Petrologi (GEO270)

GEO270 er et emne i anvendt petrologi. Du lærer å identifisere ulike mineraler og vulkanske, sedimentære og metamorfe bergarter i mikroskop og får øvelse i dette makroskopisk også. Du lærer også å lage tolkninger fra observasjonerne dine. Hoveddelen av emnet fokuserer på sedimentære bergarter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO270

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet tar for seg temaene:

- Magmatisk petrologi

- Sedimentpetrologi inkl. silisiklastiske bergarter, karbonatbergarter og diagenese

- Metamorf petrologi

Det gis også en introduksjon til andre petrografiske metoder enn polarisasjonsmikroskopi i dette emnet. 

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Bakgrunn om petrologi
 • Betydningen av ulike bergarter for å forstå undergrunnen
 • Betydningen av globale geologiske prosesser og applikasjoner, krystallisering og diagenetiske prosesser
 • Hvordan man bruker polarisasjonsmikroskop
 • Hvordan man identifiserer vanlige mineraler i ulike bergarter
 • Hvordan bruke petrologi for reservoarrelaterte spørsmål

Ferdigheter:

 • Være i stand til å identifisere bergarter makroskopisk og mikroskopisk
 • Kunne produsere geologisk relevante resultater og tolkninger fra petrografiske undersøkelser
 • Kunne anvende petrologiske konsepter for leting etter og produksjon av hydrokarboner eller andre reservoarer

Generell kompetanse:

 • Bruke petrografiske resultater sammen med annen geofaglig informasjon for storskalige, geologiske tolkninger
 • Være i stand til å kommunisere og forklare geologiske elementer og prosesser som er relevante for å forstå strukturen i jorda, petroleumssystemer, økonomiske ansamlinger av hydrokarboner, og andre relaterte aktiviteter innen teknologi og realfag

Forkunnskapskrav

GEO100 Jord, energi og klima

Anbefalte forkunnskaper

GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO120 Sedimentologi og strukturgeologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Emnet har en løpende vurdering (mappe). Mappen består av 12-14 oppgaver under og i sluttet av semesteret med innleveringsfrister på ca. 1 uke for hver av oppgavene. Oppgaver er kun tilgjengelig under normal kursdrift. En detaljert aktivitetsplan som inkluderer mappeevalueringen blir tilgjengelig til semesterstart.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Faglærer:

Udo Zimmermann

Arbeidsformer

Det anbefales sterkt å delta på alle undervisningstimer på grunn av laboratoriearbeid i alle undervisningstimer. 

6 timer med kombinert teori og laboratorieøvelser per uke.

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Geosciences Engineering - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto