitale og sosiale medier, mediesosiologi, resepsjonsforskning, visuell teori, lingvistikk, radio, tv og film.

 • Norsk Elektronisk Legehåndbok: Medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

  NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

 • The New Palgrave Dictionary of Economics: Standardverk innen økonomi.

 • Oxford Bibliographies: Inngang til de mest pålitelige fagressursene. Hver artikkel er en autoritativ guide til gjeldende kunnskap, skrevet og gjennomgått av eksperter.

 • Oxford Music Online: Samling av referanseverk om musikk, inkludert Grove Music Online

 • Oxford Reference Online: Referansebøker i fulltekst. Forklaringer av ord og begrep innen alle fagområder.

Oppslagsverk fra SAGE:

Mer om ditt fag:

Ikke på campus?

Med tilgang hjemmefra får du tilgang til våre elektroniske ressurser uansett om du er på campus eller jobber et annet sted.

Bestill fjernlån

Ta kontakt hvis du ikke finner det du leter etter i Oria, så sjekker vi om kan bestilles til deg fra et annet bibliotek.

Lån en bibliotekar

Er du masterstudent eller forsker ved UiS og skal starte et større skriveprosjekt? Få søkeveiledning fra biblioteket.

Innkjøpsforslag

Send oss forslag dersom du kommer over en tittel vi ikke har i vår samling, og burde kjøpe inn til biblioteket.