Søk etter faglitteratur i Oria

På biblioteket får du tak i faglitteratur. Vi gir deg tilgang til bøker samt en rekke elektroniske ressurser.

Publisert Sist oppdatert

Søk etter faglitteratur i Oria

Søk og finn

I Oria finner du bøker, tidsskrifter, artikler og avhandlinger.

Logg inn for å reservere bøker som er utlånt, eller for å bestille materiale vi ikke har.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med kontaktpersonen for ditt fag.

I Oria får du tak i faglitteratur. Du kan søke etter forfatter og tittel på det du leter etter.

Men hvordan søker du når du ikke vet hva som finnes? Bruk søketekniker for å finne det du leter etter i Oria. Sjekk ut vår søkeveiledning, hvor mange av tipsene også kan brukes i andre databaser.

File

Når du gjennomfører et litteratursøk er målet å finne den beste tilgjengelige kunnskapen om ditt tema og din problemstilling. Det gjør du ved å søke i kilder for forskningslitteratur.

Hvilke kilder du skal søke i og hvilke søkeord du skal bruke avhenger av hva du ønsker å finne ut av.

Mer om søking:

 • Søk og skriv: Få hjelp til å søke informasjon og komme i gang med skrivingen.
 • PhD on Track: Anbefalt for masterstudenter, PhD-kandidater og ansatte.

Før du søker:

 • Definer en problemstilling.
 • Tenk gjennom hvilken type informasjon du trenger for å svare på problemstillingen.
 • Velg relevante fagdatabaser å søke i. I Oria finner du fagdatabaser delt inn etter fagfelt.

Sette sammen søkeord:

Når du søker i databaser er det noen søketekniker du kan benytte deg av for å justere søket ditt.

 • AND: brukes for å koble ulike søkeord sammen. Eks: obesity AND adolescents.
 • OR: brukes mellom synonymer. Eks: obesity OR overweight.
 • Anførselstegn: når flere ord skal opptre i rekkefølge (frasesøk): "mental health", "critical care nursing".
 • Trunkering: for å få treff på ulike endelser av ord. Skriv deler av ordet med stjerne. Eks: nurs* gir treff på nursenursesnursing.

Tips for å finne gode søkeord:

 • Sjekk keywords/emenord på artikler du allerede har.
 • Bruk ordbøker for å finne begreper og synonymer av ord. Benytt også norsk-engelsk ordbok for å finne engelske søkeord, da veldig mye forskning utgis på engelsk.

Universitetsbiblioteket tilbyr ulike databaser som er relevant for ditt fagområde. Innholdet varierer fra tidsskrifter, formler, lover og e-bøker, til musikk, dans og filmer. I våre databaser finner du det meste du trenger for å fullføre studiet ditt.

Du finner oversikt over databasene vi har tilgang til i Oria. Her finner du alfabetisk oversikt og inndeling etter fagområde.

I biblioteket har vi noen trykte tidsskrifter, og du har tilgang til mange elektroniske tidsskrift i Oria.

I UiS Open journals finner du åpent tilgjengelige tidsskrifter publisert ved UiS.

Med Browzine får du oversikt over tidsskriftene du trenger, og du kan lage en egen bokhylle med tidsskriftene du ønsker å lese og følge med på.

Du finner mer informasjon på våre fagsider. Velg ditt fagområde:

Som student ved UiS finner du dine pensumlister i Canvas. Du kan også søke etter pensumlister i Leganto. Prøv et pensumliste-søk.

Veiledning: Slik finner og bruker du pensumlistene dine.

Universitetsbiblioteket tilbyr også pensumbøker som dagslån.

I biblioteket på Ullandhaug har vi en rekke trykte aviser:

 • Aftenposten
 • Stavanger Aftenblad
 • Vårt Land
 • Nasjonen
 • Dagens Næringsliv
 • Times

Vi har tilgang til en rekke e-bøker. Du kan søke etter e-bøker i Oria, og da får du opp en lenke som tar deg til e-bok-leverandøren hvor boken kan leses digitalt.
Merk at du hos noen e-bok-leverandører må du opprette en personlig konto for å laste ned bøker. Dette gjelder for Ebook Central og EBSCO.

E-bøker kan leses direkte på skjerm. På noen e-bøker er det begrensinger på hvor mye du kan laste ned og skrive ut. Dersom du ønsker å laste ned en e-bok trenger du Adobe Digital Edition. Dette programmet er installert på alle UiS-PCer. Enkelte e-bøker kan lastes ned uten begrensninger.

E-bøker som er fritt tilgjengelig:

I UiS Brage finner du vitenskapelige artikler utgitt ved UiS. Du finner også bachelor- og masteroppgaver fra UiS. Masteroppgaver som er eldre enn 2009 er tilgjengelig i papirform i biblioteket. Gå til UiS Brage.

Masteroppgaver og forskning fra andre høgskoler og universitet:

Dersom du er ute etter masteroppgaver og forskning fra andre institusjoner, kan du gå til oversikt over vitenarkiv i Bragekonsortiet. Her finner du masteroppgaver og forskning som er utgitt ved NTNU, Universitetet i Agder, SINTEF med flere.

Universitetsbiblioteket har standarder i papirutgaver til utlån, og disse kan du finne i Oria.
Som student ved UiS har du også disse mulighetene til å få tilgang til standarder:

Digital tilgang til standarder

Fra 1. mars har studenter ikke lenger digital tilgang til et utvalg standarder gjennom UiS sitt digitale abonnement. Dette skyldes endringer i abonnementsordningene hos Standard Norge. For å få digital tilgang så må du derfor kjøpe et studentabonnement hos Standard Norge. Dette abonnementet gir lesetilgang til over 50 000 standarder fra NS, NEK, ISO og IEC, og koster 500 kr + mva for ett studieår. Les mer og bestill på nettsidene til Standard Norge.

Bestille utskrift av standarder

Som student kan du bestille utskrift fra ca. 200 standarder i UiS sitt digitale abonnement. Logg inn med Feide og bestill utskrift. Du ser i skjemaet hvilke standarder som er tilgjengelige for utskrift. Dette er en prøveordning frem til sommeren 2024 hvor utskriftene vil være gratis (inntil videre).

Kjøpe standarder enkeltvis med rabatt

Studenter kan kjøpe enkeltstandarder for digital tilgang eller som papirutgave. Det er 50 prosent rabatt ved kjøp av standarder fra NS og NEK. Du må registrere en brukerprofil med e-postadressen din fra UiS for å få rabatten i nettbutikken.

Som ansatt ved UiS kan du bestille utskrifter slik som studentene, men i tillegg bestille digital tilgang til de ca. 200 standardene i UiS sitt digitale abonnement. Se nærmere informasjon på intranettet eller kontakt biblioteket.

Trenger du tilgang til en standard som vi ikke har i papirutgave eller i vårt digitale abonnement? Da kan vi kjøpe inn standarden i papirutgave for vanlig lån, ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Andre standarder:

IEEE: Du finner standarder fra IEEE i tjenesten IEEE Explore (krever at du er på campus eller bruker Tilgang hjemmefra).

NORSOK: Biblioteket har noen NORSOK-standarder i papirutgaver til utlån (søk i Oria), og noen i digitalt abonnement fra Standard Norge som du kan bestille utskrift av (se informasjon over).

DnV: Som student eller ansatt kan du få utvidet digital tilgang gjennom tjenesten DnV Rules and Standards Explorer+. Opprett en bruker med din UiS-e-postadresse på nettstedet Veracity, og følg instruksjonene der for å få tilgang.

Mer om standarder:

Standardiseringen i Norge: Her finner du informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finner også en katalog over norske standarder og lenker til andre standardiseringsorganisasjoner.

Global IHS: Dette er en katalog over standarder fra flere internasjonale organisasjoner, mellom annet API, ASME og ASTM. 

Kildebruk

Kildekritikk og kritisk lesning er helt essensielt når du skriver en akademisk tekst.

Du er selv ansvarlig for all kildebruk i din tekst, og for å hjelpe deg på vei anbefaler vi at du kikker gjennom e-læringskurset Smart Start. Smart Start er et nyttig verktøy for deg som lurer på hva en kilde er, hvordan du finner kilder og hvorfor og hvordan man bruker kilder.

Husk at kildebruk og regler for dette kan variere på tvers av fagområder, ta en titt på ditt fagområde for å lære mer om fagspesifikk kildebruk og referering.

Få hjelp med ditt fag:

Ikke på campus?

Med tilgang hjemmefra får du tilgang til våre elektroniske ressurser uansett om du er på campus eller jobber et annet sted.

Lån en bibliotekar

Er du masterstudent eller forsker ved UiS og skal starte et større skriveprosjekt? Få søkeveiledning fra biblioteket.

Mangler viktig litteratur i biblioteket? Fortell oss det!

Send oss forslag dersom du kommer over en tittel vi ikke har i vår samling, som du mener vi burde kjøpe inn til biblioteket.