Strukturgeologi (GEO210)

Dette emnet tar for seg studiet av tektoniske strukturer, som forkastninger og folder, fra et geometrisk, kinematisk og mekanisk perspektiv. I den geometriske delen av emnet fokuseres det på kart, tverrsnitt og stereonett. I den kinematiske delen av emnet fokuseres det på deformasjon. I den mekaniske delen av emnet fokuseres det på spenning, og hvordan bergarter deformeres under spenning. For både deformasjon og spenning blir Mohrs-sirkelen introdusert. I tillegg beskrives bruken av lineær algebra og beregningsmodellering for å løse problemer i strukturgeologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Hovedtemaer i emnet er:

 • Geometri
 • Lineær algebra og beregning
 • Deformasjon
 • Spenning
 • Reologi
 • Forkastninger
 • Folder og mindre strukturer

Kurset inkluderer en obligatorisk ukelang felttur som er gyldig for GEO110 og GEO210

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Å ha kjennskap til grunnlegende temaer i Strukturgeologi: Geometri, Deformasjon, Spenning, og tektoniske strukturer som forkastninger og folder

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere tektoniske strukturer
 • Kunne analysere tektoniske strukturer
 • Kunne forstå de prosessene som danner tektoniske strukturer

Generell kompetanse:

 • Få en dypere forståelse av tektoniske strukturer og hvordan de påvirker undergrunnen

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
GEO100 Jord, energi og klima, MAT100 Matematiske metoder 1
BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen / vurdering

Mappevurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1 1/4 1 Uker Bokstavkarakterer Alle
Oppgave 2 1/4 1 Uker Bokstavkarakterer Alle
Laboratorieoppgaver 2/4 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Ved semesterstart vil det bli utdelt en detaljert aktivitetsplan for emnet.Emnet har en løpende vurdering. Oppgaver er kun tilgjengelige under normal kursdrift. Alle deler må være bestått for at man skal oppnå en samlet karakter i emnet. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter i dette emnet. Vurderingsdeler som ikke er bestått gjennomføres på nytt om en ikke består- eller ønsker å forbedre karakter i emnet.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Emnet inkluderer forelesninger, laboratoriepraksis, og 1 ukelang felttur (i november etter undervisningsperioden). 6 timer undervisning per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Strukturgeologi for petroleumsingeniører (BIP370_1) 5
Sedimentologi og strukturgeologi (GEO120_1) 5

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto