Bredt samarbeid på UiS for å kartlegge skandinavisk barnehageforskning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk høsten 2020 ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) i samarbeid med FILIORUM– Senter for barnehageforskning. Arbeidet med kvalitetsvurdering av publiserte forskningspublikasjoner har gått for fullt en god stund allerede, og involverer 21 vitenskapelig ansatte innenfor barnehageforskning ved UiS.

Published Endret

NB-ECEC innholder kvalitetsvurdert skandinavisk barnehageforskning. (Screengrab fra nettstedets portal)

– Vi begynte å søke etter faglitteratur i internasjonale og nasjonale databaser i oktober, og fant da over 7000 artikler. Et overveldende resultat, og noe som indikerer at vi har hatt en bred søkestreng, forteller prosjektleder May-Irene Furenes. Hun er glad for å ha med seg mange barnehageforskere ved UiS i kvalitetssikringen som nå gjøres.

Høy aktivitet innenfor barnehageforskning

Etter runder med å luke ut duplikater, scanning for å se om artikler møtte inklusjonskriterier, stod 450 artikler igjen. Resultatet viser over en dobling fra tidligere års søk. Furenes peker på at søkestrengen er blitt jobbet med og utviklet for å finne relevant barnehageforskning til databasen, men det høye tallet skyldes ikke kun det:
– Det er høy aktivitet innenfor barnehageforskningen, og det viser godt igjen når vi nå samler og oppsummerer forskningen, sier Furenes.

Mange barnehageforskere ved UiS involvert

Prosessen i arbeidet med NB-ECEC har fastsatte kriterier, og Furenes forteller at de nå har nådd det femte leddet, av til sammen seks trinn.
– Vi har kommet til den delen som handler om å bedømme kvaliteten på publikasjonene som vurderes. Det handler om fastsatte standarder som transparens, validitet og reliabilitet, forteller Furenes.

Med seg i kvalitetssikringen har Furenes barnehageforskere fra IBU, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, organisert gjennom FILIORUM– Senter for barnehageforskning. I tillegg er også et eksternt skandinavisk ekspertpanel bestående av 12 forskere fra Norge, Sverige og Danmark involvert. Fire fra hvert land sikrer lik representasjon. Halvparten av panelets deltakere har deltatt i arbeidet tidligere og kjenner prosessen godt. Den andre halvparten har KSU hentet inn.

Fram til mars jobber panelet av barnehageforskere ved UiS med å ekstrahere data. Marianne Ree er en av dem som har vært involvert i arbeidet.

– Dette har vært både interessant og lærerikt, sier Ree. Hun har gått gjennom ti artikler for databasen.

– I tillegg til selve innholdet i artiklene, som jeg jo synes er veldig spennende, har det å få innsikt og forståelse for en mal i bedømmingen av artiklene, vært veldig interessant. Det kjennes som å ha fått et nytt verktøy, forteller Ree.

Alle de involverte barnehageforskerne har fått nødvendig skolering i hvordan man skal vurdere kvalitet på forskningsartikler, ut fra gitte kriterier for vurderinger.

– Å opparbeide seg forståelse for systemet krevde litt i starten, men da man først kom inn i det gikk det ganske av seg selv. Dersom arbeidet med NB-ECEC videreføres fra UiS vil erfaringene fra denne runden bli nyttegjort i enda større grad, tror Ree.

– Når barnehageforskerne ved UiS har gjort sin dataekstrahering, er det det skandinaviske panelet sin tur til å gjøre det samme, forteller Furenes. Denne dobbelte sjekken sikrer kvaliteten på databasen.

Deretter blir det utarbeidet rapport og oppsummering over de inkluderte artiklene. Målet er å få oversikt over kvalitetsvurdert, skandinavisk barnehageforskning. På den måten kan studenter og forskere gå inn i databasen og finne litteratur av høy kvalitet. Enn så lenge er det fullt mulig å gå inn og hente ut publiserte artikler fram til 2017.

Identifiseringen av forskning gjort i 2018 og 2019 er ventet klar i oktober.

NB-ECEC, database på skandinavisk barnehageforskning

Tekst: Kristin Vestrheim Cranner.

UiS-ansatte omtalt i denne artikkelen:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Overtar ansvar for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

Databasen er et resultat av en skandinavisk satsing siden 2006 som samler og gir fri tilgang til kvalitetsvurdert skandinavisk barnehageforskning. En gang i året oppdateres databasen. Ansvaret for screening og kvalitetssikring har til nå vært ivaretatt av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) med unntak av årene 2013-2014. Det er dette ansvaret Universitetet i Stavanger nå har overtatt.