Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur. Vi gir deg tilgang til bøker samt en rekke elektroniske ressurser.

Published Endret

Søk og finn

I Oria finner du bøker, tidsskrifter, artikler og avhandlinger. Logg inn for å reservere bøker som er utlånt, eller for å bestille materiale vi ikke har.

I Oria kan du søke etter forfatter og tittel på det du leter etter. Men hvordan søker du når du ikke vet hva som finnes om et tema?

Bruk søketekniker for å finne det du leter etter i Oria. Sjekk ut vår søkeveiledning i Oria, hvor mange av tipsene også kan brukes i andre databaser.

Når du gjennomfører et litteratursøk er målet å finne den beste tilgjengelige kunnskapen om ditt tema og din problemstilling. Det gjør du ved å søke i kilder for forskningslitteratur.

Hvilke kilder du skal søke i og hvilke søkeord du skal bruke avhenger av hva du ønsker å finne ut av.

Mer om søking:

 • Søk og skriv: Få hjelp til å søke informasjon og komme i gang med skrivingen
 • PhD on Track: Anbefalt for masterstudenter, PhD-kandidater og ansatte

Før du søker:

 • Definer en problemstilling
 • Tenk gjennom hvilken type informasjon du trenger for å svare på problemstillingen
 • Velg relevante fagdatabaser å søke i. I Oria finner du fagdatabaser delt inn etter fagfelt.

Sette sammen søkeord:

Når du søker i databaser er det noen søketekniker du kan benytte deg av for å justere søket ditt.

 • AND: brukes for å koble ulike søkeord sammen. Eks: obesity AND adolescents
 • OR: brukes mellom synonymer. Eks: obesity OR overweight
 • Anførselstegn: når flere ord skal opptre i rekkefølge (frasesøk): "mental health", "critical care nursing "
 • Trunkering: for å få treff på ulike endelser av ord. Skriv deler av ordet med stjerne. Eks: nurs* gir treff på nursenursesnursing

Tips for å finne gode søkeord:

 • Sjekk keywords/emenord på artikler du allerede har
 • Bruk ordbøker for å finne begreper og synonymer av ord. Benytt også norsk-engelsk ordbok for å finne engelske søkeord, da veldig mye forskning utgis på engelsk.

Som student ved UiS finner du dine pensumlister i Canvas. Du kan også søke etter pensumlister i Leganto. Gå til pensumliste-søk.
Gå hit for mer informasjon om hvordan du bruker og finner pensumlistene dine.

I biblioteket har vi en rekke trykte aviser. I tillegg har vi digital tilgang til mange norske aviser.

Via Oria får du tilgang til mediearkivet Atekst (Retriever) og Nasjonalbibliotekets nettbibliotek som kan brukes til å få tilgang til norske aviser og artikler i fulltekst. Gå til Aviser i Oria.

Du finner oversikt over databasene vi har tilgang til i Oria. Her finner du alfabetisk oversikt, samt inndeling etter fagområde. Gå til databaser i Oria.

Vi har tilgang til en rekke e-bøker. Du kan søke etter e-bøker i Oria, da får du opp lenke som tar deg til e-bok leverandøren hvor boken kan leses digitalt.
Merk at du hos noen e-bok leverandører må du opprette en personlig konto for å laste ned bøker. Dette gjelder for Ebook Central og EBSCO.

E-bøker kan leses direkte på skjerm. På noen e-bøker er det begrensinger på hvor mye du kan laste ned og skrive ut. Dersom du ønsker å laste ned en e-bok trenger du Adobe Digital Edition. Dette programmet er installert på alle UiS-PCer. Enkelte e-bøker kan lastes uten begrensninger.

E-bøker som er fritt tilgjengelig:

I biblioteket har vi en rekke trykte tidsskrifter, og du får tilgang til alle våre elektroniske tidsskrifter med tilgang hjemmefra. I Oria kan du søke etter tidsskrifter både på tittel og med ISSN.

I UiS Open journals finner du åpent tilgjengelige tidsskrifter publisert ved UiS.

Med Browzine får du oversikt over tidsskriftene du trenger, og du kan lage en egen bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på.

I UiS Brage finner du vitenskapelige artikler utgitt ved UiS. Du finner også bachelor- og masteroppgaver fra UiS. Masteroppgaver som er eldre enn 2009 er tilgjengelig i papirform i biblioteket. Gå til UiS Brage.

Masteroppgaver og forskning fra andre høgskoler og universitet:

Dersom du er ute etter masteroppgaver og forskning fra andre institusjoner, kan du gå til oversikt over vitenarkiv i Bragekonsortiet. Her finner du masteroppgaver og forskning som er utgitt ved NTNU, Universitetet i Agder, SINTEF med flere.

Universitetsbiblioteket har standarder i papirutgaver til utlån, og disse kan du finne i Oria.
Som student eller ansatt ved UiS har du også digital tilgang til en rekke standarder fra Standard Norge.

Slik får du tilgang:

 • Er du ikke på campus? Logg inn først med Tilgang hjemmefra
 • Gå til standarder fra Norsk Standard
 • Skriv inn nummer eller tittel på standarden i søkefeltet
 • Velg riktig standard blant søketreffene, og klikk på «Vis hele standarden»
 • Hvis du får feilmelding, gå til mappen «Nedlastinger» på din maskin, og åpne filen derfra. Standarder må åpnes i Adobe Acrobat Reader.

Du vil nå ha tilgang til å lese standarden på skjerm, men det er ikke mulig å ta utskrift. Etter noen dager vil filen bli utilgjengelig på din maskin, men da er det bare å laste ned dokumentet på nytt.

Kontakt oss på ub@uis.no for hjelp til å finne standardene du trenger.

Rabatt på standarder:

Studenter og ansatte ved UiS får 70 % rabatt ved kjøp av standarder fra Norsk Standard. Les mer om rabatt her.
Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online AS tilbyr studentabonnement på lesetilgang til nettutgaver av NS, IEC, ISO og NEK standarder. Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Les mer her.

Andre standarder:

DNV: Ved å registrere en brukerprofil på veracity.com får du tilgang til innhold i DNV sin tjeneste "Rules and Standards Explorer+".

IEEE: Du finner standarder fra IEEE i tjenesten IEEE Explore (krever at du er på campus eller bruker Tilgang hjemmefra).

NORSOK: Biblioteket har noen NORSOK-standarder i papirutgaver til utlån (søk i Oria), og noen i digitalt abonnement fra Standard Norge (se "Slik får du tilgang" over).

Mer om standarder:

Standardiseringen i Norge: Her finner du informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finner også en katalog over norske standarder og lenker til andre standardiseringsorganisasjoner.

Global IHS: Dette er en katalog over standarder fra flere internasjonale organisasjoner, mellom annet API, ASME og ASTM. 

Vår ordboksamling er hovedsakelig tilgjengelig på nett. Du finner oversikt over alle ordbøkene vi har elektronisk tilgang til i Oria.

Du finner oversikt over våre tilgjengelige leksika og oppslagsverk i Oria

Mer om ditt fag:

Ikke på campus?

Med tilgang hjemmefra får du tilgang til våre elektroniske ressurser uansett om du er på campus eller jobber et annet sted.

Lån en bibliotekar

Er du masterstudent eller forsker ved UiS og skal starte et større skriveprosjekt? Få søkeveiledning fra biblioteket.

Innkjøpsforslag

Send oss forslag dersom du kommer over en tittel vi ikke har i vår samling, og burde kjøpe inn til biblioteket.