Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i de fysiske og kjemiske lovene som bestemmer transport av en eller flere faser i et porøst medium.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset gir innsikt i porøse mediers egenskaper og transportfenomener samt ferdigheter til å bestemme reservoarets lagringskapasitet og utvinning av reservoarfluider.

Eksempler på metoder som blir undervist: PVT-egenskaper til reservoarfluider, petrofysikk, kapillartrykk, relative permeabiliteter, fuktpreferanse, materialbalanse for oljereservoarer og flerfasestrøm

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk
  • Karakterisere ulike reservoarfluider
  • Hvilke parametre som er viktige for væskestrøm i et porøst medium
  • Strømning i homogene og oppsprukne porøse medier

Ferdigheter:

  • Bruke materialbalanse i utvinningsberegninger
  • Bruke Buckley-Leverett teorien for å beregne oljeproduksjon ved vannflømming
  • Praktiske ferdigheter for å bestemme petrofysiske egenskaper som porøsitet, permeabilitet, og kapillærtrykk

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne tolke eksperimentelle analyseresultater og kunne ekstrahere ut nødvendige data for å gjøre utvinningsberegninger
  • Formidle laboratorieresultater ved rapportering
  • Samarbeid med medstudenter

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs
Laboratoriekurset må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tina Puntervold

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, laboratoriearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reservoarteknikk (PET120_1) 10
Reservoarteknikk (BIP140_1) 10

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto